Jak vyjít s životním minimem – návod, rady, tipy

Není pochyb o tom, že vyžít z životního minima není snadné. Obzvláště v situaci, kdy se životní náklady neustále zvyšují. Přežít na životním minimu může být obtížné, ovšem není to nemožné. Klíčem je sledovat své výdaje a v případě potřeby je omezit a také vytvořit a dodržovat realistický, splnitelný rozpočet.

Pojem životní minimum označuje výši příjmu, kterou člověk nebo rodina potřebuje k pokrytí základních výdajů. Ty mohou zahrnovat nákup potravin, účty za služby, bydlení, zdravotní péči, dopravu a péči o děti. Cílem vyplácení životního minima je zabránit tomu, aby lidé upadali do chudoby a stávali se bezdomovci, a umožnit jim uspokojivou životní úroveň.

Zákon o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb. stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Životní minimum jednotlivce činí měsíčně 4 860 Kč, částka existenčního minima je 3 130 Kč. Od 1. ledna 2023 došlo ke zvýšení částky o 5,2 %, a to dle nařízení vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u osoby pobírající starobní důchod, u osoby ve třetím stupni invalidity a u člověka staršího 68 let.

Vláda je oprávněna tyto částky valorizovat pravidelně k 1. lednu na základě reálného vývoje cen, jestliže náklady na výživu a základní osobní potřeby vzrostly alespoň o 5 %. Zvyšovat částky životního a existenčního minima je vláda zmocněna i mimořádně, mimo stanovený termín.

Částky životního minima

Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 4 470 Kč. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně:

 • 4 040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem
 • 3 490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku
 • 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku
 • 2 480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku

Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Problematika ubytování je ošetřena v rámci sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení. O sociální podporu může člověk žádat i v zastoupení, stačí k tomu plná moc. Vzory plné moci jsou k dispozici volně ke stažení.

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc

Životní minimum domácnosti je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

jednotlivec4 860
2 dospělí4 470 + 4 040 = 8 510
1 dospělý, 1 dítě ve věku 4 let4 470 + 2 480 = 6 950
2 dospělí, 1 dítě ve věku 13 let4 470 + 4 040 + 3 050 = 11 560
2 dospělí, 2 děti ve věku 7 a 17 let4 470 + 4 040 + 3 050 + 3 490 = 15 050
2 dospělí, 3 děti ve věku 3, 9 a 19 let4 470 + 4 040 + 2 480+ 3 050 + 3 490 = 17 530

Životní minimum – kalkulačka

Výpočet přesné částky, kolik rodina ve výsledku dostane, lze provést jednoduchým způsobem. Slouží k tomu životní minimum – kalkulačka, která na základě zadaných údajů dokáže ihned vypočítat výslednou sumu. Stačí zadat počet dospělých osob a počet nezaopatřených dětí dle věku.

Kdy se člověka týká životní minimum – insolvence

Pro život v sociální nouzi se člověk zpravidla nerozhodne jen tak. Předchází tomu kolotoč půjček a dluhů, který vede k exekuci až k insolvenci. Tedy osobnímu bankrotu. Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) definuje insolvenci jako oddlužení dlužníka a také jako:

Řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, nachází se tedy v platební neschopnosti.

Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

O oddlužení rozhoduje insolvenční soud a je splněno, tedy dlužník je soudem osvobozen od placení zbytku dluhů, pokud po pravidelném splácení a po prodeji veškerého zabaveného majetku dlužník splatil věřitelům jejich pohledávky v plné výši, tedy 100 %, nebo:

 • dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek
 • během 5 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek

Stát, respektive Ministerstvo spravedlnosti České republiky umožňuje občanům nahlížet do veřejně přístupného registru – insolvenčního rejstříku – a prohlížet si údaje o všech osobách v úpadku a insolvenčních řízeních vedených proti nim, respektive zjistit stav insolvence. Jsou v něm vedeny i záznamy o všech ukončených insolvenčních řízeních po dobu 5 let od jejich ukončení.

Je to způsob, jak zjistit stav insolvence, přičemž pro vyhledávání mnohdy stačí jeden z údajů – jméno a příjmení, IČO, datum narození nebo rodné číslo vyhledávaného.

Jak vyjít s životním minimem

Níže je uvedeno několik tipů, rad a doporučení týkajících se toho, jak vyžít s částkou životního minima.

 • Zhodnotit své celkové výdaje

Prvním krokem ke zvládnutí svých financí je zjistit, kolik člověk měsíčně získá a kolik utratí. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je zaznamenat si všechny své výdaje a sledovat je po dobu 30 dnů. Zahrnout do nich vše, včetně drobných, které člověk dal na spropitné v kavárně.

Díky tomu získá přehled o tom, kam přesně peníze jdou. Zjištění výdajů může také poukázat na případné příčiny nadměrného utrácení, například na to, že člověk nedokáže odmítnout pozvání do restaurace, když si to opravdu nemůže dovolit.

 • Vytvořit si rozpočet a dodržovat ho

Mít rozpočet poskytne strukturu, díky níž lze uspořádat své finance a žít lépe v rámci svých možností. Je nezbytné se ujistit, za co člověk své peníze každý měsíc utrácí. Položkový rozpočet pomůže sledovat výdaje v různých kategoriích a podle potřeby je upravovat.

 • Podívat se na státní dávky

Lidé s nízkými příjmy mají nárok na státní pomocné dávky. Tato pomoc může těm, kteří přežívají na životním minimu, pomoci snížit náklady na jídlo, zdravotní péči, bydlení a další.

 • Šetřit na potravinách

Je zřejmé, že omezení objednávek jídla s sebou člověk sníží své účty za jídlo. Může také zvážit nakupování v levnějších supermarketech, používat slevové kupóny a případně se zeptat, zda obchod nemá zákaznickou klubovou kartu, aby mohl získat další slevy.

Dále se vyplatí nakupovat ve velkých baleních a zásobit se mraženými potravinami a základními potravinami ve spíži, jako je mléko, vejce, těstoviny, luštěniny, rýže, tuňák v plechovkách.

Od věci není ani navštívit potravinové banky.

 • Najít další způsoby, jak zvýšit svůj příjem

Pokud člověk žije na životním minimu a nese břemeno insolvence, získat další příjem oficiální cestou situaci příliš nevyřeší, neboť mu vše nad rámec životního minima odebírají úřady na splacení dluhů. Melouchy a brigády na černo jsou často způsobem, jak si přilepšit. Kolikrát se jedná o úklid a opravy domácnosti, hlídání dětí, doučování nebo venčení psů.

 • Snížit náklady na bydlení

Vzhledem k tomu, že ceny za pronájem nebo vlastní bydlení v celé zemi neustále rostou, může to být pro ty, kteří žijí z životního minima, velký problém. Existuje možnost vyměnit svůj byt za menší, přestěhovat se do cenově dostupnější oblasti, najít spolubydlícího nebo bydlet u přítele či člena rodiny, zatímco bude člověk šetřit.

 • Dbát na energetickou spotřebu

Existuje mnoho způsobů, jak snížit své účty za energie, například přechod na používání energeticky úspornějších žárovek. Dále je dobré nenechávat elektroniku ve stand-by režimu. I v nečinnosti stále odčerpávají energii ze zásuvky.

Ušetřit na vytápění lze nastavením termostatu až o deset stupňů méně na osm hodin denně (například když je člověk v práci). Přechodem na mytí studenou vodou lze ušetřit plyn a elektřinu potřebnou k ohřevu vody. Také se nabízí zavolat dodavatelům energií a vyjednávat o sazbách a nižších tarifech.

 • Hledat levné nebo bezplatné aktivity

Život na životním minimu neznamená, že člověk musí sedět doma a vzdát se zábavy. Místo drahé zábavy a stravování v restauracích lze zvážit tyto nápady:

 1. podívat se, zda některá muzea a výstavy nemají den, kdy je vstup zdarma
 2. vydat se na procházku nebo na projížďku na kole
 3. chodit do knihovny
 4. uspořádat posezení s přáteli u sebe doma

I s minimem peněz se dá užít spousta zábavy, člověk jen musí vědět, jak na to.

 • Podívat se na dárcovské skupiny

Oblíbené se staly facebookové skupiny, kde lidé zveřejňují věci, které chtějí darovat. Tyto komunitní sítě mohou být skvělým způsobem, jak získat oblečení, potraviny, hračky, spotřebiče a nábytek zcela zdarma.

 • Být k sobě laskaví

Život s omezenými financemi může být neustálým zdrojem úzkosti a stresu. Nelze však zapomínat věnovat se péči o sebe. Existuje spousta levných nebo bezplatných způsobů, jak se odměnit, od kempování přes pohoštění dobrou kávou až po vyhledání koncertů živé hudby v okolí, na které se lze podívat bez nutnosti platit vstupné.