Přepis auta – přihlášení vozidla, cena, co je potřeba?

prihlaseni-vozidla

Přepis auta dříve býval časově a administrativně náročný. V současné se celý proces zrychlil a přihlášení vozidla je možné vyřídit během jedné krátké návštěvy úřadu. Jaký je postup při přihlášení vozidla? A kde se přihlášení vozidla provádí?

Přepis auta byl v minulosti doslova horor. Prodávající musel vozidlo nejprve odhlásit a následně ho mohl kupující přihlásit. Navíc se tyto úkony mohly řešit pouze v místě trvalého bydliště prodávajícího a kupujícího.

Takže pokud byli prodávající i kupující z jiného konce republiky, ztratili spoustu času a peněz, než přepis auta vyřídili. Navíc museli vychytat úřední hodiny úřadu, což mohl být taky dost oříšek. A brát si dovolenou kvůli přepisu auta? Nesmysl.

Od roku 2017 už je to naštěstí jinak. Celý proces se o dost zjednodušil. Přepis může být proveden na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností a není třeba se obávat ani dlouhotrvajících front. Ve větších městech jde totiž udělat online rezervace přepisu auta přes internet.

Co je třeba k přihlášení vozidla? Je nějaká lhůta k přihlášení vozidla? A kdo má tyto úkony udělat a zaplatit? Následující článek přináší jednoduchý návod, jak při přepisu auta postupovat.

Přihlášení nového vozidla – registrace

Pokud si někdo kupuje úplně nové vozidlo, je třeba ho zaregistrovat do registru silničních vozidel, neboť dosud nebylo registrováno. V takovém případě potřebuje kupující následující doklady:

 • čistopis velkého technického průkazu
 • plnou moc prodávajícího
 • přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel
 • doklad o nabytí vozidla v originálu (kupní smlouvu)
 • zelenou kartu
 • občanský průkaz

Za nové auto se nepovažuje skladové ani předváděcí vozidlo. To už je totiž většinou zaregistrováno prodejcem, resp. dealerem dané značky. Takové auto již není potřeba registrovat, nýbrž „jen“ přihlásit.

Přihlášení vozidla – co je třeba

Kdo si kupuje ojetinu, musí řešit přihlášení vozidla, jinak řečeno převod vozidla. Přihlášení vozidla je možné vyřídit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností. I při přihlášení ojetého vozidla je třeba se vybavit celou řadou dokladů. O jaké jde?

 • občanské průkazy původního i nového vlastníka
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem, pokud přepis provádí jen jeden z nich
 • velký technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
 • platná zelená karta
 • doklad o nabytí vozidla – kupní nebo leasingová smlouva
 • protokol o evidenční kontrole
 • živnostenský list nebo notářsky ověřený výpis z obchodního rejstříku (OSVČ či právnické osoby)
 • žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Při přihlášení vozidla je třeba pamatovat na to, že povinné ručení již musí být sjednáno na nového vlastníka. Auto si musí kupující pojistit nejen kvůli přihlášení vozidla. Musí ho mít pojištěné ihned po podpisu kupní smlouvy, kdy se stává majitelem.

Bez povinného ručení totiž nesmí na silnici. Sjednat povinné ručení je stejně jednoduché jako zjistit cenu autolékárničky. Povinné ručení lze totiž uzavřít online odkudkoliv a klient navíc zpravidla získá slevu. Pojištění vozidla online tak ušetří jak čas, tak peníze.

K přihlášení vozidla je potřeba také protokol o evidenční kontrole, který se vyhotovuje na STK. Evidenční kontrolu může udělat kdokoliv, prodávající i kupující. Protokol o evidenční kontrole nesmí být v okamžiku přihlášení vozidla starší než 30 dní.

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla – vzor je volně dostupný na internetu, například na webu Ministerstva dopravy nebo také kteréhokoliv obecního úřadu. Je tak možné na úřad přijít s již vyplněnými dokumenty a neztrácet zbytečně čas. 

odhlaseni-auta-3383227

Lhůta pro přihlášení vozidla

Prodávající musí provést změnu vlastníka do 10 dní od převodu vlastnického práva k vozidlu, tzn. 10 dní od podpisu kupní smlouvy. Pokud lhůtu dodrží, hrozí mu pokuta až 50 000 Kč.

Nelze tedy doporučit, aby prodávající udělil plnou moc k přepisu auta kupujícímu. Pokud by totiž kupující s převodem otálel, odpovědnost za nedodržení lhůty je stále na bedrech prodávajícího.

Přihlášení vozidla – cena

Poplatek za přihlášení auta je 800 Kč. Zákon neukládá, zda má poplatek za přepis auta zaplatit prodávající nebo kupující. Tudíž záleží na dohodě obou stran. 

K tomu je nutné připočítat 400 Kč za evidenční kontrolu a další poplatek 30 Kč za eventuální ověření podpisu.

Kdo si kupuje starší ojetý vůz, musí počítat s platbou ekologické daně, která je stanovena dle emisní normy kupovaného vozidla od tří do desetitisíc korun.

Odhlášení auta – kdy je nutné?

V minulosti bylo při prodeji auta potřeba nejprve odhlášení auta a poté opětovné přihlášení na nového majitele. To už dnes neplatí. Proto pokud se někdy řekne odhlášení auta, jedná se spíše o vyřazení z provozu. Jaké důvody mohou k vyřazení vozidla z registru vést?

K odhlášení auta, resp. jeho vyřazení může dojít ze třech důvodů:

 • na žádost vlastníka
 • auto bylo odcizeno
 • nebylo obnoveno povinné ručení

Na základě žádosti vlastníka existují dva způsoby, jak odhlásit – vyřadit vozidlo z registru vozidel. Jeden je dočasný a nazývá se vyřazení vozidla. Druhý je trvalý, nazývaný jako zánik vozidla.

Dočasné vyřazení auta trvá do 12 měsíců. Vlastník je povinen zabezpečit auto takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a neodstraňovat podstatné části vyřazeného auta (zejména karoserii a motor). 

Pokud je vyřazení delší než 12 měsíců, je vlastník povinen úřadu sdělit, kde se auto nachází a účel jeho využití. Pokud bylo auto odcizeno, musí vlastník předložit úřadu policejní protokol o odcizení a doklady od vozidla.

Také je třeba pamatovat na to, že auto je automaticky vyřazeno z registru vozidel i v případě, kdy došlo k zániku povinného ručení a do 14 dnů od jeho zániku nebylo sjednáno nové.

Trvalé vyřazení vozidla z provozu neboli zánik vozidla je úkon, kdy majitel oficiálně zruší auto nebo autovrak. Dochází k vymazání zápisu o vozidle z evidence motorových vozidel. Vozidlo však musí být nejdříve ekologicky zlikvidováno, jinak ho nelze natrvalo z registru vyřadit.