Odhlášení a přepis vozidla. Jak na to?

prepis-vozidla

Autonehoda, stáří, nebo prodej. To jsou nejběžnější důvody, proč motoristé odhlašují své vozy z registru vozidel, případně je přepisují na nového majitele. Kdy a za jakých podmínek dochází k odhlášení vozidla? Co je to přepis? Jak administrativně zvládnout odhlášení i přepis vozidla?

Odhlášení a přepis vozidla jsou dva různé úkony. Mnozí si mohou pamatovat, že ještě před pár lety bylo k přepisu vozu na jiného majitele nutné vůz nejprve odhlásit a posléze znovu přihlásit. Nyní se tak již neděje. Přepis i odhlášení vozidla jsou dva na sobě nezávislé úkony.

Odhlášení vozidla

K odhlášení se řidiči nejčastěji uchylují, pokud vůz doslouží. Samotnému odhlášení z registru ovšem musí předcházet ekologická likvidace autovraků, na jejímž základě je možné auto odhlásit. Tato likvidace musí proběhnout na jednom ze specializovaných míst, odkud si následně vyzvedne jen registrační značku a protokol o provedení ekologické likvidace.

Ten je nutné zanést nejen na úřad obce s rozšířenou působností, kde odhlášení proběhne, nýbrž také do pojišťovny k ukončení platného povinného ručení. Samotný akt odhlášení vozidla z registru se neobejde bez potřebných dokumentů, mezi něž se řadí:

 • občanský průkaz
 • velký technický průkaz
 • registrační značka (SPZ)
 • doklad o ekologické likvidaci
 • formulář k odhlášení vozidla

Odhlášení z registru motorových vozidel však nemusí být pouze trvalé, nýbrž také dočasné. Děje se tak, plánuje-li motorista dlouhodobou pauzu v provozování auta, například z důvodu léčení nemoci, z delšího pobytu mimo republiku, při odcizení, při plánované náročnější opravě, nebo při sezónním používání auta (kabriolet).

Dočasné odhlášení se pojí také s pojmem depozit neboli uložení značky do depozitu. Tento úkon lze rovněž provést na úřadu obce s rozšířenou působností na dobu 12 po sobě jdoucích měsíců. Po dobu dočasného odhlášení není majitel povinen hradit povinné ručení. Opětovné zprovoznění vozu vyžaduje platnou technickou prohlídku, stejně tak platné povinné ručení.

odhlaseni-auta-7699807
I na odstavený vůz je nutné platit povinné ručení. Kdo tak činit nechce, měl by automobil odhlásit z registru.

Přepis vozidla

Přepis vozidla je nenáročný úkon, k jehož provedení je potřeba zajistit několik věcí. K přepisu v prvé řadě dochází při darování nebo prodeji auta. Původní majitel je povinován převést automobil na nového vlastníka do maximálně 10 dní. V opačném případě se vystavuje riziku pokuty až 50 000 Kč.

Po podpisu kupní smlouvy a obdržení prodejní částky má prodávající za povinnost také zrušit povinné i havarijní pojištění. Prodej a přepis vozidla nelze učinit bez evidenční kontroly na STK. Tu provede buď prodávající nebo kupující.

K přepisu vozidla jsou nezbytné tyto dokumenty:

 • občanský průkaz
 • formulář k přihlášení vozidla
 • velký technický průkaz
 • smlouva o prodeji / koupi
 • protokol o evidenční kontrole (nesmí být starší než 30 dní)
 • zelená karta (doklad o povinném ručení)

Cena za přepis vozidla se liší dle následujících faktorů:

 • 200 až 800 Kč za evidenční kontrolu na STK
 • 800 Kč za akt samotného převodu
 • U starého vozu, který nesplňuje emisní normy, je možné, že bude nutné hradit ekologickou daň

Lze přepsat také nepojízdný automobil, například firmě, která se specializuje na prodej a výkup náhradních dílů. V takovém případě je potřeba auto nejprve odhlásit z povinného ručení a poté sepsat kupní smlouvu.

Povinné ručení

K provozu jakéhokoli registrovaného vozidla je nezbytné mít sjednané platné povinné ručení. Jedná se o pojistku, kdy motoristova pojišťovna v případě dopravní nehody hradí újmu a škody na třetím vozidle. Škody na vozidle vlastním jsou hrazeny z pojištění havarijního, je-li uzavřené.

Pojistka na auto neboli zákonné pojištění je povinné ze zákona. Oproti tomu havarijní pojištění je dobrovolné, ovšem z hlediska statistika a nehodovosti se v každém případě vyplatí. Web 123ruceni.cz nabízí online srovnání jak základní pojistky na auto, kterou je povinné ručení, tak havarijního pojištění a kalkulačka nabízí to nejlevnější.

Ověření platnosti dálniční známky

Kromě pojistek je žádoucí, aby bylo auto opatřeno i dálniční známkou. V případě, že řidič využívá systému dálnic. Platnost dálniční známky je vždy 1 rok a lze ji zakoupit online na webových stránkách edalnice.cz. Stejný web nabízí možnost ověření dálniční známky.

Na úvodní stránce webu lze zvolit stát registrace vozidla a zadat SPZ, načež se zájemce okamžitě dozví, zda je elektronická dálniční známka platná, či zda je vůz od úhrady osvobozen.