Koupě ojetého vozu – financování, přepis, kupní smlouva

Nákup vozidla je významným krokem, který ovlivní každodenní život i finanční rozpočet. Představuje to rozhodnutí, které vyžaduje pečlivou přípravu. Na trhu ojetých vozidel je plno aut s různými vlastnostmi, technologiemi a cenovými kategoriemi. Jak probíhá nákup ojetého vozu? Jak auto přepsat?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Při nákupu auta je žádoucí mít vlastní úspory, případně si vzít půjčku nebo leasing, mít rezerva na opravy a na provozní náklady auta.

Ojeté auto lze koupit od soukromníka, z autobazaru, od autorizovaného prodejce nebo ze zahraničí.

K přepisu vozu jsou nutné doklady: řidičský průkaz, malý a velký technický průkaz, kupní smlouva, zelená karta, evidenční kontrola.

Z finančního hlediska představuje pořízení automobilu značnou investici. U ojetých vozidel navíc často není známo, jakým způsobem byla vozidla v minulých letech užívána a jaký technický stav skutečně vykazují. Výjimkou mohou být situace, kdy se ojeté auto kupuje od blízkých rodinných příslušníků nebo přátel, kteří byli jeho původními majiteli. 

Financování auta

Pořízení ojetého vozu představuje finanční náročnost, ať už se jedná o starší modely či novější automobily, které mohou vyžadovat investice v řádech stovek tisíc korun. Před nákupem je důležité zvážit, jakým způsobem bude tato investice financována. Zde jsou některé možnosti:

 • Financování:
  • Úvěry, leasingy a jiné formy financování jsou běžně dostupné i pro ojetá vozidla.
  • Podmínky a nabídky se liší mezi jednotlivými poskytovateli.
 • Rezerva na opravy:
  • Mít v rozpočtu dostatečnou rezervu na možné opravy a dodělávky. Ojeté auto může vyžadovat údržbu, výměnu spojky, brzd, nebo zakoupení nových pneumatik.
  • Vzít v úvahu i náklady spojené s přihlášením vozu, povinným ručením a havarijním pojištěním.
 • Celkové náklady:
  • Kromě samotné ceny vozidla zohlednit další náklady spojené s jeho vlastnictvím. Přehledně si spočítat náklady na údržbu a na provoz, pojištění a případné opravy.

Vědomá a důkladná příprava týkající se finanční stránky je klíčová pro bezproblémový průběh nákupu ojetého auta. Vyplácí se nezapomínat na komplexnost nákladů a být připraven na nečekané výdaje, které mohou v průběhu času vzniknout.

Kde koupit ojetý vůz

Existují různé možnosti nákupu a každá má své výhody a nevýhody. Zde je přehled různých způsobů, jak získat ojetý vůz, a několik doporučení pro každou možnost:

Koupě z autobazaru

Výhody:

 • Široká nabídka: Autobazary nabízejí pestrou škálu vozidel, což usnadňuje výběr.
 • Profesionální servis: Noví majitelé ocení, že se o veškeré formality postará autobazar.

Nevýhody:

 • Riziko podvodů: Některé autobazary ztratily důvěryhodnost kvůli stáčení tachometrů a skrývání minulostí vozidel.

Koupě od soukromníka

Výhody:

 • Potenciální úspory: Bez provize autobazaru lze ušetřit peníze.
 • Přímá komunikace: Možnost jednání přímo s majitelem vozidla.

Nevýhody:

 • Riziko neznámého stavu: Obtížnější zjišťování historie vozidla a obtíže při uplatňování reklamací.
 • Doporučení: Při prohlídce vozidla s sebou vzít zkušeného automechanika.

Koupě ze zahraničí

Výhody:

 • Širší nabídka modelů: Možnost nalézt specifický model za nižší cenu.
 • Nízké ceny v západních zemích: Ojetá vozidla vyšší třídy mohou být v západních zemích cenově dostupnější.

Nevýhody:

 • Riziko jazykové bariéry: Komunikace a jednání mohou být komplikovány jazykovými rozdíly.

Koupě od autorizovaného prodejce

Výhody:

 • Jistota kvality: Autorizovaní prodejci splňují přísná pravidla automobilky, což poskytuje jasný přehled o historii vozidla.
 • Detailní informace: Přesná historie servisních oprav, majitelů a nehod je k dispozici.

Nevýhody:

 • Vyšší cena: Za kvalitu a jistoty poskytované autorizovanými prodejci může být nutné připlatit.

Je důležité si dát pozor na povinné ručení při koupi ojetého vozu. Povinné ručení při koupi ojetého vozu je nutné zřídit na nového majitele auta. Prodávající svou pojistku ukončuje a kupující novou zřizuje. Povinné ručení není převoditelné.

Koupě vozu může být příjemný zážitek.

Kupní smlouva

Kupní smlouva na auto je právní dokument, který slouží k formálnímu zachycení dohody mezi kupujícím a prodávajícím ohledně prodeje vozidla. Zde je seznam běžných údajů, které by měla kupní smlouva na auto obsahovat:

 • Údaje o stranách:
  • Plné jméno, adresa a kontaktní údaje kupujícího a prodávajícího.
 • Popis vozidla:
  • Identifikační údaje vozidla, včetně značky, modelu, roku výroby, identifikačního čísla vozidla (VIN) a registrační značky.
 • Cena a platební podmínky:
  • Celková kupní cena a podmínky platby (například částka, termíny splatnosti, způsob platby).
 • Stav vozidla:
  • Stav vozidla v době prodeje, včetně případných známek opotřebení, poškození nebo závad.
 • Záruky a odpovědnost:
  • Informace o jakýchkoliv zárukách poskytovaných prodávajícím a specifikace, co je a není zahrnuto do záruky.
 • Podmínky závodu s vozidlem:
  • Případné podmínky spojené s možností provést zkoušku vozidla nebo nechat provedenou profesionální kontrolu.
 • Doklady a přenos vlastnictví:
  • Podrobnosti o tom, jaké dokumenty budou předány spolu s vozidlem, včetně potřebných formalit pro přenos vlastnictví.
 • Datum a místo seřízení smlouvy:
  • Datum uzavření smlouvy a místo, kde k tomu dojde.
 • Podpisy:
  • Podpisy obou stran potvrzující souhlas s podmínkami smlouvy.
 • Odkazy na právní podmínky:
  • Odkazy na případné zákonité podmínky a ustanovení, které mají být respektovány.

I když kupní smlouva na auto obsahuje mnoho důležitých informací, je vždy dobré se předem seznámit s předpisy týkajícími se prodeje automobilů pro kompletní a právně závaznou dohodu. Může být užitečné konzultovat nákup vozu s právním odborníkem.

Přepis vozidla

Na úřadu obce s rozšířenou působností se vyplní jednoduchý formulář pro přihlášení vozidla na kupujícího a následně předloží pracovníkovi úřadu potřebné dokumenty k provedení přepisu. Je možné se s formulářem seznámit a vyplnit jej předem. Je dostupný na webových stránkách Ministerstva dopravy ve formátu PDF.

 • osobní doklady obou smluvních stran (popř. plnou moc k přepisu vozidla)
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • platnou zelenou kartu (povinné ručení)
 • doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu (kupní smlouva)

Kromě toho je nutné poskytnout informace o novém vlastníkovi a případně předložit plnou moc zmocněného zástupce kupujícího nebo prodávajícího. Mnohdy kupující zjistí, že má propadlý řidičák a je potřeba si zjednat nový. Přepisu vozu musí předcházet i evidenční kontrola vozu.

Na STK se kontroluje, zda údaje v technickém průkazu souhlasí se skutečným stavem vozidla. To zahrnuje VIN kód, typ motoru, rozměry pneumatik a ráfků, tažné zařízení, počet míst k sezení, výrobní štítek vozidla a barvu karoserie. Tím se zabraňuje používání kradených, padělaných nebo jinak neoprávněně používaných vozidel.

Lhůta pro přepis je 10 dní od podepsání kupní smlouvy. Důležitá informace, na kterou se mnozí ptají, je kolik stojí přepis. Samotný přepis vozidla, respektive administrativní poplatek za tento úkon, stojí 800 Kč.

Přepis vozu může být proveden i pouze kupujícím, pokud dostal plnou moc k přepisu vozidla od prodávajícího. Díky tomu není nutné, aby se na úřad dostavili oba, kupující i prodávající. Plná moc zaniká přepisem vozu, tedy provedením úkonu, pro nějž byla sjednaná.