Půjčka pro Slováky a cizince

youngblondegirlsmilinghappyholdingczechkorunabanknotesat-2

Finanční produkty jsou na trhu v nejrůznějších podobách a odlišných podmínkách. Rozvoj možností u půjček je dynamický a na zápůjčku má šanci dosáhnout skoro každý. Výjimkou není ani půjčka pro Slováky a cizince. Jak taková půjčka vypadá? Je odlišná od té běžné, k dostání pro českého občana? Co je potřeba k jejímu získání?

K tomu, aby cizinec získal půjčku, je zapotřebí podstoupit o něco málo složitější podmínky k získání. Český občan má žádání o zápůjčku jednodušší a získat ji může snadněji. Půjčka pro Slováky a cizince je však dostupná jak u bankovního, tak i nebankovního sektoru. Osoba si může vybrat, jakého z poskytovatelů zvolí. Podmínky bývají odlišné.

Půjčka pro Slováky

Na území České republiky není půjčka pro Slováky až tak ojedinělá. Jedná se o běžný finanční produkt, který lze uzavřít jak v bance, tak i u nebankovní společnosti. Bankovní instituce mají z pravidla striktnější podmínky. Stejně tak je tomu i u cizinecké půjčky. Země původu osoby má na získání vysoký vliv. Slováci mívají obdobné úvěrové podmínky, jako čeští občané.

Obecně jsou žadatelé ze zemí s původem států EU posuzováni minimálně stejnými podmínkami, jako většina českých. Tyto země jsou na trhu považovány za důvěryhodné a žadatelé nejsou pro poskytovatele až tak rizikoví. Opakem jsou země mimo Evropskou Unii. Občan nějaké z těchto zemí mimo EU má na území ČR obtížné podmínky k získání půjčky.

Základní pravidlo a předpoklad u žádosti půjčky pro Slováky a cizince je povolení k pobytu na území České republiky. Tato podmínka je jednou z nejdůležitějších, kterou žadatel o zápůjčku musí splnit.

Půjčka pro Slováky bez trvalého pobytu

Bankovní instituce jsou striktnější a po žadateli vyžadují doložení trvalého pobytu na území ČR, popřípadě dokument o získaném státním občanství. Půjčka pro Slováky bez trvalého pobytu však možná je. Poskytuje ji například nebankovní společnost Provident. Odeslání žádosti o půjčku pro cizince je možné provést online, bez nutnosti fyzické návštěvy pobočky.

Ne nutně tak Slovák musí mít trvalý pobyt v ČR. Povolení k pobytu může být i dočasné, krátkodobé. Jedná se o přechodné povolení k pobytu. U krátkodobé formy půjčky je často splnění podmínek poskytovatele snadnější. U úvěrů s delší dobou splatnosti je nutno podotknout, že povolení k pobytu musí být delší, než samotná lhůta splácení.

Cizinci s trvalým pobytem na území ČR budou mít podmínky získání půjčky o něco snadnější, více nabídek úvěrů a jistotu v kladné vyřízení. Cizinci s přechodným pobytem na území ČR dosáhnou jen na omezenou nabídku půjček, s nižšími částkami úvěru a převážně na dražší nebankovní produkty.

Půjčím Slovákům

Jak již bylo nastíněno, Slováci nemají problém dosáhnout na českou půjčku. I přesto je potřeba splnit řadu náležitostí, než půjčím Slovákům jako český poskytovatel. Posuzování žádostí je založeno na doložení několika dokumentů. Každá společnost má požadavky veřejně sepsané a v porovnání mezi sebou mohou být občas rozdílné.

Nejčastější doklady u žádosti o půjčku pro Slováky a cizince:

  • povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu
  • osobní doklady k ověření identity
  • doklad o pravidelných měsíčních příjmech
  • výpis z registru, potvrzení bezdlužnosti

Čeští občané mají širší úvěrové možnosti. Nebankovní společnosti jim nabízejí půjčky bez doložení příjmů, půjčky bez registru, půjčky na OP a mnoho dalšího. U cizinců jsou tyto alternativy omezené a osoba musí mít příjem a čistý rejstřík. Půjčka pro nezaměstnané cizince právě proto není možná. Tyto podmínky jsou ověřovány a dokládány.

Co se osobních dokladů týče, cizinec nemá český OP, řidičský průkaz, nebo rodný list, kterým by mohl prokázat svoji totožnost. Půjčka pro cizince se vyznačuje tím, že občanský průkaz k identifikaci osoby nahrazuje cestovní pas nebo IC Card. Dalším dokumentem je právě povolení k pobytu, kterým doplní podmínky ověření.

Pravidelný měsíční příjem cizince je potřeba doložit z toho důvodu, že se ověřuje a posuzuje klientovo úvěruschopnost. U podnikatelských subjektů se prokazují příjmy pomocí daňového přiznání, které je z posledního roku. V tomto případě je cizinec jako OSVČ povinen doložit i oprávnění podnikání. Půjčka bez výpisu z účtu je možná tehdy, kdy žadatel doloží např. platnou pracovní smlouvu.

Podmínky půjčky cizince se v porovnání s tou obecnou úvěrovou nabídkou ostatních klientů neliší. Úroková sazba je stejná, délky splatnosti jsou závislé na povolení pobytu v ČR.

3dstackof5000czechkorunanotesisolatedonwhite
Nebankovní společnosti jsou shovívavější a klientům vychází vstříc.

Půjčka pro cizince – jak vybrat tu správnou

I přesto, že je půjčka pro cizince poskytována jak bankovním, tak nebankovním sektorem, ne každá společnost ji musí nutně nabízet ve svém portfoliu. Jedná se o specializovaný produkt, který netvoří primární nabídku poskytovatele.

Každý z těch subjektů, který půjčku pro cizince v nabídce má, může nabízet odlišné podmínky a požadavky. Společnost si určí úrokové sazby, za které finanční prostředky cizinci poskytne. Stejně tak si stanový možnosti pro doby splácení. Některý subjekt může nabízet dobu splatnosti několikanásobně delší.

Nebankovní společnosti jsou shovívavější a klientům vychází vstříc. Půjčují finance bez rozsáhlejších prověření a podstupují tak značné riziko. Za jemnější a ne tak náročné podmínky na splnění si účtují vyšší poplatky, než je tomu u striktnějších bankovních institucí.

Při výběru je dobré využít online srovnávače a porovnávače, které zhodnotí aktuální nabídky bankovních i nebankovních společností. Pomohou vybrat tu nejvýhodnější půjčku pro Slováky a cizince v závislosti na požadavcích klienta.

Srovnávače poskytují zhodnocení podmínek, sazeb i poplatků. Nastíní obraz důvěryhodných společností a klientovi pomůžou s výběrem. Studium nabídky a požadavků je prvním krokem k úspěšné cizinecké půjčce.

K získání půjčky pro cizince je často potřeba:

  • vlastní bankovní účet u české společnosti, instituce
  • doklady totožnosti
  • potvrzení o pravidelných měsíčních příjmech a pracovní smlouva
  • výpis z evidence dlužníků

Podmínky jsou ve většině případů obdobné a výše zmíněné požadavky jsou vyžadovány u všech poskytovatelů. Proto není možné, že u jednoho subjektu by byla půjčka bez účtu možná a u druhého ne. Srovnáním nabídek si žadatel dá pozor na nepoctivé společnosti, které je potřeba eliminovat. Prověřená společnost je jistotou.

Půjčka pro cizince s dlouhodobým pobytem

Každá ze společností má proces schvalování nastavený dle jejich běžné praxe. Stejně tak je tomu i u podmínek. Lze konstatovat, že půjčka pro cizince s dlouhodobým pobytem je s vyšší pravděpodobností schválena. Poskytuje ji bankovní instituce i nebankovní společnost.

Pokud má žadatel povolení k pobytu na území ČR na delší časový horizont, může dosáhnout na delší doby splácení půjčky. S vyšším období splatnosti se pojí i vyšší zápůjčky. Podmínky půjčky jsou stejné jak pro české občany, tak i cizince.

Běžně lze získat půjčka pro cizince s dlouhodobým pobytem u Komerční banky, MONETY Money Bank, nebo Sberbanky. Všechny tyto varianty jsou poskytovány bankovním sektorem. Pokud by žadatel preferoval nebankovní společnost, může zvolit zmíněný Provident.

Půjčka pro cizince s přechodným pobytem

Porovnáním půjček pro cizince s trvalým, dlouhodobým nebo přechodným pobytem na území ČR, vychází ta s přechodnou dobou k pobytu o něco dráž. Úrokové sazby jsou vyšší a nabídky jsou omezenější. Potvrzení o přechodném pobytu získá cizinec na jeho žádost.

Vydává se těm osobám, které plánují na území ČR pobýt déle než 3 měsíce. Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu občana EU je vyřízena nejdéle do 30 dnů od podání žádosti. Řízení je tedy do jednoho měsíce vyřízeno. Následně je půjčka pro cizince s přechodným pobytem připravena k podání.

Půjčka pro cizince bez trvalého pobytu

U půjček pro cizince bez trvalého pobytu může být požadován spoludlužník. Často se jedná o variantu půjčky pro cizince s přechodným pobytem. Půjčka pro cizince bez trvalého pobytu je pro poskytovatele zápůjček rizikovější. Proto se jedná o dražší půjčky s nižší dostupností na trhu.

Požadavek na spoludlužníka spočívá v tom, že při schvalování půjčky je zahrnuta další osoba, která se zaručí jako spoludlužník. Tento subjekt musí mít trvalý pobyt na území ČR a zaručí se za cizince bez trvalého pobytu.

Cizinecká půjčka

Právě země původu hraje velikou roli u cizinecké půjčky. EU a její státy jsou na trhu půjček ověřenější a důvěryhodnější. Cizinci z EU mají vysokou pravděpodobnost k pozitivnímu schválení půjčky na území ČR. Podmínky jsou shodné s běžnou nabídkou půjčky pro české obyvatele.

Rozdíl je v dokumentech a jejich dokládání. Při výběru poskytovatele cizinecké půjčky je potřeba prostudovat jejich podmínky na získání. Při vyhovění požadavků společnosti je podání žádosti snadná záležitost.

Cizinecká půjčka lze získat rychle, zažádat o ni lze i online a splácet lze podle předchozí domluvy. Na trhu je řada alternativ, které jsou poskytovány ověřenými společnostmi.

Nebankovní půjčky pro cizince

Mnohdy je nebankovní poskytovatel preferován i u českých obyvatel. Nebankovní půjčky pro cizince jsou i proto oblíbené. Banky mají jasná pravidla, která nelze nijakým způsobem obejít. Administrace bývá často náročnější, jelikož instituce pečlivě prověří žadatele.

Nebankovní půjčky pro cizince se vyznačují oproti bankám silnou stránkou. Půjčí i těm, kteří trvalý pobyt v ČR nemají. Společnosti tak vyjdou vstříc více klientům, kteří na požadavky snadněji dosáhnou.

Vybrat tu nejlepší a výhodnou půjčku může být oříšek. Když o ni žádá cizinec, je to ještě o něco málo náročnější. Avšak nabídky na trhu jsou rozsáhlé a dokážou vyhovět i cizineckým klientským požadavkům na míru.