Půjčka pro OSVČ a živnostníky na IČO – ihned, nebankovní

womantakesmoneyczechkorunafinancialconceptfromjacketpocket

Půjčka pro OSVČ, pro osoby samostatně výdělečně činné, je nabízena bankovní i nebankovní společností a mohou o ně žádat i živnostníci, kteří se svou činností teprve začínají. Úvěr pro živnostníky může pomoci se začátkem podnikání i jejím průběhem. Čím se půjčky pro OSVČ vyznačují a jaké podmínky je nutné splnit pro jejich získání?

Půjčka pro OSVČ je specializovanou úvěrovou možností, která spadá do úvěrových produktů k podnikání. O půjčky pro OSVČ lze žádat jak u bank, tak i u nebankovních poskytovatelů úvěrů. Platí, že nebankovní půjčky ihned jsou méně výhodné, avšak snadněji dostupné.

Půjčka pro začínající podnikatele, ale i pro ty zkušené

Podmínky pro získání půjčky pro živnostníky jsou přísnější, než je tomu u spotřebitelských úvěrů. Důvod je jednoduchý. Živnostníci jsou z hlediska bank a nebankovních úvěrových společností považováni za rizikovější subjekty ve srovnání se zaměstnanci.

Jelikož se jedná o speciální možnost zápůjčky, i její podmínky jsou značně odlišné. Nejsou totožné jako ty, které lze dohledat u úvěru spotřebitelského. Zatímco spotřebitelský úvěr je spojen se zákonnou úpravou, půjčka pro OSVČ je řízena pouze občanským zákoníkem. Stejně tak je tomu i u půjček u firem.

Půjčka pro začínající podnikatele není žádný problém. Půjčka pro začínající OSVČ je velmi často uzavíraným finančním produktem u podnikatelů. Nejen, že úvěr může uzavřít začátečník v podnikání, avšak může dosáhnout dokonce i na bezúročné půjčky pro začínající podnikatele.

Půjčka pro OSVČ lze získat na start podnikání, jeho rozvoj nebo záchranu. Podnikající subjekt může díky úvěru zvýšit svoji finanční stabilitu a flexibilitu. Je potřeba zdůraznit, že úvěr na podnikání je potřeba dobře promyslet a využít jen v případě nutnosti. Nikdy by živnostník neměl využívat dluhu ke své vlastní potřebě.

Prvním krokem, který by měla osoba samostatně výdělečně činná podniknout, je promyšlení účelu půjčky. Pokud si není jistý, zda by finanční prostředky byly využity jen na podnikání, je mnohokrát lepší využít úvěr spotřebitelský.

Úvěr pro živnostníky, půjčka na živnost

Ať už je úvěr pro živnostníky nazván jako půjčka pro živnostníky, nebo jako půjčka na živnost, stále se jedná o jeden a ten samý princip. Účelově se hovoří o úvěru, který je svým charakterem specifický pro OSVČ.

Půjčka na živnost nemá takovou legislativní ochranu, jako je tomu u spotřebitelského úvěru. Podstatným bodem u půjčky pro živnostníky je smluvní vztah. Ten vnikne mezi dvěma podnikajícími subjekty. Uzavírá se mezi úvěrujícím poskytovatelem a úvěrovaným živnostníkem.

Úvěrující poskytovatel má peněžní prostředky, které muže nabídnout úvěrovanému živnostníkovi. Ten získá finanční obnos ve stanovené částce a době. Jelikož se po legislativní stránce jedná o vztah opatřený písemnou smlouvou, stát nepotřebuje vykonávat žádné speciální regulativní zásahy.

Půjčka pro OSVČ, úvěr pro OSVČ – podmínky

U některých úvěrů je podmínkou podnikat minimálně 12 měsíců, jiné jsou dostupné i začínajícím OSVČ. V případě, že se jedná o bankovní půjčku na rozvoj podnikání, je zpravidla vyžadován podnikatelský plán, daňové přiznání apod. Půjčka pro OSVČ v bankovním sektoru přináší striktnější podmínky a vyšší administraci.

U některých půjček, zvláště těch nebankovních, je však potřeba doložit například jen výpisy z účtů za poslední tři až šest měsíců. Úvěr pro OSVČ však není nijak složitý k získání.

Pro získání podnikatelské půjčky je třeba:

 • vlastnit živnostenský list (rejstřík živnosti), který doloží oprávnění podnikání na území ČR
 • dosáhnout plnoletosti a splňovat právo svéprávnosti
 • mít trvalé bydliště v ČR, případně členské občanství

Je-li potřeba, musí živnostník umět doložit:

 • obrat za poslední roky
 • kopie daňových přiznání, které získá na finančním úřadu
 • výpis z účtu, sloužící pro jeho podnikatelské účely
 • vlastnictví a majetek pro případnou zástavu

Prokázat vlastnictví pro možnou zástavu majetku je potřeba v těch případech, kdy si podnikatel zažádá o půjčku bez doložení daňového přiznání. Častou praxí je to i u začínajících OSVČ, které ještě nemají co k doložení. Jedná se jakousi jistinu, kterou se riziko zápůjčky vyrovná.

Podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele – pravidla

Smlouva na podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele je individuální a záleží na stranách a jejich domluvě. Avšak jsou jasně daná pravidla a požadavky, které musí každý úvěr splňovat. Požadavky vycházejí z občanského zákoníku.

Pravidla půjčky pro podnikatele:

 • úvěrující subjekt je povinen poskytnout ty peníze, které jsou v půjčce smluvené a ve smlouvě podepsané
 • vratka půjčky i s úroky musí být v totožné měně, v které byly žadateli poskytnuty
 • účel půjčky není striktně požadován, může být ovšem stanoven a dle něj je poskytována výše plnění úvěru
 • při prodlení splátek může věřitel po podnikateli požadovat splacení celého úvěru v jednom měsíci
 • předčasné splacení je možné, úroky jsou pouze za dobu poskytnutého úvěru

Legislativní rámec není u úvěru pro živnostníky nijak složitý. Stát považuje smluvní vztah jako primární, proto hlouběji právní podmínky nestanovuje.

Největší riziko u půjčky podnikatelů je nenadálý problém se splácením. Dle občanského zákoníku může věřitel, poskytovatel zápůjčky, požadovat kompletní vrácení částky při problémech již do 1 měsíce.

V roce 2020 proběhla restrikce u sankcí, které mohou být při prodlení splátek požadovány. Prvních 90 dní není žádné omezení sankcí. Od 91. dne prodlení splátky může být maximální sankce dle repo sazby. Repo sazba je vydávána Českou národní bankou.

Bankovní půjčky pro OSVČ

Půjčky pro podnikatele jsou součástí nabídky všech tuzemských bank. U většiny z nich lze navíc vybírat mezi půjčkami pro začínající OSVČ a půjčkami na rozšíření podnikání. Pro srovnání je nejlepší využít kalkulačku podnikatelských úvěrů.

Oblíbené bankovní půjčky pro OSVČ:

S bankovními úvěry se obecně pojí vyšší bezpečnost, férovější podmínky a nižší úroky. Při posuzování úvěruschopnosti jsou však banky přísnější, s čímž jde ruku v ruce i nižší schvalovatelnost úvěrů.

Bankovní instituce požaduje více dokladů a výpisů, které jsou u nebankovního sektoru často vedlejší. Banka nepůjčí finanční obnos bez jasného prověření žadatele o úvěr. Pro něj je podstoupení celého procesu dokazování kompenzováno formou efektivnější zápůjčky.

V porovnání s nebankovním sektorem je bankovní instituce levnější a ekonomičtější variantou. A to nejen u tohoto typů půjčky. Obecně lze finanční produkty poskytnuté bankou řadit mezi ty výhodnější.

Nebankovní půjčka na IČO, půjčka pro OSVČ ihned

Živnostníci, kteří z nějakého důvodu nedosáhnou na bankovní úvěr, mohou využít nebankovní půjčky na IČO, tedy nebankovní půjčky pro OSVČ (nebo také půjčku na IČO od soukromé osoby). Jejich nabídka je velmi pestrá, proto si s jistotou vyberou jak ti, kteří potřebují půjčit na rozšíření podnikání, tak i začínající OSVČ.

Nebankovní sektor je velmi oblíbený mezi řadou žadatelů. I přes vyšší úrokovou sazbu jsou podmínky vyřízení, podání žádosti a splácení pro potenciální klienty zajímavé.

Nebankovní společnosti nabízející úvěry pro OSVČ:

Výhodou nebankovních úvěrů pro OSVČ je jejich snadná dostupnost. Podmínky pro žadatele nebývají přísné, proto je mohou získat i lidé, jejichž žádost v bance byla zamítnuta. Na druhou stranu je nutné počítat s vyššími úroky než u bankovních půjček. Jedná se ve většině případů o úvěr online. Díky tomu může být půjčka pro OSVČ ihned.

V rámci nebankovních půjček lze také získat podnikatelský úvěr bez daňového přiznání. Banky totiž bonitu klienta poměrně pečlivě posuzují. Proto je možné se v začátcích podnikání obrátit i na nebankovní instituce. Je však třeba pečlivě vybírat jen ze seriózních společností.

Půjčka pro podnikatele je vyřízena během 24 hodin, bez zdlouhavého prokazování a papírování, v přijatelných výších, bez registru, bez dokládání příjmů. Vše snadno a rychle. Avšak je doporučeno pečlivě prostudovat podmínky a ceníky. Skryté poplatky by mohly žadatele nemile překvapit.

Nebankovní půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání a registru

Pokud by žadatel hledal nabídku, jako je půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání a registru, musel by se obrátit právě na sektor nebankovní. Pokud by požadoval nabídku, bez nahlížení do registru dlužníků, musel by zvolit obdobnou cestu.

Živnostník, s oprávněním podnikat v ČR, dostane jasnou nabídku s obchodními podmínkami a požadavky. Úroky jsou následně odpočitatelné z daňového základu.

Pro osoby, co hledají půjčku pro OSVČ s exekucí, je nebankovní sektor jediným možným řešením. Při již existujících dluzích je ovšem potřeba velké obezřetnosti. Další nebankovní půjčka pro OSVČ v exekuci by místo řešení mohla přinést jen prohloubení dluhové pasti.

Půjčka pro OSVČ bez registru a zástavy

Půjčka pro OSVČ bez registru je vhodnou možností pro ty, kteří mají zápis v rejstříku dlužníků. Do toho se může osoba dostat poměrně snadno. Stačí jeden nesplacený závazek a zápis je na světě. Tato varianta je často vyhledávanou u těch, kteří již nějaké zkušenosti s podnikáním mají.

Ty osoby, které nemohou doložit daňové přiznání o příjmech, nebudou s nejvyšší pravděpodobností schopni dosáhnout na půjčky pro OSVČ bez registru a zástavy. I přesto, že nebankovní společnost nepožaduje skoro žádné výpisy a doklady, vždy je potřeba alespoň něco málo o podnikání mít.

Pokud by živnostník požadoval půjčku bez registru a zástavy, může na ni dosáhnout tehdy, kdy doloží jeho pravidelný dosažitelný měsíční příjem. Následně po něm nebude požadována zástava, sloužící jako kompenzace rizika pro nesplacení dluhu.

Čím vyšší požadovaná suma úvěru je, tím vyšší je pravděpodobnost na požadavek zástavního práva. A to platí jak u OSVČ, tak i u jiných žadatelů. Nezajištěný úvěr pro podnikatele je možný v návaznosti na nabídky.

Půjčka pro OSVČ od státu

Jak bylo nastíněno, stát nehraje v půjčkách pro OSVČ zas tak významnou roli. Jedná se o smluvní vztah dvou subjektů, který je regulovaný smluvním ujednáním. Proto není potřeba dalších legislativních regulí, které by této oblasti určovaly jasný směr.

Stát i přesto poskytuje záruky. Ty následně umožňují poskytování úvěrových produktů pro sektor firem a podniků. Částka je schvalována každý rok ministerstvem financí.

Stát se těmito kroky snaží subjekty motivovat k tomu, aby firmám a podnikatelům půjčky poskytovali.

Ať už je podnikatel začínajícím subjektem na ekonomickém trhu, nebo zkušeným živnostníkem, vyplatí se znát i možnosti pro jeho úvěrové nabídky. Každá žádost je potřeba pečlivě zvážit a aktuální nabídky porovnat.