Průvodce povinným ručením – jak sjednat, cena, zrušení

twodriversarguingaftertrafficaccident

Bez povinného ručení se neobejde žádné vozidlo. Platit ho musí každý motorista. Jak získat co nejlevnější povinného ručení? A kde ho lze sjednat?

Ať už se jedná o motorku, auto nebo přívěsný vozík, musí provozovatel sjednat povinné ručení. Bez něj nesmí vozidlo na silnici. Nikdo samozřejmě pojištění neplatí rád, avšak povinnému ručení se zkrátka a dobře nedá vyhnout.

Dá se na něm však ušetřit. Kde najít levné povinné ručení? A jaké jsou aktuální ceny povinného ručení?

Co je povinné ručení?

Lidově nazývané povinné ručení není nic jiného, než zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Už z názvu je patrné, že ho musí mít každé vozidlo, které je provozováno či ponecháno na pozemní komunikaci.

Řidiči, který povinné ručení nemá sjednané, hrozí pokuta až 40 000 Kč. Ovšem hrozí tady i mnohem větší postih, pokud by vozidlo bez povinného ručení způsobilo škodu.

Co kryje povinné ručení?

Povinnost mít sjednané povinné ručení každý motorista ocení ve chvíli, kdy způsobí dopravní nehodu. Smyslem povinného ručení totiž je, nahradit škodu na vozidle nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu.

Pokud tedy člověk zaviní havárii svým vozidlem, škodu způsobenou ostatním účastníkům zaplatí pojišťovna, u které má viník nehody povinné ručení sjednané. Pokud by povinné ručení sjednané neměl, musel by všechno platit z vlastní kapsy.

Z povinného ručení pojišťovna zaplatí následující škodu či újmu:

 • vzniklou poškozenímzničením nebo ztrátou věci
 • na zdraví
 • ušlý zisk
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení případě, že je pojišťovna v prodlení s výplatou pojistného plnění nebo ho neoprávněně odmítne či krátí

Škoda na dnešních moderních vozidlech a újma na zdraví cestujících se může vyšplhat do statisícových i milionových částek. Málokdo by si mohl dovolit platit takovou škodu z vlastní kapsy. Je tedy jasné, že jízda bez povinného ručení se nevyplácí.

Je třeba pamatovat na to, že z povinného ručení se hradí pouze škody na vozech třetích stran. Vlastní rozbité auto si musí motorista nechat opravit na vlastní náklady. Nebo si sjednat havarijní pojištění, které je určeno právě pro tyto případy.

Ceny povinného ručení

Vzhledem k tomu, že povinné ručení musí mít každé vozidlo, zajímá všechny motoristy, jaké jsou ceny povinného ručení. Na otázku, jaká je cena povinného ručení, nelze odpovědět jednotně. Je totiž několik faktorů, které ceny povinného ručení ovlivňují.

O ceně povinného ručení rozhodují parametry vozidla, stejně jako osoba pojištěného. Jedná se o následující:

 • typ vozidla (auto, motorka, autobus)
 • výkon a objem motoru
 • účel využití (osobní vozidlo, vozidlo taxislužby aj.)
 • stáří vozidla
 • věk pojištěného
 • trvalé bydliště pojištěného
 • délka bezeškodního průběhu

Obecně platí, že čím výkonnější a novější auto je, tím dražší bude cena povinného ručení. Stejně tak platí, že vyšší cenu budou platit mladí řidiči nebo naopak senioři nad 65 let. Ti jsou totiž pro pojišťovny rizikovější.

Levnější povinného ručení bude mít pojištěný v menší obce než ten, kdo bydlí v Praze. Ve větších městech se totiž bourá více, proto je povinné ručení dražší.

O ceně povinného ručení rozhoduje také délka bezeškodního období. Pojišťovny systémem bonusů odměňují ty, kdo nepůsobí dopravní nehody. A naopak systémem malusů potrestávají časté hříšníky. Jednoduše lze říci, že kdo méně bourá, platí méně.

Sjednání povinného ručení

Povinné ručení nabízí každá pojišťovna a sjednání povinného ručení je dnes hračka. Není potřeba obcházet kamenné pobočky pojišťoven. Vše lze totiž zařídit online. Výhodou online sjednání navíc je, že člověk získá lepší cenu povinného ručení. Jak na to?

Skvělým nástrojem pro výpočet ceny povinného ručení je online kalkulačka povinného ručení. Do ní se zadají základní údaje o vozidle a pojištěném. Během pár minut systém vygeneruje nabídky všech pojišťoven řazené od nejlevnější po nejdražší.

Pokud se člověk pro některou z nich rozhodne, může rovnou přistoupit ke sjednání povinného ručení. Kalkulačky povinného ručení jsou bezplatné a nezávazné. Když se člověk pro žádnou z nabídek nerozhodne, nevadí.

V případě online sjednání povinného ručení pojišťovny také nabízí slevy na pojistném, což je další výhodou kalkulaček povinného ručení.

Také je potřeba pamatovat na to, že hodnota vozidla každým rokem klesá. Ke změnám dochází i u pojištěného a tím pádem se může měnit i cena povinného ručení.

Je proto dobré si každý rok na kalkulačce povinného ručení ověřit, jaká je aktuální cena povinného ručení. Nikdo přece nechce platit víc, než musí.

Zrušení povinného ručení

Povinné ručení se zpravidla sjednává na dobu neurčitou s pojistným obdobím na jeden rok s automatickým prodlužováním. To znamená, že pokud před uplynutím jednoho roku žádná ze stran nedá výpověď povinného ručení, smlouva se automaticky prodlouží na další rok.

Výpověď může pojištěný podat z jakéhokoliv důvodu. Respektive ani žádný důvod uvádět nemusí. Například pokud díky kalkulačce povinného ručení zjistí, že by mohl mít levnější pojistku na auto, může zaslat výpověď povinného ručení.

Vzor výpovědi povinného ručení je běžně dostupný na webech pojišťoven. Jen je třeba pamatovat na to, že výpověď povinného ručení musí být zaslána nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Jinak se smlouva prodlouží na další rok.

Kromě výpovědi jsou i další způsoby zrušení povinného ručení. Mezi ostatní možnosti patří:

 • prodej vozidla nebo jeho likvidace (vyřazení vozidla z evidence)
 • výpověď do dvou měsíců po uzavření smlouvy (bez udání důvodu)
 • výpověď z důvodu nové ceny pojistného (do 1 měsíce od oznámení nové ceny)
 • výpověď do tří měsíců od pojistné události z důvodu nespokojenosti se způsobem vyřízení pojistné události pojišťovnou

Způsobů zrušení povinné ručení je poměrně dost. Důležité vždycky je, aby člověk dodržel uvedenou zákonnou lhůtu pro včasnou výpověď autopojištění. 

Další rady a tipy ze světa všech druhů pojištění lze najít na webu Vpojisteni.cz.