Výmaz z registru dlužníků po insolvenci – SOLUS, BRKI, NRKI

výmaz z registru dlužníků po insolvenci

Záznam v registru dlužníků komplikuje život lidem po insolvenci či exekuci, i těm, kteří se do registru dostali neprávem či úřední chybou. Jak a kdy dochází k vymazání nepříjemných záznamů? Jak se zbavit tíživého břemene? Kdy je možný výmaz z registru dlužníků po insolvenci? Jaké existují registry?

Záznamy v registrech dlužníků (SOLUS, BRKI, NRKI) jsou buď pozitivní, nebo negativní. Prvně jmenované nepředstavují žádnou potíž, naopak mohou v mnoha případech být i nápomocné pro získání úvěru. Žádá-li osoba o nový úvěr, bankovní instituce v registru vidí klientovu slušnou a řádnou platební morálku a budou více sto takovému člověku poskytnout půjčku v registru dlužníků.

Negativní záznamy však mohou potrápit nejednu duši. Bankovní i nebankovní subjekty jsou legislativně povinny nahlížet do registru dlužníků a zprostředkovanými záznamy se řídit. To v ideálním případě znamená žádost o úvěr zamítnout.

Registry dlužníků: insolvence, exekuce a úvěry – jaké jsou druhy rejstříků?

Hledá-li člověk registry dlužníků: insolvence, exekuce a úvěry, narazí na pojem: „centrální registr dlužníků“. V Česku ale neexistuje žádný centrální registr dlužníků, který by shromažďoval všechny záznamy. Právě Centrální registr dlužníků se pouze přetvařuje, že je „ofiko“. Výpisy z tohoto registru jsou bezcenné!

Takže pokud člověk potřebuju zjistit: „Jsem v registru dlužníků? Nejsem dlužník?“ Má tyto možnosti:

  • Centrální registr úvěrů (CRÚ) – provozuje jej Česká národní banka (ČNB). Obsahuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. V tomto registru nejsou spotřebitelské úvěry fyzických osob, hypoteční úvěry fyzických osob, ručitelské závazky klientů, údaje o depozitních účtech jako běžné účty bez povoleného debetu, spořící a termínové účty.
  • Centrální registr exekucí (CEE) – veřejný registr provozován Exekutorskou komorou ČR. Nenachází se v něm údaje o exekucích vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.
  • Bankovní registr klientských informací (BRKI) – založeno bankami, spravuje Czech Banking Credit Bureau (CBCB). Z bankovního registru dlužníků lze zjistit, jaké úvěry byly nebo se fyzické osobě poskytují a jaká je částka pravidelných splátek.
  • Nebankovní registr klientských informací (NRKI) – využívají nebankovní společnosti, v zásadě funguje jako BRKI. Zde se nalézají údaje o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce. Tento registr používají například leasingové společnosti a ti, co dělají prodej na splátky.
  • Registr dlužníků SOLUS – nejznámější registr (někdy rejstřík dlužníků) je zájmové sdružení právnických osob, spravující registry klientských informací. SOLUS registr dlužníků používají banky, stavební spořitelny, leasingové firmy, mobilní operátoři, dodavatelé energií, pojišťovny a další.
  •  Insolvence registr dlužníků (Insolvenční rejstřík) – spravuje jej Ministerstvo spravedlnosti. Insolvenční rejstřík dlužníků je přístupný veřejnosti, vyhledávání je zdarma.

BRKI – Bankovní registr klientských informací (bankovní registr dlužníků)

Praxe hovoří různými způsoby. Avšak pravdou zůstává, že klasické banky lidem s negativním záznamem, byť by byl sebemenší, ze zásady nevyhoví. Největším problémem se nejeví samotná evidence dluhu, nýbrž skutečnost, že negativní zápis zůstává po určitou dobu v registru i po úspěšném uhrazení dluhu a vyrovnání splátek.

Banky totiž odmítají uzavřít novou smlouvu i s lidmi, kteří v minulosti finančně klopýtli. Informace o dluhu a jeho úhradě se v bankovním registru dlužníků zrcadlí 4 roky po vyrovnání. V případě telekomunikačních služeb, elektřiny a plynu dochází k výmazu ze SOLUSu už po jednom roce od úhrady.

Registr dlužníků SOLUS

Nikomu není příjemné říci si: „Jsem v registru dlužníků.“ K zápisu do registru dlužníků SOLUS zpravidla dochází v případech, kdy dlužník není po sobě jdoucích třech měsících schopen dostávat svým závazkům a dluhy platit. Na začátku smluvního vztahu je to však již po dvou měsících. Lhůta však nikdy není kratší než 30 dní.

Dlužná částka musí dosáhnout minimálně 500 Kč. Negativní záznam se v registru se projeví i při odstoupení od smlouvy nebo při zneplatnění úvěru. Údaje uvedené v registrech jsou identita klienta a typ porušení jeho povinností vůči věřiteli. Žádná citlivá data jako výše příjmu se v registrech neobjevují.

TIP: Nebankovní půjčky se pojí s mnohými riziky. Na co si dát pozor u půjček pro zadlužené, aby se člověk nedostal do problémů?

„Jak zjistit, jestli jsem v registru dlužníků? Nejsem dlužník?“

„Jak zjistím, že nejsem dlužník?“ Zda je člověk veden či neveden v registru dlužníků, lze zjistit několika způsoby. Je možné zažádat o výpis z registru buď písemně, nebo skrze online formulář. Písemnou formou se lze konkrétně u registru SOLUS obrátit na SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč, ideálně s úředně ověřeným podpisem.

Online formulář je dostupný na oficiálních stránkách registru SOLUS, kam je potřeba nahrát také fotokopii dokladu totožnosti. Registr dlužníků podle rodného čísla poté odešle SMS výpis, který bude přístupný po uhrazení poplatku ve výši 50 Kč a obdržení unikátního identifikátoru, kódu SIN. Zpravidla do dvou dnů.

Výpis z registru by zpravidla měl být poskytován zdarma, ovšem při nedůvodné, nepřiměřené či opakované žádosti je možné na žadateli nárokovat poplatek za administrativní náklady. S odvoláním na GDPR, článek 12, odstavec 5. Jistá cesta, jak zjistit dluhy zdarma, tedy existuje.

Z výpisu jsou patrné osobní údaje, jaké jsou o dlužníkovi vedeny, informace o existenci dluhu či jeho úhradě a název společnosti, jež údaje do databáze zařadila. Dotazy ohledně konkrétních důvodů, které vedly k vytvoření záznamu, zodpoví vždy daná společnost, nikoli SOLUS či jiný registr.

 „Jak zjistit, jestli jsem v insolvenci?“

Má-li člověk dotaz: „Jak zjistit, jestli jsem v insolvenci?“ Existuje jednoduchá odpověď. Návrh na insolvenční řízení podává pouze dlužník k soudu. Insolvenční řízení je druh soudního řízení, které má za cíl, aby se zvolil takový způsob vypořádání dluhů, aby nastalo co nejvyšší a poměrné uspokojení všech věřitelů.

Člověk se tak může ocitnout v insolvenčním rejstříku dlužníků v případě, že sám podal návrh na oddlužení. Naproti tomu návrh na exekuční vymáhání podává věřitel na dlužníka k soudu nebo exekutorovi.

Tabulka záznam v registru dlužníků: cena výpisů a jak dlouho trvá výmaz ze SOLUSU, CRÚ, BRKI, NRKI, CEE a insolvence

Záznam v registru dlužníkůCena za výpisKdy dojde k výmazu
SOLUS registr dlužníkůŽádost o SIN pro SMS výpis stojí 50 Kč, první příchozí SMS zahrnující SOLUS výpis 99 Kč.Vymazání ze SOLUSu až 3 roky, dluh u operátora 1 rok.
CRÚ400 Kč.Výmaz se děje pouze, když jsou zaslané nesprávné údajů, eviduje se 10 let.
BRKI180 Kč.CBCB výmaz, jak BRKI nejdříve po 4 letech od splacení dluhu.
NRKI180 Kč.CNCB výmaz, NRKI nejdříve po 4 letech od splacení dluhu.
CEE50 Kč na České poště.Výmaz učiní exekutor po splacení dluhu do 15 dnů.
Insolvenční rejstřík100 Kč první strana, každá další 50 Kč.Výmaz z registru dlužníků po insolvenci možný až po 5 letech od skončení řízení.
Tabulka cen výpisů a možný výmaz z registru dlužníků

Vymazání ze SOLUSu: „jsem v registru dlužníků“

SOLUS výmaz probíhá po třech letech, přičemž členové sdružení SOLUS (Sdružení na Ochranu Leasingu a Uvěrů Spotřebitelům) aktualizují svoje databáze minimálně jedenkrát do měsíce. Výmaz z registru dlužníků po insolvenci je realizován až 5 let po ukončení řízení. Což mnoha lidem komplikuje život, zejména při žádostech o spotřebitelské úvěry a hypotéky.

Jak požádat o vymazání údajů z registru dlužníků SOLUS

Nabyde-li člověk dojmu, že se v registru SOLUS ocitl neprávem, je optimálním řešením obrátit se přímo na konkrétní společnost, která jej do registru zanesla. Pokud se prokáží důvodné skutečnosti o neoprávněnosti takového záznamu, bude z databáze neprodleně odstraněn.

Požádat o vymazání údajů z registru dlužníků lze také v případě pozitivního záznamu, který sestává z informací, že klient u dané společnosti zažádal o službu či úvěr. Na základě klientova vyjádření nesouhlasu se záznamem v pozitivním registru bude zápis rovněž odstraněn ihned.

Na prohlášení by nemělo chybět jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště a podpis.

Žádost o výmaz z registru SOLUS vzor

Vzor žádosti na výmaz z registru SOLUS jako takový oficiální podobu nemá. Už jen z toho důvodu, že o výmaz SOLUS, pokud je oprávněný, nelze jednoduše zažádat. Lze tak učinit jen v případě, že je zápis chybný. To se týká jak SOLUSu, tak CNCB a CBCB výmazu.

Společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. provozuje registr BRKI (Bankovní registr klientských informací), a společnost CNCB – Czech non-banking credit bureau z.s.p.o provozuje NRKI (Nebankovní registr klientských informací).

Výmaz z registru dlužníků po insolvenci

Každý negativní záznam vyvolává spousta otázek. A jak je to po skončení insolvence? Výmaz z registru dlužníků po insolvenci proběhne po 5 letech od ukončení řízení. Do té doby není možné nikterak požádat o předčasný výmaz. Ani v případě, že došlo k dřívějšímu splacení a umoření 100 % dluhů.

Výmaz z registru dlužníků po insolvenci tedy nastane po 5 letech – údaje zešednou a dlužník je z rejstříku smazán.

Jsou možné půjčky se záznamem v SOLUSu?

Půjčka pro lidi v SOLUSU je vyhledávaná lidmi, kteří nemají šanci získat úvěr v žádné bance. Získat dlouhodobou půjčku bez registru není jednoduché. Ojediněle se dlužník do registru dostane neprávem, například při odcizení identity. V takových případech lze zažádat i o výmaz z registru.

Půjčky se záznamem v SOLUSu nejsou v nebankovním světě nic neobvyklého. Banky posuzují žadatelovu bonitu důkladně, není tak možné u nich sjednat půjčku se záznamem v SOLUSu. Nebankovky však nabízí mnoho nabídek na půjčky bez registru.

Půjčky se záznamem v SOLUSu mohou pomoct v naléhavé finanční situaci. Je ovšem dobré si nejdříve pořádně přečíst podmínky půjčky.

Půjčka pro lidi v SOLUSu: Proč jsou rizikové?

Má-li člověk nějaký ten škraloup, může rovnou zapomenout na bankovní úvěr. Zbývá se pak poohlédnout po nebankovní půjčce. Aby člověk nenaletěl podvodníkům, vybírat by měl jen licencované společnosti ČNB.

Půjčky pro lidi v SOLUSu mají hned několik rizik. Nebankovní instituce se potřebují chránit, protože samy vnímají tyto klienty jako problémové, tudíž se s těmito půjčky pojí vysoké úrokové sazby, RPSN a poplatky za pozdní splácení. Sice nebankovky mají vysoké procento schválení, ale klienti si připlatí za to, že mají negativní záznam v registru dlužníků.

Každý zájemce o půjčku s negativním záznamem v SOLUSu by se měl zamyslet nad tím, proč se dostal do registru a zda nová půjčka je správným řešením. K půjčkám je třeba přistupovat zodpovědně a je nutností, aby člověk znal svou ekonomickou situaci před sjednáním a spočítal si, zda to zvládne splácet.

Registr dlužníků je potřeba

Odborná veřejnost se shoduje, že je registr dlužníků užitečný a v mnoha případech i nutný. S absencí registrů by vznikal problém nejen bankám, nýbrž také klientům bank.

Pokud banky nebudou mít možnost před poskytnutím úvěru ověřit solventnost klienta, povede tato skutečnost ke zdražování úvěrů. Banka totiž bude primárně na každého klienta pohlížet jako na rizikového, zatímco dodnes byly drahé pouze půjčky pro dlužníky.