Jak dlouho trvá výmaz z registru dlužníků

Mezi nejčtenější články na našem webu bezesporu patří články s tématikou registrů dlužníků. V minulosti jsme vás zde informovali, že můžete na základě rozhodnutí ÚOOÚ o vymazání z registru požádat, následně jsme také sestavili postup, jak má tato žádost vypadat a co musí splňovat a obsahovat. Jak dlouho trvá výmaz z registru dlužníků?

Nyní se zaměříme na další oblast a to, jak dlouho takový výmaz z registru dlužníků trvá. Krátce se také zmíníme o tom, kdy a za co se do registru dlužníků dostanete. Lze samozřejmě získat také půjčku pro lidi v registru. Půjčky pro zadlužené však bývají velmi nevýhodné a usilovat o výmaz z registru dlužníků tak dává smysl.

Kdy se dostanete do registru SOLUS?

Pokud jste jednou neuhradili fakturu za svůj mobilní telefon, u kterého máte paušál ve výši zhruba 400 korun, tak můžete být zcela v klidu, do registru dlužníků se za to nedostanete. Do registru dlužníků SOLUS se zpravidla dostanete, pokud dlužná částka činí minimálně 500 Kč. Sdružení SOLUS zápis provede až po neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek.

Jak dlouho trvá výmaz z registru SOLUS?

Uhrazením celého vašeho dluhu se záznam v registru hned automaticky nemaže. Dnem uhrazení dlužné částky začíná teprve běžet stanovená lhůta, ta je zpravidla tříletá. Pokud váš dluh vznikl u telekomunikačních operátorů, váš záznam se po zaplacení dluhu automaticky vymaže již po roce.

Jak dlouho trvá výmaz z registru BRKI (CBCB)?

Dosud jsme se bavili pouze o nebankovních registrech, jakým je například právě SOLUS. Zápis vašeho dluhu však může být zároveň hned v několika registrech najednou. Dostat se proto můžete také do bankovního registru klientských informací (BRKI), který provozuje společnost Czech Banking Credit Bureau (CBCB, a.s.).

Zde je situace pro klienty o něco složitější, záznamy v těchto registrech se automaticky mažou až po 4 letech od zaplacení dluhu. Navíc bankovní registr nepotřebuje váš souhlas ke zpracování osobních údajů k tomu, aby o vás mohl data uchovávat. Opravňuje ho k tomu Zákon o bankách, který činnost tohoto registru přímo či nepřímo upravuje. Požadovat tudíž předčasné vymazání z bankovního registru je zcela zbytečné.