Lichvář – soukromý, co opravdu půjčí, půjčka dnes

awomanputsczechcrownsinherwallet-thewoman

Jedincům, kteří mají časté a opakované problémy se splácením a nebo jsou v dluhové pasti, peníze důvěryhodná instituce nemůže půjčit. Často se snaží situaci řešit lichvářskou půjčkou. Co je to lichva? A existuje soukromý lichvář, který opravdu půjčí? 

Tento článek se zabývá: problematikou lichvářských půjček, riziky, která přináší, jak se dají lichvářské praktiky účinně odhalit. Jak funguje půjčka od soukromého investora? A jak se ochránit před dluhovou pastí?

Klíčové informace článku:

Lichváři se prezentují jako záchranáři v nouzi, kteří nabízejí rychlé a snadné půjčky bez ohledu na bonitu. Realita je ale bohužel jiná.

Půjčky od lichvářů jsou nelegální a skrývají mnoho rizik.

Lichvářství je nelegální. Soukromí lichváři nenabízí férové podmínky.

Dlužník se snadno ocitne v kolotoči splátek, ze kterého se bez cizí pomoci jen těžko vymaní.

Vždy existuje legální a zodpovědná cesta, jak zvládnout i tíživou finanční situaci.

Soukromý lichvář: Rychlé peníze za nehoráznou cenu

Soukromý lichvář je osoba, která půjčuje peníze mimo rámec regulovaného bankovního sektoru. Často se jedná o nelegální činnost, která není nijak kontrolována a nepodléhá dohledu státních orgánů.

Soukromí lichváři lákají klienty na rychlé a snadné získání peněz bez nutnosti dokládat bonitu. V praxi to ale znamená vysoké úroky, skryté poplatky a neférové smluvní podmínky. V nejhorším případě se dlužník může ocitnout v dluhové pasti, ze které je velmi obtížné se vymanit.

Co má ovšem dělat ten, kdo si půjčky bere často, má problémy s dodržováním splatnosti, neví, jak z dluhů ven a nikdo mu nechce půjčit? Mohou ho zlákat nabídky typu „půjčka bez registrů“, „půjčka pro každého“, „půjčka bez doložení příjmu“ nebo „půjčka v insolvenci“.

Takové nabídky však často hraničí s lichvářskou půjčkou. Lichváři spoléhají na neznalost klienta a snaží se využít jeho slabšího postavení a tísně ke svému obohacení. Lichvářská půjčka nikdy není dobrým řešením finančních problémů.

Co je to lichva

Pojem lichva určitě každý někdy slyšel a pravděpodobně si dokáže i představit, co je to lichva. Obecně se dá říci, že lichva je půjčování peněz s nepřiměřeně vysokými úroky. Nebo také přemrštěné úročení půjčených peněz, které se vymyká běžnému standardu.

Co je to lichva, stanoví trestní zákoník. Lichva je totiž nezákonná a kdo ji provozuje, hrozí mu trest odnětí svobody. Jako lichva se označuje jednání, kdy pachatel:

  • zneužije něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo rozrušení k tomu, aby sobě nebo jinému bylo poskytnuto nebo slíbeno plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru nebo
  • takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede.

Jednoduše se dá řídi, že lichva je označení pro závazek nepřiměřený velkému zisku. Za lichvářské půjčky se dá označit zneužití momentální nepříznivé situace jiného člověka a vyvíjení nátlaku na člověka s cílem obohatit se.

Nejlepším příkladem lichvářské půjčky jsou půjčky, které mají obrovské úroky nebo přemrštěnou zástavu, například dům nebo auto, a to i při výši půjčky třeba 40 tisíc korun.

Jak se pozná lichvářská půjčka?

Lichvářská půjčka na první pohled vypadá možná lákavě, ovšem při bližším zkoumání a počítání člověk zjistí, že lichvářská půjčka je cestou do pekel.

Jak lichvářskou půjčku poznat na první pohled? Pochopitelně nebude označena jako „půjčka od lichváře dnes“, „lichvář online“ nebo „číslo na lichváře“. Přesto je poměrně jednoduché půjčky od lichváře poznat. Stačí jen dobře počítat.

Lichvářská půjčka se pozná tak, že lichvář (poskytovatel půjčky) požaduje obrovské úroky. Ty nemusí být stanoveny v procentech, nýbrž rovnou číslem. Jednoduchým výpočtem žadatel o půjčku zjistí, že úrok nebo RPSN se pohybuje v řádu desítek a někdy i stovek procent.

Lichváři nejde o to, aby klient řádně splácel. Právě naopak. Lichvářská půjčka má vždy vysokou úrokovou sazbu a velké sankce za opožděnou splátku.

Jakmile klient včas nezaplatí, lichvář si mne ruce a začíná počítat. Nejprve účtuje tučné pokuty a po nezaplacení zabaví dlužníkovi dům nebo byt. Člověk se zadlužuje stále více a více, až spadne do dluhové pasti.

Půjčky od lichváře

Půjčky od lichváře lze snadno poznat i tak, že lichváři nevadí, když je žadatel v exekuci, má nízký příjem nebo dokonce nemá žádný příjem. Překážkou lichváři není ani negativní záznam v registru dlužníků nebo předluženost žadatele. Lichvář zkrátka neřeší bonitu žadatele.

Půjčky od lichváře mají tyto společné znaky:

  • nezkontrolují se registry dlužníků
  • RPSN je v řádu desítek spíše až stovek procent
  • vysoké smluvní pokuty
  • požadavek na přemrštěnou zástavu (dům, byt apod.) i za menší půjčku
  • lichvář žadatele nezná, přesto nepožaduje doložit příjem
  • požadavek na splátky v hotovosti
  • využívání tísnivé situace (úmrtí v rodině, nezaměstnanost, matka samoživitelka, důchodce atd.)

I když lichvář slibuje hory doly, žadatel by měl mít vždy na paměti, že půjčky od lichváře nikdy nejsou cestou ven z dluhů, nýbrž právě naopak.

Je půjčka přes lichváře půjčkou pro každého?

Získat půjčku přes lichváře není nic složitého. Lichvářských půjček je celá řada a strategie lichvářů jsou velmi vynalézavé. Mnohdy se člověk upíše k půjčce, ani neví jak. Až doma zjistí, že si sjednal půjčku přes lichváře.

Některé nabídky se totiž na první pohled tváří nevinně a až při bližším zkoumání člověk přijde na to, že se jedná o půjčku od lichváře.

Lichváři se mnohdy nebojí ani nátlaku a vyděračských triků. Například nutí zájemce podepsat smlouvu hned na místě, jinak mu peníze nepůjčí. Nenechají ho si všechno pořádně rozmyslet a smlouvu si důkladně přečíst.

Lichváři nekontrolují žádné registry dlužníků, příjmy žadatele ani jeho jiné závazky. Lichváři je téměř jedno, s kým půjčku sjedná. Půjčka přes lichváře se tedy dá označit za půjčku pro každého.

Naproti tomu férové nebankovní společnosti nabízející půjčku pro každého mají licenci České národní banky pro poskytování úvěrů, na webu mají zveřejněné obchodní podmínky a především výši RPSN a někdy dokonce nabízejí i první půjčku zdarma. 

Pokud tedy někdo shání půjčku pro každého, měl by vybírat opatrně a obracet se jen na takové poskytovatele, kteří mají dobrou reputaci a jsou ověřené. Jinak by mohl odejít s půjčkou přes lichváře.

Lichvář, který opravdu půjčí – půjčka od lichváře dnes

Když má člověk dluhy a banky mu nepůjčí, mnohdy se mu zdá jeho situace neřešitelná a shání lichváře, který opravdu půjčí. To ovšem není dobré řešení. Člověk by měl spíše přemýšlet nad tím, jak se vyhnout lichváři, než hledat půjčku od lichváře dnes.

Narazí-li člověk na inzerci typu „půjčka bez poplatku, bez zástavy nemovitosti, bez doložení příjmu“, „půjčka od lichváře dnes“ nebo „půjčka na směnku“ s pouhým uvedením telefonního čísla, měl by se mít na pozoru.

S velkou pravděpodobností se sice bude jednat o soukromého investora, který opravdu půjčí, ovšem taková půjčka nikdy nebude výhodná.

Samozřejmě půjčka nikdy nebude označena jako lichvářská půjčka, protože lichva je zakázaná. A lichvář nikdy nebude oficiálně vystupovat jako lichvář a bude slibovat hory doly. Proč by však někdo nabízel půjčku od lichváře ještě dnes? Pro dobro dlužníka rozhodně ne.

Lichvář – inzerce

Vzhledem k výše zmíněnému není snadné narazit na lichváře online. Člověk na běžně dostupných webových stránkách jen těžko najde kategorii „lichvář – inzerce“ – zaprvé je lichva nelegální, zadruhé se nikdo dobrovolně neoznačí za lichváře, jelikož má tento pojem po právu negativní konotaci.

Jak tedy kontaktovat lichváře online? V některých případech se lichvářské půjčky skrývají pod označením „půjčky od soukromých osob“ apod., jindy nenesou žádný specifický název a není tedy na první pohled jasné, že se jedná o lichvu.

Bez ohledu na to, jak složité je najít nabídky z kategorie „lichvář – inzerce“, je potřeba se lichvářským online půjčkám vyhnout. Jsou spojeny s extrémně vysokou úrokovou sazbou a zpravidla způsobí mnoho problémů, které mohou končit v krajním případě i osobním bankrotem.

Číslo na lichváře, lichvář online

V dnešní době je mnoho lidí, kteří si chtějí jednoduše vydělat. Proto není problém najít číslo na lichváře nebo inzerci na lichváře online. Je to však skutečně to, o co by měl člověk stát?

Je potřeba pamatovat na to, že lichvář je označení pro podvodníka, rozhodně ne pro seriózního poskytovatele půjčky. Lichva je trestným činem.

Kdo hledá číslo na lichváře, narazí na různou inzerci v novinách, která slibuje podezřele vysoké částky k půjčení ihned. Kontakt na lichváře lze najít také v letákové inzerci na veřejných místech, nebo zprostředkováním pomocí známých, i naprosto neznámých lidí. A samozřejmě také na internetu.

Shánět lichváře online je nejjednodušší a nejrychlejší způsob. Lichvář online většinou slibuje velké peníze ihned, rychle a na ruku.

Kvůli půjčení peněz jsou lichváři ochotni jet za žadatelem kamkoli, třeba i domů. Ovšem adresa a sídlo samotného lichváře jsou pochybné. Většinou na adrese, kterou uvádí, nelze nikoho najít. Není tam ani označené sídlo firmy nebo dotyčné osoby.

Lichvářská půjčka bude spíše nabízena jako „půjčka bez doložení příjmu“, „půjčka bez registru“, „půjčka v insolvenci“, „půjčka na směnku“ apod. Před takovými nabídkami by se měl mít člověk na pozoru.

Získá-li někdo číslo na lichváře, měl by se jeho nabídkám vyhnout velkým obloukem. Ještě lepší je lichváře online vůbec nehledat, protože z toho dlužník nikdy nevyjde jako vítěz.

Soukromý investor, který opravdu půjčí

Lichváři bývají opravdu vynalézaví. Není problém narazit na nabídky soukromého investora, který opravdu půjčí. Slibuje půjčení peněz za velmi rozumných podmínek, záznam v registru dlužníků není překážkou, rychlá platba je samozřejmostí.

Zní to skoro pohádkově. Ovšem pozor. Takový soukromý investor, který opravdu půjčí, je velmi často lichvářem a dlužníka dostane do ještě větších finančních problémů.

V dnešní době naštěstí existuje i několik spolehlivých platforem, kde jsou půjčky od soukromých investorů realizovány. Půjčky od soukromého investora jsou známé pod označením peer to peer půjčky, zkratkou pak P2P půjčky.

Svým typem se jedná o nebankovní půjčky, jejich poskytovatelem však nejsou klasické nebankovní úvěrové společnosti, nýbrž soukromé osoby. Kromě zkratky P2P se lze setkat s názvy „půjčky od soukromníků„, „půjčky od lidí” nebo “půjčky mezi lidmi”.

Platformy soukromých investorů, kteří opravdu půjčí, fungují jednoduše. Zájemce o půjčku vyplní žádost s osobními údaji, požadavky na půjčku a účelem, na co chce půjčku použít.

Investoři mohou žadateli poslat libovolnou částku až do jím požadované výše. Většinou se na jednu půjčku skládá více drobných investorů. 

Průkopníkem půjček od soukromého investora byla do listopadu 2021 společnost Zonky investiční skupiny PPF, která však od uvedeného data možnost manuálního investování přestala nabízet.

Soukromého investora, který opravdu půjčí, lze tedy najít poměrně snadno. Člověk by si měl ovšem nejdříve prověřit, o koho se jedná, jaké má recenze a podmínky. Jen tak bude mít jistotu, že nenaletí půjčce přes lichváře.

Lze uzavřít, že nejrozumnější je začít na nějaké peer to peer platformě.