Jak zjistit: Jsem v registru dlužníků a jak dlouho

v-registru-dluzniku

Dostat se do registru dlužníku je poměrně jednoduché. Stačí si jednou nepohlídat několik splátek půjčky. Stává se to i solventním a spolehlivým lidem. Zápis v rejstříku však může nepěkně komplikovat život a především další bankovní půjčky. Jak zjistit, jestli jsem v registru dlužníků a jak dlouho jsem v registru dlužníků? Kde si půjčit, když jsem v registru?

To, že jsem v registru dlužníků ještě neznamená, že jsem v exekuci nebo insolvenci. Zvlášť, když vím, že nejsem dlužník a zápis v registru vznikl chybou či omylem kvůli chvilkové nepozornosti.

V registru dlužníků se však v tuzemsku nachází celkem vysoký počet lidí, a stejně tak je to s exekucí. V roce 2021 bylo přibližně 800 000 Čechů v exekuci a téměř 500 000 dlužníků mělo čtyři a více exekuce najednou. Proto se hodí vědět, jak zjistit, zda je někdo v exekuci a jak zjistit dluhy zdarma.

Co je to registr dlužníků

Registr dlužníků je databáze, která shromažďuje informace o zadlužení subjektů. V České republice existují tři seriózní registry dlužníků a několik registrů provozovaných soukromými osobami.

K seriózním zdrojům informací o tom, zda náhodou nejsem dlužník, patří tyto registry:

  • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
  • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
  • Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelů (SOLUS)

BRKI je registr dlužníků shromažďující negativní záznamy o závazcích klientů vůči bankovním společnostem.

NRKI je registr dlužníků shromažďující negativní záznamy o závazcích klientů vůči nebankovním poskytovatelům půjček.

SOLUS je registr dlužníků, který využívají banky, nebankovní finanční společnosti, energetické společnosti i poskytovatelé telekomunikačních služeb. SOLUS obsahuje pozitivní i negativní záznamy o pohledávkách subjektu.

Centrální registr dlužníků CERD

Tzv. Centrální registr dlužníku neboli CERD spustil soukromý provozovatel v roce 2005. Registr se tváří jako oficiální zdroj informací, nespolupracuje však s žádnými významnými institucemi v oblasti finančnictví.

Informace o dlužnících z Centrálního registru dlužníků jsou brány jako nevěrohodné a bezcenné. CERD byl několikrát žalován kvůli poskytování klamavých informací.

Pokud tedy uvažuji, jak zjistit, jestli jsem v registru dlužníků a jak dlouho jsem v registru dlužníků, je vhodné CEDR vynechat a obrátit se na tři výše zmíněné důvěryhodné registry.

Obecně vypadá-li nějaká webová stránka jako centrální registr dlužníků, jedná se o podvodný web. Potvrzení, že nejsem dlužník, vydaný podobnou stránkou nemá žádnou hodnotu a klient jen zbytečeně zaplatí poplatek za bezcenný papír.

Jak funguje registr dlužníků

Hlavní funkcí registrů dlužníků je informovat potenciální věřitele o úvěruschopnosti žadatele o půjčku, hypotéku či jinou finanční službu.

Každý bankovní i nebankovní poskytovatel držící licenci České národní banky musí platební morálku potenciálního klienta prověřit. Je to přímo vyžadováno zákonem o spotřebitelském úvěru. Finanční společnost je tak chráněna před poskytnutím půjčky klientům, kteří prokazatelně nejsou schopni řádného splácení.

Registr dlužníků zároveň chrání i samotné dlužníky. Zadlužené osoby, které namají na splácení stávajících dluhů, nemohou díky registru své dluhy prohlubovat a směřovat k osobnímu bankrotu. Přesto však existují možnosti, kde si půjčit, i když jsem v registru.

Jak zjistit, jestli jsem v registru dlužníků

Může se stát, že člověk zjistí, že je v registru dlužníků v nejméně vhodnou dobu. Žádám o hypotéku a v tu chvíli zjistím, že jsem v registru dlužníků. Co s tím?

Samozřejmě, že nejlepší je takové situaci předejít a nečelit překvapivě zamítavému rozhodnutí ohledně hypotéky. Jak tedy zjistit, jestli jsem v registru dlužníků?

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda nejsem dlužník je požádat o výpis z registru dlužníků. Tato služba však není zdarma.

Kolik stojí ujištění, že nejsem dlužník

Bankovní registr klientských informací i nebankovní registr klientských informací poskytují potvrzení, že nejsem dlužník i informace, že jsem v registru dlužníků, za poplatek 100 Kč. Výpis lze doručit poštou ve standardní lhůtě 30 dní, nebo jej vyzvednout osobně v Praze.

Oba seriózní registry BRKI a NRKI nabízejí také expresní vyhotovení výpisu z registru dlužníků. Žadatel za to zaplatí částku 200 Kč.

V případě registru SOLUS je vyřízení výpisu levnější a jednodušší. Zájemce o výpis žádá online, výpis lze obdržet elektronicky zasláním SIN kódu prostřednictvím SMS zprávy za poplatek 60 Kč.. Zaslání výpisu poštou je dražší. Písemné potvrzení o tom, že nejsem dlužník vychází na 270 Kč.

Jak zjistím, jestli jsem v registru dlužníků zdarma

Bezplatné potvrzení o tom, zda jsem v registru dlužníků či potvrzení, že nejsem dlužník není aktuálně k dispozici. U všech seriózních registrů je třeba uhradit poplatek. V budoucnosti se uvažuje o vzniku centrálního registru, který bude informace poskytovat zdarma. Jde o součást programu některých politických stran.

Může se stát, že některé weby odpoví pozitivně na otázku „Jak zjistím, jestli jsem v registru dlužníků zdarma?“ Pokud webová stránka skutečně nabízí informace z registru dlužníků bez poplatku, jedná se o podvodný web. Takový výpis nemá žádnou cenu, cílem webu je získání osobních informací, které provozovatel přeprodá.

Jak dlouho jsem v registru dlužníků

Odpověď na otázku „Jak dlouho jsem v registru dlužníků?“ zajímá každého, kdo se dostal do databáze BRKI, NRKI nebo SOLUS. Každý registr dlužníků má jinou časovou lhůtu pro vymazání údajů z registru.

V každém případě neplatí, že uhrazení dluhu znamená automatické vymazání z registru dlužníků. Jakmile jednou jsem v registru dlužníků, musím počkat ještě nekolik let, než mohu říct, že již nejsem dlužník.

Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelů – SOLUS vede záznamy o dlužnících ještě 3 roky po uhrazení dluhu. V případě dluhů v oblasti telekomunikačních společností a distributorů energie jsou záznamy uchovány 1 rok po uhrazení dluhu.

Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI) uchovává údaje o dlužnících dokonce 4 roky po uhrazení pohledávky.

Jsem v registru dlužníků – co s tím

Jak řešit situaci, kdy jsem v registru dlužníků? V první řadě je nezbytné uhradit všechny pohledávky a rozvázat s věřiteli všechny smluvní vztahy včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Dále je třeba přečkat lhůtu, kdy registry uchovávají informace o dlužnících. To může být 1 – 3 roky v případě registru SOLUS a 4 roky v případě BRKI a NRKI. K výmazu údajů o dlužníkovi dojde automaticky po uplynutí lhůty.

Kde si půjčit, když jsem v registru

Zadlužení a špatná platební morálka znamenají velkou komplikaci při žádosti o půjčky a hypotéky u bankovních institucí. Klasická banka půjčí jen solventním klientům, kteří prokáží, že své pohledávky bez problému splatí.

Každá finanční společnost musí ze zákona nahlédnout do registru dlužníků a podle informací o žadateli buď schválit nebo neschválit požadovaný úvěr.

Existuje však řada společností v nebankovním sektoru, které do registrů nenahlížejí a na tuto praktiku lákají zadlužené klienty. Nebankovní poskytovatelé nabízejí i půjčky pro dlužníky s exekucí bez zástavy, půjčky na ruku či okamžité půjčky ihned,

Kde si tedy půjčit, když jsem v registru? Jedině u nebankovního poskytovatele. Půjčky bez registru jsou běžný produkt, který nabízí téměř každá nebankovní společnost. Věřitelé v případě půjček bez nahlížení do registru podstupují poměrně velké riziko a to si kompenzují vysokými úroky. Nebankovní úvěry bez registru jsou proto drahé a nevýhodné.

Jak zjistit, jestli jsem v insolvenci

Insolvence znamená neschopnost dlužníka splácet své pohledávky u věřitele či věřitelů. Dlužníkem je nejčastěji soukromá osoba, podnikatel nebo firma. V rámci insolvenčního řízení dochází ke stanovení způsobu, jak dluhy vyrovnat. Dlužník v insolvenci se eviduje v insolvenčním rejstříku.

Jak zjistit, jestli jsem v insolvenci, nabo zda je v insolvenci jiná osoba či ekonomický subjekt? Stačí nahlédnout do insolvenčního rejstříku. Registr subjektů v insolvenci je veřejně dostupný a jsou v něm uvedeny informace o všech dlužnících, kteří se potýkají s inslovencí.

Záznamy o insolvenčním řízení jsou v registru uchovány ještě pět let po řádném ukončení insolvence. Poté dojde k automatickému vymazání údajů dlužníka.

Jak zjistit, zda je někdo v exekuci

Co se týče exekucí a postupu, jak zjistit, zda je někdo v exekuci, opět se lze spolehnout na registry dlužníků. Exekutorská komora navíc provozuje svůj vlastní rejstřík. Jde o Centrální evidenci exekucí.

V rejstříku exekutorské komory lze najít informace o všech exekucích vedených členy komory. V tomto rejstříku však nejsou uvedeny všechny exekuce. Chybí například exekuce vedené státními orgány či zdravotními pojišťovnami.

Jde o velmi spolehlivý způsob, jak zjistit, zda je někdo v exekuci. Výpis z Centrální evidence exekucí může zájemce získat přímo na webových stránkách exekutorské komory nebo na některém z Czechpointů.