Výmaz z registru dlužníků po insolvenci – SOLUS, BRKI, NRKI

vymaz-z-registru-dluzniku

Záznam v registru dlužníků komplikuje život lidem po insolvenci či exekuci, i těm, kteří se do registru dostali neprávem či úřední chybou. Jak a kdy dochází k vymazání nepříjemných záznamů? Jak se zbavit tíživého břemene? Výmaz z registru dlužníků po insolvenci krok za krokem.

Záznamy v registrech dlužníků (SOLUS, BRKI, NRKI) jsou buď pozitivní nebo negativní. Prvně jmenované nepředstavují žádnou potíž, naopak mohou v mnoha případech být i nápomocné. Žádá-li osoba o nový úvěr, bankovní instituce v registru vidí klientovu slušnou a řádnou platební morálku a budou více sto takovému člověku poskytnout půjčku v registru dlužníků.

Negativní záznamy však mohou potrápit nejednu duši. Bankovní i nebankovní subjekty jsou legislativně povinny nahlížet do registru dlužníků a zprostředkovanými záznamy se řídit. To v ideálním případě znamená žádost o úvěr zamítnout.

Bankovní registr

Praxe hovoří různými způsoby. Avšak pravdou zůstává, že klasické banky lidem s negativním záznamem, byť by byl sebemenší, ze zásady nevyhoví. Největším problémem se nejeví samotná evidence dluhu, nýbrž skutečnost, že negativní zápis zůstává po určitou dobu v registru i po úspěšném uhrazení dluhu a vyrovnání splátek.

Banky totiž odmítají uzavřít novou smlouvu i s lidmi, kteří v minulosti finančně klopýtli. Informace o dluhu a jeho úhradě se v bankovním registru zrcadlí tři roky po vyrovnání. V případě telekomunikačních služeb, elektřiny a plynu dochází k výmazu už po jednom roce od úhrady.

Nikomu není příjemné říci si, jsem v registru dlužníků. K zápisu do registru zpravidla dochází v případech, kdy dlužník není po sobě jdoucích třech měsících schopen dostávat svým závazkům a dluhy platit. Na začátku smluvního vztahu je to však již po dvou měsících. Lhůta však nikdy není kratší než 30 dní.

Dlužná částka musí dosáhnout minimálně 500 Kč. Negativní záznam se v registru se projeví i při odstoupení od smlouvy nebo při zneplatnění úvěru. Údaje uvedené v registrech jsou identita klienta a typ porušení jeho povinností vůči věřiteli. Žádná citlivá data jako výše příjmu se v registrech neobjevují.

TIP: Nebankovní půjčky se pojí s mnohými riziky. Na co si dát pozor u půjček pro zadlužené, aby se člověk nedostal do problémů?

Jak zjistím, jestli jsem v registru dlužníků – zdarma

Zda je člověk veden či neveden v registru dlužníků, lze zjistit několika způsoby. Je možné zažádat o výpis z registru buď písemně nebo skrze online formulář. Písemnou formou se lze konkrétně u registru SOLUS obrátit na SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč, ideálně s úředně ověřeným podpisem.

Online formulář je dostupný na oficiálních stránkách registru SOLUS, kam je potřeba nahrát také fotokopii dokladu totožnosti. Registr dlužníků podle rodného čísla poté odešle SMS výpis, který bude přístupný po uhrazení poplatku ve výši 50 Kč a obdržení unikátního identifikátoru, kódu SIN. Zpravidla do dvou dnů.

Výpis z registru by zpravidla měl být poskytován zdarma, ovšem při nedůvodné, nepřiměřené či opakované žádosti je možné na žadateli nárokovat poplatek za administrativní náklady. S odvoláním na GDPR, článek 12, odstavec 5. Jistá cesta, jak zjistit dluhy zdarma, tedy existuje.

Z výpisu jsou patrné osobní údaje, jaké jsou o dlužníkovi vedeny, informace o existenci dluhu či jeho úhradě a název společnosti, jež údaje do databáze zařadila. Dotazy ohledně konkrétních důvodů, které vedly k vytvoření záznamu, zodpoví vždy daná společnost, nikoli SOLUS či jiný registr.

Vymazání ze SOLUSu

SOLUS výmaz probíhá po třech letech, přičemž členové sdružení SOLUS (Sdružení na Ochranu Leasingu a Uvěrů Spotřebitelům) aktualizují svoje databáze minimálně jedenkrát do měsíce. Výmaz z registru dlužníků po insolvenci je realizován až 5 let po ukončení řízení. Což mnoha lidem komplikuje život, zejména při žádostech o spotřebitelské úvěry a hypotéky.

Půjčka pro lidi v SOLUSU je vyhledávaná lidmi, kteří nemají šanci získat úvěr v žádné bance. Získat půjčku dlouhodobou půjčku bez registru není snadné. Ojediněle se dlužník do registru dostane neprávem, například při odcizení identity. V takových případech lze zažádat o výmaz z registru.

Jak požádat o vymazání údajů z registru dlužníků

Nabyde-li člověk dojmu, že se v registru ocitl neprávem, je optimálním řešením obrátit se přímo na konkrétní společnost, která jej do registru zanesla. Pokud se prokáží důvodné skutečnosti o neoprávněnosti takového záznamu, bude z databáze neprodleně odstraněn.

Požádat o vymazání údajů z registru dlužníků lze také v případě pozitivního záznamu, který sestává z informací, že klient u dané společnosti zažádal o službu či úvěr. Na základě klientova vyjádření nesouhlasu se záznamem v pozitivním registru bude zápis rovněž odstraněn ihned.

Na prohlášení by nemělo chybět jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště a podpis.

Žádost o vymazání z registru dlužníků – vzor

Vzor vymazání z registru dlužníků jako takový oficiální podobu nemá. Už jen z toho důvodu, že o výmaz, pokud je oprávněný, nelze jednoduše zažádat. Lze tak učinit jen v případě, že je zápis chybný. To se týká jak SOLUSu, tak CNCB a CBCB výmazu.

Společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. provozuje registr BRKI (Bankovní registr klientských informací), a společnost CNCB – Czech non-banking credit bureau z.s.p.o provozuje NRKI (Nebankovní registr klientských informací).

Registr dlužníků je potřeba

Odborná veřejnost se shoduje, že je registr dlužníků užitečný a v mnoha případech i nutný. S absencí registrů by vznikal problém nejen bankám, nýbrž také klientům bank.

Pokud banky nebudou mít možnost před poskytnutím úvěru ověřit solventnost klienta, povede tato skutečnost ke zdražování úvěrů. Banka totiž bude primárně na každého klienta pohlížet jako na rizikového, zatímco dodnes byly drahé pouze půjčky pro dlužníky.

TIP: Půjčka se záznamem v SOLUSU může pomoct v naléhavé finanční situaci. Je ovšem dobré si nejdříve pořádně přečíst podmínky půjčky.