Lichvářské půjčky – existují ještě? 

V životě nastávají situace, které mohou vést k unáhleným rozhodnutím. Pokud člověk potřebuje rychle peníze, nemá vlastní finanční rezervu a dostane se pod tlak, může být jedním z takových rozhodnutí půjčka se špatnými parametry. Půjčky s nevyhovujícími parametry lze většinou najít u nebankovních společností, ty často bývají označeny za lichvářské. Co to však lichvářská půjčka je a dá se jí nějakým způsobem vyhnout? 

Lichva označuje praxi účtování nadměrných úroků z půjček, jež často zneužívá dlužníky, kteří potřebují peníze. Běžně je spojována s predátorskými úvěrovými praktikami, kdy věřitelé využívají zranitelnosti a zoufalství dlužníků, aby je uvěznili v kruhu dluhů.

Lichvářská půjčka

Lichvářská půjčka označuje půjčku, která je nabízena s extrémně vysokým úrokem a nevýhodnými podmínkami, často dlužníkům, kteří zoufale potřebují peníze a mají omezené možnosti. Lichvářské půjčky jsou obvykle spojovány s predátorskými úvěrovými praktikami, kdy věřitelé zneužívají finanční zranitelnosti klientů, aby je uvěznili v kruhu dluhů.

Hlavním znakem lichvářské půjčky je nadměrná úroková sazba účtovaná věřitelem. Tyto úrokové sazby mohou být výrazně vyšší než úrokové sazby nabízené tradičními finančními institucemi, jako jsou banky nebo družstevní záložny. V některých případech mohou úrokové sazby dosahovat až trojciferných procent, což dlužníkům téměř znemožňuje splatit půjčku v rozumném časovém horizontu.

Lichvářské půjčky mohou mít pro dlužníky zničující důsledky. Kvůli vysokým úrokovým sazbám dlužníci často nakonec zaplatí mnohem více, než je vypůjčená jistina, což vede k finanční tísni a potížím s pokrytím základních životních výdajů. Břemeno půjčky se může stát nepřekonatelným, což může vést k opomenutým splátkám, poplatkům z prodlení a dokonce k bankrotu.

Půjčka tohoto typu je však často pro některé klienty jedinou možností, jak získat peníze ihned

Lichvářské půjčky dnes? 

V současné době jsou za lichvářské půjčky nejčastěji označovány půjčky od nebankovních společností. Nebankovní společnosti nejsou často kontrolovány Českou národní bankou a mohou si tak dovolit nabídnout půjčky i klientům, kteří zjišťují, jak získat peníze ihned za jakýchkoliv podmínek, a u banky by pravděpodobně neuspěli. 

Mezi oblíbené půjčky od nebankovních společností patří např.: 

Online okamžitá půjčka poskytuje peníze klientům téměř okamžitě. O půjčku lze zažádat na internetu a lze tak sjednat např. i půjčku pro klienty při exekuci. Půjčka při exekuci může být však pro klienty velmi nebezpečná, protože může vést k dalším dluhům, potažmo dluhové pasti. 

Blesková půjčka je vhodná pro klienty, kteří potřebují peníze velmi rychle a v hotovosti. Peníze rychle lze získat i o víkendu nebo státním svátku s půjčkou o víkendu a SMS půjčku lze vyřídit rychle pouze pomocí SMS. 

Kdo si půjčí u nebankovní společnosti? 

Právě snadné a rychlé vyřízení žádostí o půjčku bývá největším lákadlem pro klienty nebankovních společností. 

Nebankovní společnosti také poskytují půjčky i klientům, kteří mají špatnou úvěrovou historii, tedy např. nespláceli úvěry včas nebo se dostali do exekuce či insolvence

Některé nebankovní společnosti nabízejí dokonce půjčku na cizí účet, tedy půjčku, při které nemusí mít klient zřízený svůj vlastní bankovní účet. Půjčky na cizí účet jsou nelegální, tudíž v bance by klient nepochodil, a proto jsou pro klienty nebankovních společností půjčky tohoto typu velmi rizikové

Pokud totiž klient nepochodí v bance, neměl by si s velkou pravděpodobností půjčovat ani u nebankovní společnosti. 

SMS půjčky jsou oblíbeným produktem nebankovních společností.

Jak se nestát rizikovým klientem? 

Rizikovým klientem se pro banku může člověk stát velmi snadno. Stačí nezaplacená složenka, pozdní splácení úvěru nebo nesplácení svých pohledávek včas

Je důležité si uvědomit, že kdokoliv si půjčí někde nějaké peníze, je automaticky zapsán v registru dlužníků. V tomto registru má klient poté buď negativní nebo pozitivní zápis dlužníka. 

Negativní zápis připadne klientovi v případě, že nesplácí včas a pozitivní zápis dostane klient, pokud má dobrou platební historii. 

Aby se člověk nestal rizikovým klientem pro bankovní instituce, je dobré dodržovat určité finanční zásady:

  • Rozpočet: Je dobré si vytvořit komplexní rozpočet, který bude obsahovat příjmy, výdaje a cíle v oblasti úspor. Člověk by si měl určit oblasti, kde lze výdaje snížit a stanovit si priority nezbytných výdajů.
  • Odborná pomoc: Pokud si člověk neví rady s financemi, je dobré vyhledat radu finančního poradce nebo plánovače, který může poskytnout poradenství v oblasti správy dluhů, sestavování rozpočtu a vypracování plánu na zlepšení finanční situace.
  • Snížení výdajů a zvýšení příjmů: Člověk by měl prozkoumat možnosti, jak snížit zbytečné výdaje a zvýšit příjem prostřednictvím práce na částečný úvazek, projektů na volné noze nebo vedlejších činností.
  • Platební karta bez účtu: Pokud má člověk problémy se splácením kreditní karty nebo nedodržením rozpočtu na kartě debetní, je jednou z možností pořídit si platební kartu bez bankovního účtu. Platební karta bez účtu funguje podobně jako předplacená telefonní karta, jelikož si tam člověk nabije peníze, se kterými následně disponuje a má tak o výdajích větších kontrolu. 
  • Komunikace s věřiteli: Pokud má člověk problémy se splácením dluhů, je dobré se obrátit na věřitele a prodiskutovat s nimi možné splátkové plány nebo možnosti oddlužení. Mnoho věřitelů je ochotno spolupracovat s jednotlivci na vytvoření proveditelné strategie splácení.
  • Nouzový fond: Pro složité situace je dobré založit si spořicí účet určený na mimořádné výdaje. Je však důležité pravidelně do tohoto fondu přispívat. 
  • Vzdělání v oblasti osobních financí: Pokud člověk tápe ve světě financí, je dobré investovat čas do vzdělávání v oblasti osobních financí, rozpočtu a strategií hospodaření s penězi. K dispozici je řada online zdrojů, knih a kurzů, které jednotlivcům pomohou zlepšit jejich finanční gramotnost a přijímat informovaná rozhodnutí.

Závěrem lze říci, že lichvářská půjčka je půjčka, která je nabízena s příliš vysokými úrokovými sazbami a nevýhodnými podmínkami. Tyto půjčky se často zaměřují na zranitelné dlužníky a mohou vést k finančním potížím a k zacyklení v dluhové pasti. 

Na ochranu dlužníků byly zavedeny zákony a předpisy a zásadní roli v boji proti lichvářským půjčkám hraje finanční gramotnost.