Lichva a půjčka od lichváře – online, ještě dnes, na směnku 

půjčka od lichváře ještě dnes

Nový občanský zákoník, který byl 1. ledna 2014 upraven, vkládá do problematiky lichvy optimismus. Zákoník byl totiž doplněn o novou pasáž, která definuje lichvu a půjčky od lichváře. V občanském zákoníku do roku 2014 zcela chyběla jakákoli právní úprava pro lichevní smlouvu. Tisíce zadlužených Čechů tak dostalo právní příležitost odstoupit od úvěrové smlouvy, která vykazuje známky lichvy. Co to je lichva? Jaké má znaky? Jak půjčka od lichváře ještě dnes sjednat a jakou formu může mít?

Velké pozitivum nespočívá pouze v doplnění legislativy pro pozdější využívání nového občanského zákoníku. Kladně je brán i ten fakt, že nový zákon je platný také zpětně, tj. na úvěrové smlouvy uzavřené před rokem 2014. Avšak pouze na smlouvy stále platné, které jsou nevypořádané, nesplacené. To u nových zákonů nebývá zvykem. Lichva je však pochopitelnou výjimkou.

Lichvářské půjčky nelze doporučit, a to jednoduše proto, že jsou nebezpečné. Lepším řešením jsou prověřené půjčky, z nichž některé jsou uvedené v tabulce výše.

Shrnutí článku

Lichva je nabídka půjčky, která přináší vysoké úroky, nepřiměřené poplatky a často i iracionální požadavky na dodržování termínů.

Uzavřít půjčku od lichváře může osoba i v případě rozrušení, nedostatečných zkušeností či rozumových schopností. Toto jednání je v rozporu se zákonem.

Pokud soud uzná, že úvěrová smlouva nese znaky lichvy, může ji zrušit. Dlužník doplatí pouze dlužnou částku.

Půjčka od lichváře ještě dnes je vyplacena v hotovosti do pár hodin od zažádání. I přes tuto velkou výhodu, avšak s půjčkou jsou spjaty velká negativa.

Půjčka na směnku od lichváře není správnou a legální službou. Dnešní trh je více regulován, jasněji a důsledněji hlídán.

Lichvář, který opravdu půjčí, není žádným nedohledatelným problémem. Řada lichvářů půjčí slíbené finanční prostředky, avšak za jakých podmínek?

Půjčky na směnku, které fungují, využívají převážně ti, kteří na bankovní půjčku z jakéhokoli důvodu nedosáhnou.

Lichváři online jsou jednoduchou cestou k získání potřebných finančních obnosů.

Lichva – definice

Co je to lichva? To je velmi důležité vědět. Lichva je totiž taková nabídka půjčky, která je neúměrná současnému trhu finančních produktů. Úrokové sazby jsou velmi vysoké a zisky lichvářů jsou několikanásobně vyšší, než by za zápůjčku financí měly být. Lichva definice je tedy jasná, v praxi je poté lépe rozeznatelná.

Půjčka na směnku od lichváře bývala často jedinou možnou variantou, jak se k potřebným financím dostat. Bankovní instituce mají nabídku úvěrů specifickou, jasně danou a podmínky pro jejich získání mohou být pro řadu osob nedosažitelné a nesplnitelné. Právě i z toho důvodu se žadatelé obracejí na nebankovní společnosti, potažmo na neefektivní a neekonomické nabídky lichvářů, kteří opravdu půjčí.

Klient si může vybrat z řady nabídek na finančním trhu. Avšak musí si nabídku pečlivě prostudovat a porovnat s konkurenčními produkty. Půjčka přes lichváře, neboli lichva, je tou půjčkou, která s sebou přináší vysoké úroky, nepřiměřené poplatky a často i iracionální požadavky na dodržování termínů.

Půjčka od lichváře 

Lichvářská půjčka je dle NOZ definována jako ta, která při sjednání smluvního vztahu využije například tíseň, přičemž takové jednání je považováno za neplatnou smlouvu. Uzavřít půjčku od lichváře může osoba i v případě rozrušení, nedostatečných zkušeností či rozumových schopností. I v tomto případě se jedná o chování v rozporu se zákonem.

I v minulosti byla lichva trestným činem. Ovšem právě díky absenci legislativních norem v občanském zákoníku nebylo možné s lichvou jakkoli právně pracovat. Zákoník rozšířil základní smysl lichvářské půjčky, nepřiměřeně vysoké až extrémní úroky, na rozšířenou podstatu tohoto typu zápůjčky. A to právě o zneužití osobní situace žadatele.

Vzhledem k právní úpravě zákoníku je tedy možné přehodnotit jak nepřiměřené podmínky zápůjčky u lichvy, tak i nepoctivé praktiky a nátlak poskytovatelů k upsání dluhu. Díky tomu je více jasné, co je lichva a jak se s ní může klient vypořádat.

U problematiky lichvářských půjček je zmiňovaný pojem hrubý nepoměr. Jedná se o termín v novém občanském zákoníku, který s lichvou souvisí. Slouží k jasnému označení, které se dle individuální situace využívá k posouzení. Hrubý nepoměr existuje právě pro ty případy, kdy se pro jednotlivé případy řeší a určuje daná hranice.

Zatímco u jednoho případu může být roční úrok lichvy stanoven na 65 %, jiný může mít i výši např. 80% úroku za rok. Soud jasně nespecifikuje výši úroku, a proto neexistuje jasná hranice. Lichváři by následně s výší počítali a stanovili by úrok těsně pod touto sazbou, avšak směšně minimálně nižší.

Pro prvotní přehled a opatrnost je dobré znát úroky, které jsou v současné době nabízeny bankovním sektorem. Pro půjčku za stejných okolností je požadována určitá sazba od banky. Pokud by se jednalo o hrubý nepoměr u jiného poskytovatele, který by klient porovnával s bankou, úroky by měly dosahovat minimálně dvojnásobně vysoký úrok za stejných podmínek.

Lichvářskou smlouvu soud zruší

Pokud soud uzná, že úvěrová smlouva nese znaky lichvy, může ji zrušit. Dlužník v tomto případě doplatí pouze dlužnou částku. U rychlé lichvářské půjčky již není nutné platit přemrštěně vysoký úrok a žádné sankční poplatky.

Pokud nebude mít dlužník k dispozici dostatek peněz, aby doplatil celou půjčku najednou, může soud požádat pouze o snížení úroku. Úvěrová smlouva tak bude platná i nadále, změní se pouze úroková sazba.

Lichvářská půjčka – úvěr s průměrným úrokem

Nový občanský zákoník může svou finální a definitivní podobu měnit každou další aktualizací. Mohou se v něm měnit i již zmíněné znaky, které pro současnou chvíli definují lichvu. Primárními znaky jistě zůstane úroková sazba a výše RPSN.

Předpokládá se, že lichvářský úrok může být i do budoucna definován procentuální odchylkou od průměrného úroku pro spotřebitelské úvěry. A v případě snížení úroku u lichvářské smlouvy soudem, bude platná právě průměrná úroková sazba.

Celá řada právníků se také shoduje, že by pro silnější ochranu dlužníků pomohlo také stanovení maximální přípustné hranice RPSN. Nejrůznější pokuty a sankce jsou totiž dalším nástrojem, kterým řada nebankovních společností výrazně zvyšuje pro dlužníka celkové náklady na půjčku.

Již by se neměly objevovat případy, kdy roční úrok přesahuje 50 %. Avšak trh je přesycen nejrůznějšími nebankovními společnostmi, které využívají nevědomosti dlužníků. Nabízí vysokou dostupnost a skoro stoprocentní dosažitelnost požadovaného úvěru.

Vše výše uvedené se ovšem týká pouze fyzických osob. Na podnikatele je nový občanský zákoník mnohem přísnější, když na ně nahlíží jako na zkušenější subjekty, které ochranu nepotřebují. Předpokládá, že mají dostatek zkušeností, aby lichvářům nenaletěli.

Půjčka od lichváře ještě dnes 

Půjčka od lichváře ještě dnes není žádnou novinkou. Řada půjček od lichváře je vyplacena v hotovosti, do pár hodin od zažádání. I přes tento velký plus je potřeba myslet na náklady, které jsou se získáním spjaty.

Vyplatí se vybírat pečlivě a zvolit raději konzervativní způsob úvěrových produktů. Nebankovní sektor může převod finančních prostředků zvládnout během několika hodin. O některé jejich zápůjčky lze zažádat i o víkendu. Právě proto je lepší se půjčce od lichváře dnes vyhnout.

Srovnáním a poznáním možností na trhu s finančními produkty má klient větší šanci na sjednání toho úvěru, který je opravdu výhodný a přesně na jeho požadavky řešený. Lichva je v dnešní době již více řešitelná a díky rozvoji trhu snadněji rozpoznatelná.

Půjčka na směnku od lichváře 

Půjčka přes lichváře není ideální volbou k řešení finančních problémů. Avšak půjčka na směnku od lichváře byla v jednu chvíli často jedinou příležitostí, jak na finanční obnosy mohla řada osob dosáhnout.  

Nikdy nebyla půjčka na směnku od lichváře správnou a legální službou. Dnešní trh je navíc více regulován, jasněji a důsledněji hlídán. Právě proto si může žadatel s vyšší jistotou zařídit takové podmínky, které jsou opravdu efektivní a pro jeho účely ekonomické.

Číslo na lichváře je již přežitek. Stačí si otevřít internetový prohlížeč a nabídky na trhu si vyhledat. K tomu, aby nemusela osoba hledat půjčku na směnku od lichváře, postačí jen zdravý rozum a základní rozhled. Půjčky jdou v dnešní době získat i online, za lepších podmínek a bez skrytých sankcí.

půjčka od lichváře ještě dnes
půjčka od lichváře ještě dnes

Lichvář, který opravdu půjčí 

Je široká síť poskytovatelů, kteří jsou důvěryhodní a spolehliví. Lichvář, který opravdu půjčí, není žádným nedohledatelným problémem. Řada lichvářů opravdu půjčí slíbené finanční prostředky. Avšak za jakých podmínek je věc druhá.

U všech finančních produktů, a u těch úvěrových obzvlášť, je potřeba pečlivého prostudování a porovnání nabídky. Jen díky tomu si může být klient jistý, že nepodstupuje vyšší rizika, než by měl. Subjekt, který má platnou udělenou licenci, vydanou od České národní banky, je jistotou.

U nebankovních poskytovatelů poslouží jejich webové portály, které musí obsahovat řadu důležitých informací. Pro vyšší ujištění se doporučuje vyhledat zkušenosti a recenze pro daného poskytovatele finančního produktu. Ti, kteří mohli být okradeni, mohou dopomoci ostatním, jenž by mohli nabídce stejně tak uvěřit.

Půjčky na směnku, které fungují 

Hotovostní půjčky na směnku jsou u nebankovních poskytovatelů vcelku častou možností. Bankovní sektor tyto alternativy úvěrových produktů nenabízí. Jedná se totiž o velmi specifický typ úvěru, který má své jasné podmínky a od běžných bankovních půjček se velmi odlišuje.

Půjčky na směnku, které fungují, lze dohledat na internetových srovnávačích a veřejných portálech. Využívají ji převážně ti, kteří na bankovní zápůjčku z jakéhokoli důvodu nedosáhnou. Podmínky pro získání půjčky na směnku jsou totiž velmi mírné, lehce dosažitelné a splnitelné.

Při získávání a sjednávání půjčky na směnku není podepisována smlouva. Smluvní vztah vznikne podepsáním směnky. Jedná se o jeden z typů papíru, který určí závazek. Symbolizuje částku, která je žadateli propůjčena a je potřeba ji uhradit do určitého, na směnce uvedeného data.

Půjčka na směnku na OP je velmi rychlou záležitostí. Právě i díky nebankovnímu sektoru není potřeba zdlouhavých administrativních úkonů. Občanský průkaz, popřípadě ještě druhý průkaz totožnosti, bohatě postačí k pozitivnímu schválení půjčky. Je ovšem potřeba zdůraznit, že půjčka na směnku na op nemusí být výhodnou nabídkou. Půjčky na OP jsou poskytovány nebankovními společnostmi, které mají oproti bankám vyšší procentuální sazby.

Lichváři online aneb číslo na lichváře 

Lichváři online jsou jednoduchou cestou k získání potřebných finančních obnosů. Číslo na lichváře, nebo spíše kontaktní formulář na lichváře, je snadné dohledat. Je ovšem potřeba být na pozoru. Výhodnější nabídky od nebankovních společností mohou poskytnout žadatelům lukrativnější alternativy.

K tomu, aby žadatel nalezl tu nejvýhodnější půjčku, může využít online srovnávačů. Ty poskytují zaručené zhodnocení možností, které obsahují i podrobnější informace ke sjednání. Při výběru je důležité porovnat jak úrokovou sazbu úvěru, tak i samotné RPSN.

Doba splácení se odvíjí od výše půjčky a poskytovatele. Podrobné podmínky zápůjček obsahují i data o možných sankcích a benefitech. Některé z nebankovních půjček lze předčasně splatit. A to navíc i bez poplatků a penále. U lichvářských půjček jsou poplatky a další informace úvěrů často velmi odlišné a díky srovnání je může osoba odhalit.