Studentská půjčka – od 15 let, bez příjmu

studentske-pujcky

Lidé v produktivním věku zpravidla nemívají problém získat půjčku. Jak je to ovšem s půjčkami pro studenty, kteří nemají stálý příjem? Nabízejí banky studentské půjčky? A jaké mají půjčky pro studenty parametry?

Shrnutí článku

Studentská půjčka je úvěr, který je určen zejména studentům vysokých škol k pokrytí výdajů spojených se studiem.

Studentská půjčka od 15 let je poskytována výjimečně a se souhlasem zákonných zástupců. Běžně dostupné studentské půjčky od bank a nebankovních společností mají minimální věkovou hranici 18 let.

Studenti mohou využít různé alternativy studentské půjčky, jako je kreditní karta nebo kontokorent.

Půjčky pro studenty bez příjmu jsou nevýhodné a nebezpečné. Studenta mohou zavést do dluhové pasti hned na začátku samostatného života. Postavit se pak na vlastní nohy může být velmi obtížné.

Banky i nebankovní společnosti dnes nabízejí půjčky pro každého. Půjčky pro maminky na mateřské, půjčky na dovolenou, dokonce i půjčky pro zadlužené nebo nezaměstnané už jsou dnes zcela běžným typem půjček. Byť o jejich výhodnosti by se dalo polemizovat. A jak je to se studenty?

Studentská půjčka

V zahraničí je financování studia pomocí úvěru docela běžná věc. U nás studentské půjčky tak časté nejsou. Vysoké školy v České republice jsou sice oproti mnoha jiným zemím stále poměrně dostupné, avšak i tak se pro mnoho studentů stává financování studia výzvou. V takovém případě může být řešením studentská půjčka.

Studenti jsou specifickou skupinou klientů, protože většina z nich nemá stálé příjmy. Studium je však finančně nákladné. Kromě učebnic, notebooku a jiného vybavení musí studenti platit náklady na živobytí, dopravu a také zábavu.

Pokud student nemá rodiče, kteří ho finančně podporují, nebo nechodí na brigády, pak se jakákoliv finanční pomoc hodí. Řešením může být studentská půjčka. Studentská půjčka je úvěr, který je určen zejména studentům vysokých škol k pokrytí výdajů spojených se studiem. Tyto výdaje zahrnují školné, poplatky za ubytování, stravu, učebnice a další studijní materiály.

Studentská půjčka od 15 let

Všechny běžně dostupné studentské půjčky od bank a nebankovních společností mají minimální věkovou hranici 18 let. Důvodem je, že k sjednání úvěru je nutná plná právní způsobilost, kterou člověk nabývá až v 18 letech.

Nabídka studentské půjčky od 15 let je tak omezená. Studentské půjčky bývají nabízeny zpravidla pro vysokoškolské studenty. Některé společnosti však nabízejí i půjčky pro studenty středních škol.

Například v rámci programu Gaudeamus od Komerční banky tak lze získat i studentskou půjčku od 15 let, pokud se jedná o studenta střední školy.

Také je třeba pamatovat na to, že žadatelem je nezletilec, který podle českých zákonů není plně svéprávný. Žadatel o studentskou půjčku od 15 let tak bude potřebovat souhlas zákonných zástupců. Děti totiž nemají takovou finanční gramotnost jako dospělí, proto mohou snadno spadnout do dluhové pasti.

Rodiče by tak měli zvážit, zda je půjčka od 15 let skutečně nutná a zda budou schopni ji splácet. Místo studentské půjčky od 15 let lze uvažovat o jiných alternativách jako jsou stipendia, brigády či podpora státu.

Na co lze půjčku pro studenty využít?

Studentská půjčka je účelovým úvěrem, který je určen na uhrazení nákladů a aktivit spojených se studiem. Lze ji tedy využít například na:

 • Školné: Toto je pravděpodobně největší výdaj, na který si studenti půjčují. Školné se liší v závislosti na typu školy, oboru studia a délce studia. Půjčka může pokrýt veškeré poplatky za studium.
 • Ubytování: Náklady na ubytování, ať už na koleji, v soukromém bytě nebo na ubytování u rodiny, můžou být značné. Půjčka může pokrýt nájemné, poplatky za energie, kauci a další výdaje související s bydlením.
 • Strava: Stravování v menze, v restauraci nebo nákupy potravin do bytu můžou být pro studenty s nízkým příjmem velkou zátěží. Půjčka jim může pomoci s pokrytím těchto výdajů a zajistit jim tak dostatek jídla.
 • Učebnice a studijní materiály: Učebnice a další studijní materiály můžou být drahé, a to i v digitální podobě. Půjčka může studentům usnadnit pořízení potřebných materiálů a pomůcek pro studium.
 • Doprava: Studenti, kteří dojíždějí do školy, můžou využít půjčku na pokrytí nákladů na dopravu, jako je autobusové, vlakové nebo tramvajové jízdné, benzín nebo parkovné.
 • Počítač a další elektronika: V dnešní době je pro studium nezbytný počítač a často i další elektronika, jako je tablet nebo chytrý telefon.
 • Volnočasové aktivity: I když studium zabere hodně času, studenti si i tak chtějí užívat volného času a relaxovat. Půjčka jim pomůže s financováním volnočasových aktivit, jako je sport, kultura, cestování nebo zábava s přáteli.

Je třeba myslet na to, že studentská půjčka je stále dluh, který je nutné splácet s úroky. To znamená, že student bude muset po ukončení studia splácet nejen půjčenou jistinu, nýbrž i úroky, které se za dobu studia naakumulovaly.

Podmínky studentské půjčky

Některé banky nabízejí studentské půjčky pouze pro studenty vysokých a vyšších odborných škol, nicméně existují i půjčky pro studenty středních škol.

Ovšem je potřeba vědět, že na střední škole mohou být peníze z půjčky pro studenty využity jen na placení školného, tedy úvěr je zde čistě účelový.

Kdo tedy může žádat o studentskou půjčku? A co je třeba k jejímu získání?

Žádat o studentskou půjčku nemohou všichni studenti. Podmínkou totiž většinou bývá denní studium a věk maximálně 26 let.

Mezi podmínky, které musí student žádající o půjčku splňovat, tedy patří:

 • věk do 26 let
 • potvrzení o studiu nebo ISIC karta
 • vlastní bankovní účet
 • trvalý pobyt v ČR

V závislosti na výši úvěru a bonitě žadatele může banka požadovat třeba ručení druhým dlužníkem (rodičem) nebo věcnou zástavou.

studentske-pujcky-7099931
Půjčka pro studenty je v zahraničí zcela běžná. U nás je zatím nabídka studentských půjček poměrně omezená.

Půjčky pro studenty bez příjmu

Získat půjčku pro studenty bez příjmu může být obtížné, avšak ne nemožné. Existuje několik možností, jak financovat studium i v případě, že student nemá vlastní příjem a rodiče mu s financemi nemohou pomoci.

Možnosti půjčky pro studenty bez příjmu:

 • Bankovní studentská půjčka: Některé banky nabízí studentské půjčky, které můžou být dostupné i studentům bez příjmu. V tomto případě je však nutné doložit ručitele s dostatečným příjmem a bonitou.
 • Nebankovní studentská půjčka: Nebankovní společnosti nabízí půjčky pro studenty, které nevyžadují doložení příjmu ani ručení. Úrokové sazby u těchto půjček jsou však obvykle vyšší.
 • Mikropůjčky: Mikropůjčky jsou malé půjčky, které můžou být řešením v případě krátkodobé tíživé situace. Je ovšem nutné je rychle splatit, aby se nenakumulovaly vysoké úroky.
 • Půjčky od soukromých osob: V krajním případě se studenti můžou obrátit na soukromé osoby a požádat je o půjčku.

Splácení úvěru může být značnou zátěží, zvláště pro studenta bez příjmu. Nesplácení úvěru mu může negativně ovlivnit úvěrovou historii, což mu v budoucnu ztíží získání hypotéky nebo jiného úvěru. Než aby si člověk bral půjčky pro studenty bez příjmu, je lepší si najít brigádu nebo požádat rodiče či známé o půjčení peněz.

Výhody půjčky pro studenty

Od klasických spotřebitelských úvěrů se studentské půjčky liší především v množství dostupných výhod.

Výhody půjček pro studenty spočívají zejména v nízkých úrokových sazbách, nulových poplatcích a v některých případech i v odložené době splatnosti. To znamená možnost splatit celý úvěr až po ukončení studia (a během studia platit jen úroky).

Sjednání i vedení studentských půjček je zdarma. Většinou není nutné prokazovat výši ani zdroj příjmu, nicméně u některých úvěrů může být vyžadován ručitel.

Studentská půjčka Komerční banky

Jedinou bankou, která má oficiálně v nabídce půjčku pro studenty, je Komerční banka. Poskytuje studentskou půjčku ve dvou základních podobách – program Gaudeamus a microGaudeamus.

Půjčka KB Gaudeamus je určená pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. Je dostupná ve výši od 20 000 Kč do 600 000 Kč, Splatnost může být až 10 let.

Studenti vysokých a vyšších odborných škol mohou půjčku splatit až po studiu. Vyřízení, vedení i předčasné splacení půjčky je zdarma. Pro studenty středních škol je půjčka pouze na úhradu školného.

Půjčka microGaudeamus je určena pro studenty vyšších odborných a vysokých škol. Jedná se o menší půjčku v rozsahu 10 000 až 30 000 Kč. Maximální doba splatnosti je 8 let a podmínkou je studentský účet u Komerční banky.

Studentská půjčka Česká spořitelna

Kdo hledá studentskou půjčku od České spořitelny, může být zklamán. Česká spořitelna v dřívější době půjčky pro studenty poskytovala, nyní tomu tak není. Místo dříve známé studentské půjčky České spořitelny banka nyní nabízí „jen“ studentský účet.

Studentské půjčky ostatních bank

Pravda je taková, že nabídka studentských půjček ostatních tuzemských bank není žádná.

Ve vyhledávači se sice objeví „studentská půjčka ČSOB“, „studentská půjčka Moneta“ nebo „studentská půjčka Air Bank“, ovšem nejedná se o klasické půjčky pro studenty.

Většinou tyto banky nabízejí kreditní kartu pro studenty, kterou vedou zdarma a s úvěrovým rámcem okolo dvaceti tisíc. Výhodou je také snížený úrok, případně o možnost přečerpání účtu do mínusu, tedy kontokorent.

Jaký je nejlepší účet pro studenty?

Podmínkou získání půjčky pro studenty je mj. vlastní bankovní účet. Na českém trhu je hned několik společností, které účet pro studenty nabízejí.

Pokud člověk hledá nejlepší účet pro studenty, měl by se zaměřit na následující parametry:

 • bezplatné sjednání,
 • bezplatné vedení účtu,
 • vyšší úrok,
 • výběry zdarma,
 • kontokorent.

Nejlepší účty pro studenty pak lákají i na další výhody a četné slevy. Na otázku, jaký je nejlepší účet pro studenty, však není jednoduché odpovědět.

Vždy záleží na potřebách a požadavcích konkrétního studenta. Student studující v zahraničí bude mít určitě jiné potřeby než tuzemský student.

Studentský účet Moneta

Klasický studentský účet Moneta Money Bank v nabídce nemá. Místo něj však nabízí zvýhodněný běžný účet Tom Plus.

V zásadě má stejné výhody jako studentský účet – založení, vedení i zrušení účtu je zcela zdarma, stejně jako výběry ze všech bankomatů po celém světě. Finance lze snadno ovládat v aplikaci mobilního bankovnictví. A nabízí odměny za platby kartou v partnerské síti bene+.

UniCredit studentský účet

UniCredit Bank nabízí studentský účet všem mladým lidem do 26 let, a to v rámci START účtu, který nahradil dříve známé U Konto. Jedná se o klasický studentský účet, u nějž je vše bez poplatku.

Součástí START konta je internetové bankovnictví i platební karta. Za vedení tohoto konta mladí lidé nic neplatí.

Bezplatné jsou rovněž všechny příchozí a odchozí platby, stejně jako výběry ze všech bankomatů v Česku i v zahraničí nad 2 000 Kč. Peníze lze na účet vkládat bezplatně prostřednictvím vkladomatů UniCreditBank.

Menší studentské půjčky

Pokud si studenti chtějí koupit jenom vybavení potřebné pro studium (např. notebook, mobil), mohou využít spíše malé studentské půjčky ve výši pár tisíc korun.

Mnoho bank totiž jako alternativu k půjčce pro studenty nabízí studentské bankovní účty spojené s kontokorentem nebo kreditní kartu ke studentskému účtu s výhodnými podmínkami, příp. studentský účet.

Tento typ studentských půjček je výhodnější, než kdyby o půjčku žádal nestudující klient banky.