Aspekty ovlivňující vaše hodnocení při poskytnutí půjčky

Před každým poskytnutím půjčky se nejprve posoudí vaše žádost, kde se zkoumá především takzvaná klientova bonita, což je schopnost dostávat úvěrovým závazkům a schopnost splácet úvěr. Jedná se o následující prověření klienta. Víte, jaké aspekty ovlivňují vaše hodnocení při poskytnutí půjčky?

Předtím, než klient získá půjčku, musí projít schvalovacím procesem, během kterého bude zhodnocena jeho bonita.

Posouzení příjmu

Poskytovatelé půjček zjistí výši veškerých vašich příjmu i výdajů. Je to z důvodu, aby si ověřili, jaká výše úvěru by byla ve vašem případě adekvátní (s nesníženou schopností dostát svým závazkům).

Posouzení platební morálky a historie splátek

Zde se ověřuje celková schopnost dostát svým úvěrovým závazkům z historického pohledu, zkoumá se i historie opožděných splátek či splátek po splatnosti. Při řádném splacení v termínu máte naopak možnost dostat kladné hodnocení, které přispěje k případnému schválení vaší nové půjčky.

Možné exekuční řízení vedené proti vaší osobě nebo vyhlášení osobního bankrotu či insolvence, vám naopak vyhlídky na novou půjčku značně sníží.

Počet vyživovaných děti

Podle počtu vámi vyživovaných dětí se stanoví výše měsíční splátky půjčky, a tím i následně celková doba splatnosti půjčky. Nepřímo tak ovlivňuje i maximální částku půjčky, která vám může být schválena tak, aby celková doba splatnosti nebyla příliš dlouhá.

Smlouva

Důležité je také rozumět všem termínům ve smlouvě. Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se poskytovatele úvěrového produktu, klidně i několikrát. Pokud vám ani tak není vše jasné, smlouvu o půjčku nepodepisujte a o úvěr zažádejte raději jinde.

Jestliže se u vás v průběhu smlouvy objeví náhlé problémy se splácením, informujte svého poskytovatele co nejdříve a domluvte se na řešení problému, třeba snížením výše splátek.