Půjčka pro cizince – také bez trvalého pobytu

gooddealcheerfulyoungmanbondingtohiswifewhile

Půjčka není v dnešní době žádnou novinkou. Dle veřejných průzkumů má půjčku, nebo alespoň zkušenost s ní, až 60 % českého obyvatelstva. I cizinci mohou na úvěrové možnosti dosáhnout. Půjčka pro cizince lze získat vcelku bez problémů. Avšak cizinecká půjčka je velmi specifická. Co to je půjčka pro cizince? Kdo ji může sjednat? Jak ji získat? Jaké jsou její podmínky?

Získat cizineckou půjčku je o něco málo náročnější, než je tomu u běžné půjčky, pro osoby s českou národností. Sjednat půjčku pro cizince lze jak u bankovní instituce, tak i u nebankovní společnosti. Stačí splňovat podmínky poskytovatele a doložit potřebné doklady.

Půjčka pro cizince

Pokud by cizinec zvažoval žádost o půjčku, je potřeba vědět, na koho se má obrátit. V případě, že by chtěl zažádat u poskytovatele z bankovního sektoru, bude často potřeba doložit získané české občanství. Jestliže cizinec občanství nemá, musí doložit doklad o trvalém pobytu.

Při získaném českém občanství má žadatel možnost dosáhnout na podmínky půjček, které jsou platné pro Čechy. Tato varianta je pro cizince nejvýhodnější. Avšak ne každý z nich státní občanství má. Pro tyto případy je řešením trvalý pobyt.

Řada bankovních institucí poskytne půjčku i těm, kteří mají pobyt na území České republiky jen přechodný. Podmínky půjčky jsou lukrativní. Musí však počítat s velkým množstvím administrace.

Při přechodným pobytem v ČR je potřeba doložit řada dokladů a potřebných dokumentů. Žádost o úvěr je však vyřízena kladně a cizinec může na úvěrové možnosti bez problémů dosáhnout.

Délka zápůjčky, doba splatnosti, je u přechodných pobytů na území České republiky maximálně na stejný časový interval. Delší doba splatnosti než povolený pobyt nelze uzavřít.

Je potřeba počítat s tím, že půjčka pro cizince nelze u bankovního sektoru uzavřít, není-li splněna některá ze zmíněných podmínek.

Zásadní podmínky k získání půjčky pro cizince – shrnutí:

  • české občanství
  • trvalý pobyt
  • přechodný pobyt

Pokud cizinec splňuje jednu z podmínek, může uzavřít cizineckou půjčku u bankovního sektoru poskytovatelů. Podmínky jsou variabilní. Odvíjí se od nároků poskytovatele, země původu cizince a možností finančního trhu.

Cizinecká půjčka

Půjčka pro cizince může být různorodá. Pokud cizinec pochází ze země, která se nachází v Evropské unii, podmínky budou pravděpodobně výhodnější a dosažení na úvěr bude snadnější. Osoba, která přicestovala ze země mimo EU může mít podmínky velice odlišné.

I přes různorodost podmínek je stále důležité povolení k pobytu. To je potřeba u každé z cizineckých půjček. Ať už cizinec žádá o hypotéku, spotřebitelský úvěr, nebo například o úvěr v podobě mikropůjčky.

Půjčku pro cizince lze sjednat u řady bankovních i nebankovních společností. Mezi nejznámější poskytovatele cizinecké půjčky patří:

Pokud by měl cizinec záznam v registru dlužníků, funguje to obdobně jako u českých klientů. Zadlužená osoba má poměrně náročné a často i nemožné příležitosti pro získání půjčky.

Než cizinec zažádá o samotný úvěr, měl by si srovnat a vyhledat příležitosti na trhu. Každý z poskytovatelů může nabídky upravit dle jejich individuálních požadavků. Může se lišit jak úrok, tak i samotné nabytí zápůjčky.

Půjčka pro cizince a potřebné dokumenty

K tomu, aby byla žádost platná a plnohodnotná, musí žadatel doložit potřebné dokumenty. Jaké doklady poskytovatel požaduje se vždy předem dozví. Jsou veřejně dostupné v informacích o jejich nabídkách.

Dokumenty, které jsou potřeba při žádosti o cizineckou půjčku doložit:

  • povolení k pobytu
  • doklady totožnosti, většinou dva
  • pracovněprávní smlouvu
  • potvrzení o pravidelných příjmech

Některé z výše uvedených dokumentů nemusí společnosti požadovat. Většinou se jedná o nebankovní sektor, který pracovní vztah cizince nebo jeho pravidelné příjmy nepožaduje doložit.

Častým požadavkem, se kterým se může žadatel setkat, je i vlastní účet u jedné z českých bank. Tento pokyn pramení z budoucích převodů finančních prostředků a jejich postupného splácení.

Další možností, která se na trhu objevuje, je cizinecká půjčka s českým ručitelem. Je vhodná pro ty cizince, kteří nemají dostatečnou bonitu. Zároveň může nabízet řešení těm, kteří nemají tak vysoký příjem.

Ručitel je v tomto případě ten, kdo má české občanství. Zaručí se za cizince a podpoří tak vyšší šanci na získání a tím pádem i kladné schválení půjčky.

Hypotéka pro cizince

Současnost hraje do karet cizincům, kteří by chtěli požádat o hypotéku. Všechny hypoteční banky, které jsou v České republice, již v dnešní době nabízí hypotéky pro cizince. I přesto není jistota, že na ni cizinec dosáhne.

V tomto případě je doporučeno využít služeb poradce. Hypoteční poradce totiž dokáže zhodnotit možnosti na trhu spolu s požadavky klienta. Jeho rady jsou zdarma. Do rozhodování o zažádání vnese jistotu a zkušenosti z praxe.

U hypotéky jsou podmínky rozsáhlejší, než tomu je u běžného úvěrového produktu. Informace jsou zjišťovány komplexněji a doklady jsou obsáhlejší. Klient se musí připravit na to, že nebude dokládat jen zemi svého původu, či jeho pobyt v ČR.

Často je zjišťován a dokládán i dosavadní pobyt v ČR. Čím delší doba cizince v Česku je, tím lepším subjektem se pro poskytovatele stává. Příjmy jsou dokládány a podrobněji zjišťovány. Je potřeba doložit výši dosahovaných příjmů, jejich původ a typ.

Hypoteční banku zajímá, zda cizinec podniká, nebo jestli je zaměstnaný. Jeho příjmy jsou sledovány i z pohledu země jejich původu.

Půjčka pro cizince bez trvalého pobytu

Trvalý pobyt v České republice je ten, který trvá minimálně 5 let. V případě, že má cizinec v ČR příbuzné, kteří mají české občanství, délka je rovna 2 let. Pokud žadatel splňuje podmínky uznání trvalého pobytu, má lepší úvěrové podmínky.

Půjčka pro cizince bez trvalého pobytu ovšem možná je. Hypoteční úvěr je poskytnut i těm, kteří mají pobyt přechodný. Avšak podmínky a úroky mohou plynout z těchto rizikových proměnných.

Při trvalém pobytu totiž není tak vysoké riziko nesplacení dluhu. Proto jsou úrokové sazby u půjčky pro cizince bez trvalého pobytu vyšší. I přesto je ale řešením přechodný pobyt, který může v podmínkách úvěru pomoci.

Půjčka pro cizince s přechodným pobytem

Tento typ půjčky pro cizince s přechodným pobytem je dostupný u řady poskytovatelů v ČR. Nejčastěji se jedná o nebankovní společnosti, které mají požadavky na žadatele mírnější. U bankovních institucí je vyšší obezřetnost.

Nebankovní poskytovatelé cizineckých půjček sice požadují vyšší sazby za zápůjčku, avšak finance půjčí. Při schvalování půjčky hraje velikou roli délka povolení k pobytu. Vždy musí být doba splatnosti půjčky ohlídána a porovnána s dobou povolení k pobytu.

Není možné, aby cizinec požadoval delší splatnost jeho úvěrového produktu, než je jeho povolená doba k pobytu na území České republiky. U těchto typů zápůjček je navíc často požadován zmiňovaný český věřitel.

Nebankovní půjčky pro cizince

Každý poskytovatel půjček pro cizince může nabídnout různé částky, doby splatností a dokonce i úroky. Vše záleží na jejich produktech, které jsou pro potenciální klienty k dispozici. Proto je třeba každou z nabídek řádně pročíst a prostudovat.

Doporučuje se porovnávat a hodnotit. Nebankovní půjčky pro cizince přináší jemnější požadavky a podmínky. Každá z půjček může být zajímavá něčím jiným. Proto je potřeba poznat požadavky cizince a dle nich vybrat tu správnou nebankovní půjčku.

Porovnání vybraných nebankovních společností a jejich nabídek:

Nebankovní společnostČástkaDoba splatnostiÚrok
Cofidis10 000 Kč – 500 000 Kč1 rok – 7 let4,58 %
Kamali1 000 Kč – 20 000 Kčtýden – měsíc0 %
Provident1 000 Kč – 130 000 Kč3 měsíce – 4 roky0 %
Zaplo1 000 Kč – 30 000 Kčtýden – měsíc0 %
Zonky5 000 Kč – 950 000 Kč1 rok – 7 let2,99 % – 26,91 %
Nabídky jsou velmi rozdílné, záleží na požadavcích klienta a možnostech společnosti.

Výše půjčky, kterou může cizinec získat, se odvíjí od jejího poskytovatele. Řada nebankovních společností nabízí jen nízké sumy k zápůjčce, a proto je často i doba splatností krátká.

Pokud je půjčka nabízena s nulovým úrokem, je potřeba získat i další informace. Může se jednat o skryté poplatky, nemožnost předčasného splacení bez sankcí a jiné parametry, které již nabídku a její výhodnost snižují.

Půjčka pro slovenské občany, kdo půjčí Slovákům

Půjčka pro Slováky je velmi dostupná. U slovenských občanů není problém k získání české půjčky. Slovák ji může získat během několika málo minut přes online podání žádosti.

Dle poskytovatele se liší výše zápůjčky a doba splatnosti. Princip je však jednoduchý a stejný u každé nebankovní společnosti. Nabízí totiž půjčku, která je schválena slovenským občanům, kteří v současné době žijí na území České republiky.

Nemusí mít v ČR ani vedený trvalý pobyt. Formality jsou minimální. Vyřízení je opravdu snadné a rychlé. Zákon totiž nezakazuje půjčku menšího obnosu těm, kteří české státní občanství nemají.

Národ Česka a Slovenska je propojený i v této problematice. A právě toho využívají i poskytovatele úvěrových produktů. Podmínky půjčky jsou podobné těm, na které dosáhne občan s českou národností.

Půjčka pro Ukrajince

Pokud je osoba, která se dostala do finanční tísně z Ukrajiny, na nebankovní zápůjčku může dosáhnout stejně tak, jako jiný cizinec. Pro její schválení je rozhodující doložení dokumentů. Jak bylo zmíněno, každá ze společností může požadovat něco jiného, něco navíc.

Doklady a dokumenty jsou prvním krokem k zažádání o půjčku pro Ukrajince. Pokud jsou vyřešeny záležitosti s přechodným pobytem na území České republiky, poskytovatel bude moci nabídnout jeho úvěrový produkt.

Půjčka pro cizince je dobrou pomocí pro ty, kteří žijí na území ČR a stejně jako ti čeští přijdou do finančních problémů. Podmínky je třeba pečlivě prostudovat a vybrat tu nabídku, která bude opravdovým řešením.