Výmaz z registru dlužníků po insolvenci – jak dlouho trvá

vymaz-z-registru-dluzniku-2

Mezi nejčtenější články patří články s tématikou registrů dlužníků. Na základě rozhodnutí ÚOOÚ lze požádat o vymazání z registru. Jak má tato žádost vypadat a co musí splňovat a obsahovat? Jak dlouho trvá výmaz z registru dlužníků?

Jak dlouho výmaz z registru dlužníků trvá? Kdy a za co se do registru dlužníků člověk dostane? Lze získat půjčku pro lidi v registru? Půjčky pro zadlužené totiž bývají velmi nevýhodné a zřídkakdy realizovatelné. Usilovat o výmaz z registru dlužníků tak dává smysl.

Kdy se člověk dostane do registru SOLUS

Pokud člověk jednou neuhradil fakturu za svůj mobilní telefon, na němž má zřízený paušál ve výši zhruba 400 korun, může být zcela v klidu, do registru dlužníků se za to nedostane. Do registru dlužníků SOLUS se zpravidla dostane, pokud dlužná částka činí minimálně 500 Kč. SOLUS registr zápis provede až po neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek.

Jak zjistit, zda je dlužník vedený v registru SOLUS? Lze získat výpis SOLUS zdarma? Optimálním způsobem, jak si opatřit výpis z registru je služba NejsemDlužník.cz. Jedná se o seznam závazků po splatnosti a mimo výpisu ze SOLUSu zobrazuje navíc výpis z Centrální evidence exekucí a Insolvenčního rejstříku.

Identifikace probíhá na základě rodného čísla. Výpis si lze objednat jako fyzická osoba za částku 200 Kč. Po uhrazení částky přijde výpis obratem přímo na zadanou e-mailovou adresu. Podnikatelé a právnické osoby za výpis ze SOLUSu hradí 250 Kč.

Jak dlouho trvá výmaz z registru SOLUS

Uhrazením celého dluhu se záznam v registru hned automaticky nemaže. Dnem uhrazení dlužné částky začíná teprve běžet stanovená lhůta, ta je zpravidla tříletá. Pokud dluh vznikl u telekomunikačních operátorů, za elektřinu nebo plyn, záznam se po zaplacení dluhu automaticky vymaže již po jednom roce od data uhrazení dlužné částky po její splatnosti. 

O výmaz z registru SOLUS lze zažádat ještě před uplynutím stanovené lhůty. V prvé řadě je nejdůležitější vyrovnat veškeré závazky, to znamená splatit dluhy i s úroky a souvisejícími poplatky. U které konkrétní společnosti jsou dluhy vedeny, pomůže zjistit výpis ze SOLUSu.

Po uhrazení dluhu lze zažádat zainteresovanou společnost o písemné potvrzení o vyrovnání dluhu, vypovědět smlouvu a odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. S těmito informacemi a dokumenty je poté na čase obrátit se na registr dlužníků se žádostí o vymazání negativního zápisu.

V případě potíží a nikam nevedoucí komunikace jak ze strany dlužné společnosti, tak registru dlužníků, se lze obrátit o pomoc na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Kdo na vymazání nespěchá, ušetří spoustu času vyřizováním administrativy jednoduše tím, že počká, až se data po uplynutí dané lhůty automaticky vymažou samy.

Jak dlouho trvá CBCB výmaz z registru BRKI

Zápis dluhu může být zároveň hned v několika registrech najednou, včetně bankovního registru klientských informací (BRKI), který provozuje společnost Czech Banking Credit Bureau (CBCB, a.s.).

Zde je situace pro klienty o něco složitější. Záznamy v těchto registrech se automaticky mažou až po 4 letech od zaplacení dluhu. Navíc bankovní registr nepotřebuje souhlas ke zpracování osobních údajů k tomu, aby mohl osobní data uchovávat. Opravňuje ho k tomu Zákon o bankách, který činnost tohoto registru upravuje.

Požadovat tudíž předčasné vymazání z bankovního registru je v tomto případě zcela zbytečné. BRKI, NRKI výpis tudíž víceméně postrádá smyslu.

Výmaz z registru dlužníků po insolvenci

Insolvence zpravidla trvá pět let, během nichž je dlužník povinen se co nejvíce vypořádat s dluhy tak, aby došlo k co nejvyššímu a poměrnému uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Toto soudní (insolvenční) řízení nabízí dlužníkům šanci snížit a vyrovnat své dluhy a současně umožňuje věřitelům alespoň částečně získat část jejich pohledávek zpět.

Záznam v insolvenčním rejstříku o insolvenci zůstává dle § 425 ještě 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení. Pote insolvenční soud dlužníka vyškrtne ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.

To znamená, že trvala-li insolvence od března 2017 do března 2022, k výmazu z insolvenčního rejstříku dojde za dalších 5 let, tedy v březnu 2027.

Potvrzení o bezdlužnosti na počkání

Potvrzení o bezdlužnosti například pro získání nového úvěru vydává finanční úřad, celní správa, OSSZ a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Každá z institucí si nárokuje odlišné lhůty na zpracování žádost o potvrzení. Například u správy sociálního zabezpečení může vyřízení žádosti trvat 30 až 60 dní od data jejího podání.

Potvrzení o bezdlužnosti na počkání lze získat pouze na klientském pracovišti VZP.

Centrální registr úvěrů

Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který shromažďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob, nikoli tedy úvěry a hypotéky osob fyzických. Účastníkem CRÚ jsou všechny banky působící na území ČR, které každý měsíc aktualizují své databáze.

Garantem CRÚ je Česká národní banka. O výpis z CRÚ lze zažádat u ČNB prostřednictvím tiskopisu Žádost klienta o výpis Centrálního registru úvěrů za poplatek 400 Kč. Žádost je poté vyřízena do 30 dní.