Jak zjistit dluhy zdarma, pomoc bez insolvence

bankruptcy-businesspersonholdinganemptywallet-manshowing

Nemít dluhy je ideální stav. Ne každému se to však podaří. V takové situaci je důležité, aby člověk aspoň věděl, komu a kolik dluží. Možností, jak to zjistit, je několik. Předcházet dluhům se totiž vyplácí. Jak zjistit dluhy zdarma? A jak se dostat z dluhů?

Kdo si bere půjčky, ačkoliv ví, že nemá na jejich splácení, neplatí pokuty nebo faktury za telefon, snadno se dostane do finančních problémů a pak neví, jak se dostat z dluhů. Za takovou situaci si ovšem každý může sám.

Na druhou stranu se do finanční tísně může snadno dostat i člověk, který si problémy sám nezavinil. Může nastat situace, že mu někdo ukradne doklady a půjčí si na jeho jméno. Nebo dluží člen jeho rodiny či případně dluh zdědí.

V takové chvíli člověk ani neví o tom, že někomu dluží. Pak se může z pár stovek korun dluhu stát i několik desítek tisíc vysoký dluh a zbydou oči pro pláč. Proto je dobré si preventivně prověřovat, jestli člověk někomu nedluží. Možností, jak to zjistit, je několik. Většinou se za ně však platí.

Jak zjistit dluhy zdarma 

Jak zjistím, jestli jsem v registru dlužníků zdarma? Může nastat situace, kdy bude člověk potřebovat vědět, zda je nějaký konkrétní člověk v exekuci, insolvenci nebo má zkrátka dluhy. 

Hodí se to podnikatelům i živnostníkům, aby věděli, jestli je jejich obchodní partner spolehlivý. Hodí se to ovšem i v běžném životě. Třeba když chce člověk pronajímat byt, prodávat dům nebo auto. V takových situacích by se měl zajímat, jak zjistit dluhy zdarma.

Existuje vůbec nějaký způsob, jak zjistit dluhy zdarma? Pokud se jedná o lidi v exekuci, pak bohužel žádná veřejně dostupná databáze dlužníků v exekuci či exekuční rejstřík zdarma, ve které by se dalo vyhledávat bez nějakého poplatku, neexistuje

Pokud někdo nabízí vyhledávání exekucí zdarma, pak to bude mít nějaký háček. Účelem takové služby pravděpodobně bude jen získání osobních údajů, nebo bude mít služba nějaké „skryté“ podmínky.

Je pravdou, že v České republice existuje databáze všech aktivních exekucí. Jedná se o Centrální evidence exekucí (CEE), která je provozována Exekutorskou komorou. Do této databáze může přistupovat kdokoliv a vyhledávat zde cokoliv. Ovšem rozhodně to není zadarmo.

První přihlášení do databáze exekucí CEE je zpoplatněno částkou 120 korun (vytvoření a zaslání přihlašovacích údajů poštou). Každé hledání je zpoplatněno částkou 60 korun, kterou ovšem člověk zaplatí několikrát. 

Jinou možností, jak zjistit dluhy v exekuci, je obrátit se na některou pobočku České pošty, kde je i CzechPoint. Zájemci se však musí připravit na to, že za jednu stranu výpisu zaplatí 50 korun. Ani tato možnost tedy není zadarmo.

Další způsoby zjištění dluhů

U nás působí několik dalších registrů, kde se lze o dluzích informovat. Ovšem je potřeba se obracet jen na ty oficiální. 

Nejznámějším registrem ke zjištění dluhů je Solus. Ten vede informace o lidech, kteří jsou v prodlení se splátkami. Výpis z registru Solus se vydává přes web společnosti za poplatek do 250 korun. Nebo je možné získat elektronický výpis s aplikací pro mobilní telefon. Zaslání kódu vyjde na 30 korun, první SMS s výpisem stojí 99 korun a za další SMS se pak platí 30 korun.

Výhodou zjištění dluhů přes Solus je, že kromě výpisu z registrů získá žadatel také náhled do Centrální evidence exekucí i Insolvenčního rejstříku. Vše je dostupné přes web NejsemDlužník.cz.

Data o všech půjčkách (splácených i nesplácených) evidují také Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI). V těchto registrech pátrají zejména poskytovatelé úvěrů, kteří prověřují, jestli zájemci o úvěr řádně splácí své závazky či zda už nemají úvěrů moc. 

Pokud si chce člověk prověřit, zda někdo není v insolvenci, pak může zdarma nahlédnout do insolvenčního rejstříku. Ten provozuje Ministerstvo spravedlnosti na webu isir.justice.cz. Vyhledává se zde podle jména a příjmení, data narození nebo IČ.

Odpovědnost za dluhy manžela po rozvodu 

V době trvání manželství mají manželé společné jmění, to znamená, že (až na výjimky) nabývají majetek společně. A stejně tak nabývají i dluhy a závazky.

Pokud se manželé v době manželství zadlužili, musí tento dluh společně zaplatit, a to i po rozvodu manželství. To platí i v případě, kdy se k dluhu zavázal v režimu společného jmění manželů i jeden z manželů. Jaká je odpovědnost za dluhy manžela po rozvodu?

Dluh může být rozdělen na dvě poloviny. Je však také možné, aby ho převzal jeden z manželů nebo byl rozdělen jakkoliv jinak. Je však dobré vědět, že převzetí dluhu jedním z manželů pro druhého z manželů neznamená naprostou svobodu. Pokud by totiž dluh přestal jeden z manželů splácet, věřitelé se obrátí právě na druhého z manželů.

Existuje však několik výjimek, kdy se odpovědnost za dluhy manžela po rozvodu neuplatní. Jednou z nich jsou například dluhy na daních nebo pojištění. Takové dluhy je povinen uhradit jejich dlužník a na druhého z manželů se vůbec nevztahují.

Do společného jmění nepatří ani dluhy týkající se majetku, který patří pouze jednomu z bývalých manželů. Tedy například pokud jeden z manželů získal v rámci dědického řízení nemovitost, kterou následně rekonstruuje na úvěr, pak tento úvěr jde jen k tíži tohoto manžela.

Další výjimkou, kdy odpovědnost za dluhy manžela po rozvodu zaniká, jsou i dluhy, které jeden z manželů zavinil bez vědomí toho druhého a nejednalo o obstarání každodenních potřeb rodiny.

Dluhy jednoho z manželů bez vědomí druhého 

Dluhy jsou noční můrou všech. U manželů to platí dvojnásob, protože za dluhy vzniklé během manželství odpovídají společně. To znamená, že věřitelé mohou vymáhat dluhy po kterémkoliv z manželů.

Často dochází k situacím, kdy si manžel či manželka někde půjčí peníze bez vědomí druhého, tuto půjčku nesplatí a doma nic neřekne. Vše praskne, až když se věřitelé začnou upomínat nebo když na dveře zaklepe exekutor.

Co dělat, pokud vzniknou dluhy jednoho z manželů bez vědomí druhého? Jsou takové dluhy pouze daného manžela nebo je musejí splácet oba?

Jak uvedeno výše, do společného jmění spadá jak veškerý majetek, tak dluhy, které vzniknou za trvání manželství.

Paragraf 710 občanského zákoníku stanoví výjimku v tom, že do společného jmění nepatří dluhy, které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Dále poskytuje občanský zákoník ochranu v podobě paragrafu 714, podle kterého jednají manželé v záležitostech společného jmění, které nelze považovat za běžné, společně anebo se souhlasem druhého z manželů. Pokud pak jedná manžel bez souhlasu druhého manžela, lze se dovolat neplatnosti tohoto jednání.

Pokud tedy vzniknou dluhy jednoho z manželů bez vědomí druhého, je nutné bezodkladně kontaktovat banku či jiného poskytovatele úvěru a písemně mu sdělit nesouhlas s poskytnutím úvěru. Případně je nutné se dovolat neplatnosti sjednaného úvěru žalobou u soudu.

Kdyby pak manžel dluh nesplácel a došlo na exekuci, měla by být vypořádána z výlučného jmění manžela. Druhý manžel za takové dluhy neodpovídá.

Jak se dostat z dluhů – pomoc s dluhy bez insolvence 

Dostat se v době stoupajících cen do prodlení s úvěrem není nijak obtížné. Stačí dlouhodobá nemoc, výpadek příjmů nebo ztráta zaměstnání a problémy jsou na světě. V zoufalé situaci člověk často přistoupí k zoufalým řešením. Například si vezme půjčku na dluhy. Nebankovní společnosti nabízejí mnoho půjček pro dlužníky v insolvenci.

Snadno se tak dostane do dluhové spirály, která může končit až nařízenou exekucí nebo insolvencí. Jakým způsobem je možné řešit potíže s nesplacenými úvěry?

Mnoho lidí si myslí, že z dluhové pasti jim pomůže oddlužení neboli osobní bankrot. Ten však trvá pět let, kdy člověk žije z životního minima a pod dohledem insolvenčního správce. Jsou i jiné možnosti pomoci s dluhy bez insolvence.

Nejlepší způsob, jak získat více peněz na splácení úvěrů, je zvýšit své příjmy. Není třeba hned začít rozprodávat majetek. Co se raději porozhlédnout po nějaké brigádě?

Pokud je někdo zadlužený a ví, že řešení sám nezvládne, je vždy důležité být aktivní a jednat. Každý věřitel má zájem na tom, aby své peníze dostal zpět.

Solidní věřitel tak vyjde dlužníkovi vstříc buď odkladem splátek do doby, než se jeho situace zlepší, nebo snížením splátek a prodloužením doby splácení. Svou nečinností situaci dlužník pouze zhorší, protože věřitelé se o své peníze nakonec vždy přihlásí. 

Běžným způsobem pomoci s dluhy bez insolvence je také konsolidace dluhů. O té se lze dočíst dále v tomto článku.

Také na internetu lze najít mnoho nabídek pomoci s dluhy bez insolvence. Je ovšem třeba vědět, že většinou se nejedná o skutečnou pomoc, nýbrž jen o využití zoufalé situace dlužníka. Proto je potřeba být obezřetný.

Půjčka na vyplacení dluhů bez zástavy – vyplacení dluhů a exekucí bez zástavy

Pokud se člověk ocitne v exekuci, měl by se snažit ji co nejrychleji splatit a více se nezadlužovat. Přemýšlet o půjčce na vyplacení dluhů bez zástavy rozhodně není dobrým řešením. Taková půjčka problémy nikdy nevyřeší, právě naopak.

Banka půjčku na vyplacení dluhů a exekucí bez zástavy nikdy neposkytne. Neposkytne ji ani kdyby dlužník nějakou zástavu dal. Cílem exekuce je totiž zbavení se dluhů, nikoliv nabírání si dalších.

Nebankovní společnosti mají benevolentnější pravidla a peníze půjčí i zájemcům, které banka odmítla.

Nebankovní společnosti nabízející půjčku pro dlužníky s exekucí bez zástavy, půjčku na ruku, okamžitou půjčku ihned, půjčku na vyplacení dluhů a exekucí bez zástavy aj. nenahlíží do registrů dlužníků a jejich nabídky mají probudit dojem, že jenom ony jsou jediným řešením. Ve skutečnosti se jedná o jeden z nejrizikovějších produktů na trhu.

Když už dlužník opravdu chce půjčku na vyplacení dluhů bez zástavy, měl by si alespoň ověřit, jestli daný poskytovatel půjčky má licenci ČNB, kterou mí ze zákona musí. Pokud ji nemá, je potřeba co nejrychleji vycouvat a najít někoho solidního.

Půjčka na dluhy 

Získat půjčku není v dnešní době nic složitého, a to ani pro dlužníky. Nebankovní společnosti poskytují lidem půjčky bez nahlížení do registru dlužníků nebo půjčku bez doložení příjmu. Nemají problém poskytnout půjčku v exekuci nebo insolvenci.

Každý člověk by si však měl uvědomit, že pokud je zadlužený a vezme si půjčku na dluhy, svou finanční situaci opravdu nezlepší. Právě naopak. Splácet půjčku další půjčkou je cesta do dluhové pasti. Čím více půjček má člověk sjednaných, tím menší je pravděpodobnost, že zvládne jejich splácení.

Půjčka na dluhy je tak čistý hazard. Ačkoliv se půjčka na dluhy může zdát jako jediné řešení bezvýchodné situace, není to tak. Lepší než další půjčka je refinancování nebo konsolidace půjček. Všechny úvěry a půjčky se při konsolidaci spojí do jedné velké půjčky a bude stanovena jedna splátka a pouze jedny poplatky.

Refinancování půjčky zase znamená její převedení k jinému poskytovateli. Nový poskytovatel půjčky nabídne klientovi výhodnější podmínky splácení, zpravidla ve formě nižších splátek a úroků. Každé jiné řešení je tak lepší než půjčka na dluhy.

Jak řešit dluhy – co dělat, když mám dluhy 

Mnoho lidí se dostane do problémů s dluhy a svoji situaci neumí nebo nemohou sami řešit. Může za to špatná finanční gramotnost, nízké vzdělání, nedostatek informací nebo peněz na placené služby. 

V Česku existuje prověřených několik společností a poradců, kteří poskytují pomoc s dluhy. Dluhoví poradci pomáhají lidem například:

  • kontaktovat jejich věřitele a domlouvat splátkové kalendáře,
  • bránit se neférovému jednání některých firem,
  • nalézt nejbližší dluhovou poradnu,
  • řešit problémy s exekucí,
  • zajistit oddlužení.

Při hledání pomoci typu „mám dluhy, jak z nich ven“ je potřeba dávat pozor na nesolidní či dokonce podvodné společnosti. Ty pouze zneužívají tísně dlužníka a jeho situaci mnohdy zhorší. Mezi nejznámější prověřené společnosti patří Člověk v tísni.

Ten poskytuje podporu lidem, kteří jsou ohroženi finančními problémy a těm, kteří se už ve finanční krizi ocitli. Proto je dobré situaci řešit co nejdříve.

Vymáhání dluhů

V ideálním světě by vymáhání dluhů nebylo vůbec potřeba. Ušetřilo by to dlužníkům i věřitelům spoustu času a zbytečných nákladů. Ne všichni ovšem zodpovědně a včas platí za zboží a služby, a ne každý řádně splácí peníze, které si půjčil.

V takových případech je pak vymáhání dluhů pro věřitele jedinou šancí, jak své peníze získat zpět. V tom lepším případě je vymáhání dluhů „jen“ mimosoudní, v tom horším případě soudní nebo dokonce exekuční.

Pokud někdo dostane předžalobní výzvu k vymáhání dluhů, měl by věřitele hned kontaktovat a snažit se s ním dohodnout na zaplacení, splátkovém kalendáři nebo odkladu splátek. Bude-li dělat mrtvého brouka, přistoupí věřitel k podání žaloby a vymáhání dluhů soudně.

A pokud dlužník svůj dluh neuhradí ani na základě rozhodnutí soudu, přijde na řadu exekuční řízení. Každým dalším krokem se samozřejmě zvýší náklady, tedy dluh dlužníka roste. Může to zajít až tak daleko, že dlužník bude muset vyhlásit osobní bankrot.

Proto je třeba být aktivní a problémy ihned řešit. Ideálně by se však měl člověk snažit, aby se vymáhání dluhů úplně vyhnul.

Vymahači dluhů – zkušenosti 

Jak věřitelé, tak dlužníci často na internetu hledají zkušenosti s vymahači dluhů. Věřitelé proto, že chtějí chránit svá práva a dostat zpět své peníze. A dlužníci proto, aby věděli, co si mohou vymahači dluhů dovolit.

Na internetu člověk najde spoustu zkušeností s vymahači dluhů. Lidé si v různých diskuzích vyměňují názory a zkušenosti s vymahači dluhů, jak vybrat tu správnou firmu na vymáhání dluhů, co od ní očekávat, kolik si účtuje apod.

Ve zkušenostech s vymahači dluhů lze ovšem najít i pohled z druhé strany, tedy ze strany dlužníků. Ti se setkávají s tím, že někteří vymahači se někdy vydávají za exekutory, vyhrožují zabavením majetku či dokonce násilím.

Je dobré vědět, že při vymáhání dluhů si nikdo nemůže hrát na exekutora, vniknout do bytu, používat fyzické či psychické násilí, nebo zastrašující informace. Na takovéto praktiky by měl dlužník upozornit policii.

Ideální samozřejmě je se do kontaktu s vymahači dluhů vůbec nedostat.