Povinné ručení – ceny, jak získat co nejlevnější pojistku?

ceny-povinneho-ruceni

Povinné ručení musí platit každý majitel vozidla zapsaného v registru. Není proto od věci vědět, jak na tomto povinném autopojištění co nejvíce ušetřit. Jak najít nejlevnější povinné ručení? Od čeho se ceny autopojištění odvíjí a jak je mohou ovlivnit sami řidiči?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je ze zákona povinné. Každý, kdo jej nemá sjednané a přesto vlastní vozidlo zapsané v registru, tedy zákon porušuje.

Ceny povinného ručení jsou obecně nižší než například ceny havarijního pojištění, což je další běžně sjednávaná pojistka na auto. Na rozdíl od povinného ručení je však dobrovolné a také se uplatňuje v jiných situacích. Zatímco povinné ručení se sjednává za účelem ochrany třetích stran, havarijní pojištění chrání před škodami na vlastním vozidle.

Přesto částka za toto pojištění není zanedbatelná a každý jistě uvítá možnost pár set až tisíc korun ušetřit. Jak na to? Nejvýhodnější ceny lze dosáhnout pomocí porovnání povinného ručení, díky kterému lze během pár okamžiků vyhledat to nejlevnější povinné ručení na trhu.

Porovnání povinného ručení pracuje s aktuálními nabídkami pojišťoven a zohledňuje také parametry vozidla a údaje o jeho vlastníkovi. Díky tomu lze snadno vyhledat produkt šitý na míru. Více informací nejen o tom, jak získat co možná nejlevnější povinné ručení, je k nalezení na webu Vpojisteni.cz.

Na čem závisí cena povinného ručení?

To, na kolik pojištění vyjde, závisí na parametrech automobilu a také určitých charakteristikách jeho vlastníka. Zájemci o nové autopojištění často vyhledávají ceny povinného ručení podle obsahu (objemu), nicméně objem motoru není to jediné, co má na výpočet ceny vliv.

Cenu povinného ručení ovlivňují následující faktory:

  • objem a výkon motoru
  • druh vozidla a způsob jeho užití
  • věk vlastníka
  • lokalita trvalého bydliště
  • délka bezeškodního průběhu

Poslední bod, tedy délka bezeškodního průběhu, představuje faktor, který může ovlivnit sám řidič. Platí zde jednoduchá rovnice – čím déle člověk jezdí bez nehod, tím vyšší bonus a levnější povinné ručení. Pokud řidič nějaké způsobené nehody na kontě má, bude se mu naopak počítat malus, který cenu povinného ručení zvyšuje.

Z výše zmíněného vyplývá, že cenu povinného ručení lze vypočítat pouze se zřetelem na konkrétní vozidlo a konkrétního vlastníka. Nejjednodušší je využít online porovnávač povinného ručení, který bere všechny důležité informace v potaz. Zákazník také může využít online kalkulačku na pojištění vozidel dle SPZ. Cena povinného ručení se zobrazí okamžitě.

Zároveň v tomto ohledu existují jistá obecně platná pravidla. Například platí, že řidiči z větších měst za povinné ručení zaplatí více než řidiči s trvalým bydlištěm v malé vesničce. Zároveň se budou uplatňovat i další faktory, například věk řidiče – za nejrizikovější jsou považováni lidé do 24 let. Ti by také za pojištění zaplatili nejvíce, kdyby se cena určovala pouze na základě věku.

Cenu povinného autopojištění tedy ovlivňuje celá řada okolností. Co nejpřesnější výpočet lze rychle a jednoduše získat pomocí online kalkulaček a srovnavačů povinného ručení.

Cena povinného ručení a výše limitů

Nelze nezmínit výši pojistných limitů, které mají na cenu autopojištění také značný vliv. Pojistný limit neboli limit pojistného plnění je maximální částka, která může být vyplacena v rámci jedné pojistné události.

Povinné ručení bývá dostupné v různých balíčcích, které se od sebe liší právě výší limitů. Funguje zde přímá úměra, tedy čím vyšší limity, tím vyšší cena povinného ručení.

Minimální výše limitů je ze zákona 35 milionů korun. Pojišťovny nabízejí různé možnosti limitů, přičemž maximální možná výše je 250 milionů korun.

Povinné ručení a ceníky pojišťoven

Do výpočtu ceny povinného ručení vstupuje ještě jeden faktor, a sice způsob cenotvorby samotné pojišťovny. Každá instituce totiž může jednotlivým kritériím přisuzovat jinou váhu. Pro jednu pojišťovnu tedy může být extra důležité místo bydliště, jiná zase zohledňuje zejména věk řidiče.

Z tohoto důvodu je velmi pravděpodobné, že jeden a ten samý řidič získá v různých pojišťovnách různé výpočty ceny. Rozdíl to zřejmě nebude markantní, nicméně každý jistě ocení možnost zaplatit za pojištění co nejméně.

Nejlevnější povinné ručení řidiči získají tehdy, když si aktuální ceny porovnají v online srovnavači. V případě zájmu je možné pojištění rovnou sjednat, aniž by bylo nutné chodit na pobočku pojišťovny. Všechny důležité dokumenty přijdou jednoduše e-mailem, popřípadě poštou.