Úvěr na bydlení – pro mladé, státní půjčka

uver-na-bydleni

Pořízení nemovitosti není levnou záležitostí a málokdo dokáže nové bydlení financovat z vlastních peněz. Proto si většina lidí bere úvěr na bydlení. Jaké jsou podmínky pro získání půjčky na bydlení? A kdo může zažádat o státní půjčku na bydlení?

Platit nájem někomu jinému a investovat do cizího majetku nikoho nebaví. Ovšem pořídit si vlastní bydlení čistě z úspor není jednoduché a většině lidí se to ani nepodaří. Obzvlášť pokud se jedná o mladé, kteří nemají dostatečné příjmy.

Pokud má člověk alespoň nějaké úspory, řešením může být spotřebitelský úvěr na bydlení známý spíše jako hypotéka na bydlení. Tento článek přináší informace například o tom, jak si pořídit bydlení na splátky, jak získat půjčku na bydlení pro mladé a mnoho dalšího.

Úvěr na bydlení nebo půjčka na bydlení?

Kdo chce investovat do bydlení, zpravidla bude shánět úvěr na bydlení. Nebo by se měl spíš poohlédnout po půjčce na bydlení? Jaký je vlastně rozdíl mezi úvěrem na bydlení a půjčkou na bydlení?

Rozdíl mezi půjčkou a úvěrem je v právní úpravě. Co jsou půjčky (přesněji zápůjčky) upravuje občanský zákoník, zatímco úvěry řeší zákon o spotřebitelském úvěru. Půjčku může poskytnout prakticky kdokoliv, ovšem oprávnění poskytovat úvěry mají pouze subjekty s podnikatelským oprávněním. Těmi jsou například banky nebo licencované nebankovní společnosti.

Z uvedených zákonů také vyplývá, že předmětem úvěru jsou jenom finanční prostředky, zatímco předmětem půjčky může i jakákoliv jiná movitá věc.

Pokud chce tedy člověk půjčit peníze na bydlení, pak mezi půjčkou na bydlení a úvěrem na bydlení není žádný faktický rozdíl. V obou případech dostane určitý finanční obnos a bude muset platit úroky.

Nabídka úvěrů na bydlení je v dnešní době bohatá. Jen podmínky se liší. Než však žadatel podepíše smlouvu o úvěr na bydlení, měl by se dobře seznámit s podmínkami úvěru a jednotlivé nabídky porovnat například pomocí kalkulačky na bydlení.

Jaký je rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem na bydlení a hypotékou na bydlení?

Finanční trhy zaplavilo množství produktů jako je půjčka, úvěr, hypotéka, spotřebitelský úvěr nebo zápůjčka. A lidé mají občas problém se v těchto pojmech vyznat.

Spotřebitelský úvěr může nabízet pouze subjekt, který má k tomu licenci České národní banky. Existuje mnoho druhů úvěrů, které se člení například podle účelovosti (spotřebitelský úvěr na bydlení), zajištění či typu výplaty (v hotovosti nebo na účet).

Definice spotřebitelského úvěru se odvíjí od skutečnosti, že jej žádá a čerpá u finanční instituce spotřebitel, tedy běžný občan.

V současné době asi nejoblíbenějším produktem, jehož prostřednictvím si může člověk splnit sen o vlastním bydlení, je spotřebitelský úvěr na bydlení. Spotřebitelský úvěr na bydlení je úvěr zajištěný nemovitou věcí.

Většina lidí spíše bude znát pojem hypotéka. Je to v podstatě druh úvěru (hypoteční úvěr), který je vždy a pouze účelovým úvěrem. Je totiž dáno, že peníze musejí být využity za účelem bydlení. Hypotéka je tedy vždy hypotékou na bydlení a rovněž je zajištěna zástavním právem.

Je tedy zřejmé, že mezi hypotékou na bydlení a spotřebitelským úvěrem na bydlení není žádný faktický rozdíl. Pokud člověk nedosáhne na hypotéku na bydlení, může nejprve využít předhypoteční úvěr.

Půjčka na byt

Úvěr na bydlení si lze vzít z několika důvodů. Nemusí se jednat jen o pořízení nového bydlení, tedy o půjčku na byt nebo dům. Úvěr na bydlení může žadatel získat i na rekonstrukci stávajícího bydlení nebo i pro případ refinancování stávajícího úvěru na bydlení

Půjčky na byt a vlastně jakékoliv jiné úvěry na bydlení se dělí do dvou skupin. V první skupině jsou úvěry na bydlení, které vyžadují zástavu nemovitosti.

To jsou klasické hypotéky na bydlení nebo americké hypotéky. I když je pravdou, že americké hypotéky de facto nejsou typickým úvěrem na bydlení, protože je lze využít na cokoli.

Ve druhé skupině jsou úvěry ze stavebního spoření. U nich se lze za určitých podmínek obejít bez zástavy i ručitele.

S půjčkou na byt si lze koupit celý byt nebo jen spoluvlastnický podíl. Vždy ovšem musí počítat s tím, že určitou sumu bude muset zaplatit z vlastní kapsy a že banka většinou bude požadovat zástavu na nemovitosti.

Půjčka na byt se nemusí týkat jen pořízení nového bytu. Může být využita i na rekonstrukci stávajícího.

Co je státní půjčka na bydlení?

Úrokové sazby a ceny bytů stoupají a dostupnost vlastního levného bydlení se mladým vzdaluje. Proto stát přišel s podporou mladých rodin a bydlení pro mladé.

Stát nyní poskytuje státní půjčky na bydlení pro mladé z programu Vlastní bydlení, ve kterém by pro tyto úvěry na bydlení letos mělo být k dispozici 700 mil. korun. V lednu 2022 už bylo v programu volných jen něco přes 470 mil. korun.

Aktuálně Státní fond podpory investic k datu 20. dubna 2022 dočasně zastavil příjem žádostí do programu Vlastní bydlení. Důvodem je vyčerpaný rozpočet. Fond program znovu otevřel ve 3. čtvrtletí 2022 s novou alokací. 

Kdo tedy chce zažádat o státní půjčku na bydlení, měl by sledovat web Státní fond podpory investic.

Státní půjčka na bydlení – podmínky a výhody

Zásadní výhodou státní půjčky na bydlení pro mladé je nižší úroková sazba než v bance. Úroková sazba je fixní po dobu 5 let a je ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku snížené o 0,2 % za každé dítě do 15 let věku, o které žadatel trvale pečuje a které s ním trvale bydlí.

Aktuální výši úrokové sazby je třeba kontrolovat na webu Fondu.

Peníze z půjčky na bydlení pro mladé se dají použít na:

  • výstavbu nebo koupi rodinného domu
  • koupit bytu
  • koupi družstevního podílu
  • modernizaci obydlí

O státní půjčku na bydlení mohou žádat zájemci, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, pokud alespoň jednomu z nich ještě není ke dni podání žádosti o úvěr 40 let. Dále může na půjčku dosáhnout také osoba do 40 let, která trvale pečuje o dítě do 15 let.

O půjčku na bydlení pro mladé lze požádat jen v případě, že žadatel v minulosti takovýto úvěr od státu ještě nečerpal a zároveň není vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí (tato podmínka se netýká úvěru na modernizaci) ani nájemcem družstevního bytu. To platí i pro manžela či registrovaného partnera.

Stát tyto půjčky na bydlení pro mladé poskytuje maximálně se splatností na 10 let při modernizaci a se splatností na 30 let při pořízení obydlí.

Státní půjčka na bydlení – výše a žádost

Nevýhodou státní půjčky na bydlení může být omezená výše úvěru. Ta je následující:

  • 50 000 Kč až 750 000 Kč na modernizaci obydlí
  • 3 500 000 Kč na pořízení rodinného domu výstavbou (maximálně však 90 % nákladů na výstavbu, v případě koupě nejvýše 90 % sjednané nebo obvyklé ceny, vč. ceny pozemku)
  • 3 000 000 Kč na koupi bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu (maximálně však 90 % ceny sjednané, nebo ceny obvyklé)

Žádost o státní půjčku na bydlení se zasílá poštou nebo osobně podává na pracovištích Fondu (Praha a Olomouc) nebo ji lze poslat elektronicky přes datovou schránku.

Současně se k žádosti přikládá i odhad nemovitosti a u výstavby projektová dokumentace.

Státní půjčka na bydlení umožní na žádost příjemce přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství.

Přerušení splácení jistiny je také možné z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle než 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti.

Půjčka na bydlení pro mladé

V současnosti nejvyhledávanější půjčkou na bydlení pro mladé je shora uváděná státní půjčka na bydlení. Tato státní půjčka na bydlení pro mladé umožní lidem do 40 let půjčit si až 90 % z ceny nemovitosti. Zároveň by jim k poskytnutí této sumy stačily nižší příjmy než ostatním žadatelům.

Další opravdová půjčka na bydlení pro mladé na trhu zatím není. Přesto existuje několik druhů hypoték, které mladým s pořízením nového bydlení také pomohou.

ČSOB půjčka na bydlení

ČSOB půjčka na lepší bydlení  je od roku 2012 určena klientům, kteří se chtějí pustit do rekonstrukce nebo modernizace bydlení. Klient může téměř okamžitě obdržet až 600 000 Kč bez zajištění

Od získání ČSOB půjčky na bydlení má klient až šest měsíců na doložení účelu půjčky. Do půl roku tedy musí klient bance poslat smlouvy nebo faktury, které využil na rekonstrukci nebo bydlení. Pětinu (20%) částky je možné použít na cokoliv, tedy neúčelově.

ČSOB půjčka na lepší bydlení byla určena pro mladé páry nebo rodiny, kteří spolu bydlí a plánují rodinu. Půjčit si bylo možné na 1 rok až 10 let a nebyla potřeba ručení nemovitostí ani jinou osobou.

V současné době má ČSOB v nabídce jiné produkty, kterými lze financovat vlastní bydlení. Jedná se o hypotéky na bydlení, které nabízí zejména ČSOB Stavební spořitelna. Půjčky na lepší bydlení lze získat i u jiných poskytovatelů, byť je člověk najde spíše pod pojmem „půjčka na rekonstrukci“.

Bydlení na splátky

Kdo uvažuje o pořízení nového bydlení, zná dvě klasické možnosti. Jedná se o nákup, nebo pronájem. Je mnoho lidí, kteří nechtějí, či z mnoha důvodů nemohou, financování své nemovitosti řešit bankovními úvěry a klasický nájem nechtějí. 

Proto existuje ještě třetí možnost, která je jakousi kombinací obou jmenovaných. Jedná se o bydlení na splátky formou nájmu.

Jak na bydlení na splátky? Není to nic složitého. Stačí si vybrat konkrétní nemovitost z dostupných objektů v nabídce. Žadatel pak poskytovateli zaplatí poplatek v určené procentuální výši z ceny objektu (cca 10 -15 %). Čím vyšší bude akontace, tím je měsíční nájem nižší.

Po podpisu smlouvy investor z vlastních zdrojů koupí vybranou nemovitost a žadatel splácí bydlení na splátky v podobě nájmu. Samotná doba splácení je individuální a pohybuje se od 5 do 30 let.

Žadatel nemovitost užívá na základě nájemní smlouvy s předkupním právem. V programu bydlení na splátky má právo tedy kdykoliv dům či byt odkoupit za zůstatkovou (nezaplacenou) cenu a po doplacení ceny je nemovitost převedena na osobního vlastnictví.

Podmínky získání hypotéky

Spoustu lidí, kteří mají zájem uvalit na sebe tu tíhu jménem hypotéka, nejvíce zajímá čím vším je podmíněno získání hypotečního úvěru.

Při žádosti o hypotéku se musí doložit příjmy, stejně tak i všechny pravidelné výdaje. Vedle výdajů na bydlení se jedná i o jiné úvěry, penzijní pojištění nebo alimenty. Přitom platí, že čím je bonita žadatele nižší, tím bude obtížnější na úvěr dosáhnout.