Žádost o vymazání z registru dlužníků

youngwomansigningcontractsandhandshakewithamanager

Úvodem je nutné zdůraznit, že uvedený postup není univerzální a ani univerzální být nemůže. Chceme poradit především lidem, kteří jsou v registrech dlužníků neprávem, omylem nebo nedorozuměním. Jaké jsou databáze dlužníků? Jaký je formulář na žádost o výmaz z registru dlužníků?

Chceme poradit také lidem, kteří se do registru dlužníků dostali vlivem špatné komunikace například s mobilním operátorem, který je kvůli nezaplacené faktuře ve výši několika stovek nechal zapsat do registru dlužníků. Nebo například o svém dluhu nevědí, protože veškerá korespondence s upomínkami chodí na adresu, na které se již nějaký čas nezdržují.

Takže pokud máte skutečné dluhy nebo máte na své jméno vedeno několik úvěrových smluv, které řádně nesplácíte, uvedený postup pro vás není.

Některé společnosti sice nabízí půjčky bez registru, jako jsou např. půjčka bez SOLUSU, ale takové úvěrové produkty jsou obvykle velmi nevýhodné.

Databáze dlužníků: Jaké jsou typy registrů?

V Česku v současné době najdete několik druhů “registrů neplatičů”, tedy databázi dlužníků. Tyto evidence dlužníků provozují soukromé společnosti. Veřejné nahlížení a kontrola libovolných záznamů v jejich databázích není možná, ale po uhrazení poplatku máte možnost získat výpis z bankovního a nebankovního registru a ověřit si: “Jsem v registru dlužníků?“. Jaké jsou evidence dlužníků v Česku?

Centrální registr dlužníků

Pokud hledáte evidenci dlužníků, pravděpodobně se setkáte s pojmem: Centrální registr dlužníků. Nutné je k tomu říci, že v současné době však není žádný centrální registr dlužníků, jenž by nahromadil záznamy o dlužnících. V Česku fungují celkem 3 relevantní registry dlužníků: BRKI, NRKI a SOLUS registr.

Centrální registr úvěru

Centrální registr úvěru (CRÚ) spadá pod státní správu a provozuje ho Česká národní banka (ČNB). Tento rejstřík dlužníků je z pohledu obsahu a rozsahu dat považován za nejrozsáhlejší. V Centrálním registru úvěru jsou informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky CRÚ. 

Vzhledem k tomuto zaměření nejsou v databázi centrálního registru úvěru vedeny spotřebitelské úvěry fyzických osob, hypoteční úvěry fyzických osob, ručitelské závazky klientů, údaje o depozitních účtech (běžné účty bez povoleného debetu, spořící, termínové účty).

Centrální registr exekucí

Centrální registr exekucí (CEE) je veřejný registr provozovaný Exekutorskou komorou ČR. Tuto databázi dlužníků používají exekutoři k zapisování informací o vedených exekučních řízeních fyzických i právnických osob. 

Centrální registr exekucí neobsahuje údaje o exekucích vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.

BRKI – evidence dlužníků založena bankami

Co znamená BRKI? Jedná se o Bankovní registr klientských informací, který založily samy banky. Tuto evidenci dlužníků provozuje Czech Banking Credit Bureau (CBCB). Z evidence je možné zjistit, jaké úvěry byly nebo jsou konkrétní fyzické osobě poskytnuty a jaká je výše pravidelných splátek.

NRKI – databáze dlužníků pro nebankovní instituce

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) používají nebankovní instituce. Funguje na stejném principu jako BRKI. V tomto rejstříku dlužníků se nachází podstatné informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce dlužníků. NRKI převážně používají společnosti, které poskytují například leasing nebo prodej na splátky.

SOLUS registr

SOLUS registr je zájmové sdružení právnických osob, provozující registry klientských informací, někdy nepřesně nazývané jako rejstříky dlužníků. Tato evidence dlužníků je pravděpodobně nejznámější registr. SOLUS registr využívají banky, stavební spořitelny, leasingové společnosti, telefonní operátoři, dodavatelé energií, pojišťovny a další.

Je možné získat potvrzení o bezdlužnosti na počkání?

Potvrzení o bezdlužnosti je dokument, který prokazuje, že nemáte u některých institucí žádné nedoplatky. Dokument “nejsem dlužník” vám vydají na těchto místech:

 • Finanční úřad – poplatek je ve výši 100 Kč
 • Celní úřad – správní poplatek 100 Kč
 • Zdravotní pojišťovna – pojišťovna vám vydá potvrzení o bezdlužnosti na počkání zdarma, pokud nemáte vůči ní pohledávky
 • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) – vyřízení žádosti může trvat 30 až 60 dní od data jejího podání
 • SOLUS a další registry jako BRKI, NRKI

Je možné získat výpis z bankovního a nebankovního registru a výpis ze SOLUSu zdarma?

Ať už se jedná o výpis z bankovního a nebankovního registru, nebo výpis SOLUS, neexistuje rejstřík dlužníků, co by tyto informace poskytl zdarma. Takže pro získání výpisu dluhů je nutné uhradit poplatek.

Jsem v registru dlužníků? SOLUS kontakt a SOLUS výpis

Pokud vás zajímá, zda jste v registru dlužníků či chcete získat SOLUS výpis, stačí navštívit internetové stránky www.solus.cz. Zde najdete i formulář na žádost o výmaz z registru dlužníků. Formulář stačí vyplnit. Jestli máte nějaké dotazy využijte telefonní kontakt SOLUS: +420 222 368 707. Jak už bylo zmíněno, SOLUS výpis dluhů není možný zdarma.

Pro získání SOLUS výpisu vyplňte formulář na uvedených stránkách – žádost o výpis z registru. K tomu budete potřebovat úředně ověřený elektronický podpis, jenž můžete vyřešit na pobočkách České pošty. Výpis SOLUS vás vyjde na 320 Kč, pokud si jej necháte zaslat poštou. V případě využití sms, kdy vám postačí mobilní výpis ze SOLUSu, zaplatíte 99 Kč. Další výpisy stojí 30 Kč.

Žádost o vymazání z registru dlužníků: Jak na to?

Pokud jste zjistili, že jste v registru dlužníků může to být velmi nepříjemné. Objevit se v registru SOLUS není tak složité. Možná to, že máte záznam ani netušíte.

Když je zápis v SOLUSu registru stále přítomný, můžete mít velký problém zejména u získání bankovních úvěrů. Jak vyřešit SOLUS výmaz?

1. SOLUS Výmaz: Úhrada dlužné částky

Prvním krokem k úspěšnému vymazání z registru dlužníků je uhrazení dlužné částky. Pokud víte, že v registru dlužníků figuruje vaše jméno, měli byste mít také informaci, jaká společnost vás do registru vložila a kvůli jaké dlužné částce. Pokud dlužíte pouze několik stokorun za zapomenutý telefonní účet, věříme, že jeho úhrada nebude větší problém.

2. Vymazání ze SOLUSu: Zrušení smluvních vztahů se společností, která vás do registru vložila

Druhým krokem k úspěšnému vymazání z registru dlužníků je rozvázání smluvního vztahu se společnosti, která vás do registru vložila. Tento krok je důležitý, protože společně s výpovědí odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste společnosti udělili při podepisování smlouvy. Samotným vypovězením smlouvy však nedojde k automatickému odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, proto je nutné tak učit zvlášť. V závěru si uvedeme vzor.

3.Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Dalším krokem je samotné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Opět ale připomínáme, že pro tento krok je nutné splnit oba předešlé kroky, tj. uhradit dlužnou částku a zrušit smluvní vztah se společností, která vás do registru vložila.

Tento třetí krok je tedy jakási formalita, která však výmaz z registru dlužníků urychlí. Existují totiž případy, že i po řádném uhrazení dluhu zůstávají data v registrech ještě další 3 roky. Proto po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů doporučujeme o tomto kroku informovat také příslušný registr dlužníků.

4. Vzor žádosti o vymazání z registru dlužníků

Zde je vzor žádosti o vymazaní z registru dlužníků:

Vaše Jméno Příjmení Vaše Adresa

Vás telefon a e-mailová adresa

Název společnosti (která vás do registru vložila) IČ společnosti

Adresa společnosti

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Já, Jméno Příjmení, trvale bytem Ulice č.p., PSČ Město, RČ: RRMMDD/XXXX tímto odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a žádám, aby společnost Název společnosti se sídlem Adresa (dále jen Společnost) dále nezpracovávala moje osobní údaje.

Vzhledem k tomu, že se společností Společnost nejsem v žádném smluvním ani jiném právním vztahu, ani nejsem jejím dlužníkem, žádám, abyste mé osobní údaje ze všech databází, které vedete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
odstranili (a to včetně databází třetích stran, kterým byla má data poskytnuta, jako např. Registr dlužníků).

Pokud budou mé osobní údaje vedené na základě jakéhokoliv souhlasu uděleného k jejich zpracování společnosti Společnost dále přítomny ve výše zmíněných databázích i po době technicky nezbytné pro jejich odstranění, budu nucen se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkuji. S pozdravem

V …    Dne  …    podpis

Registr SOLUS bude pravděpodobně vyžadovat ověření Vaší totožnosti, což můžete provést jedním z těchto způsobů:

 1. dopis s úředně ověřeným podpisem;
 2. zpráva elektronického pošty (nebo dopis) ověřená uvedením kódu SIN, pokud Vám byl přidělen;
 3. ověření Vaší totožnosti na obchodním místě členské společnosti, která Vás do registru zařadila.

Aktualizováno 1. 9. 2022

5. Formulář na žádost o vymazání z registru dlužníků

Jako poslední krok, pokud jste uhradili dlužnou částku a máte odvolání na zpracování osobních údajů, je vyplnění formuláře na žádost o vymazání z registru dlužníků. To stačí provést na internetových stránkách.

Do formuláře na žádost o vymazaní z registru dlužníků doplňte informaci – pokud jste neposkytli žádný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Žádost o vymazání z registru dlužníků: Jak je to v praxi?

Vymazání ze SOLUSu provází několik kroků, které je nutné splnit. Záznamy o problémech při splácení dluhu se ale z registru SOLUS nevytratí hned. Je třeba splnit výše uvedené kroky a vyplnit formulář a podat žádost o vymazání z registru.

Pokud se vám nedaří výmaz SOLUS, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů a informujte o nápravu této skutečnosti. Jaké jsou příběhy z praxe na žádost o vymazání z registru dlužníků?

I. příklad z praxe: Výmaz ze SOLUSu a CBCB

Zde je můj postup: když jsem zjistil, že mi banka nedá úvěr, že jsem v registrech, tak jsem ihned obeslal všechny registry se žádostí o výpis, to již doporučuji udělat všem, ještě než si dají žádost o úvěr. Takže tahle sranda Vás přijde cca na 320 Kč, Solus (přišel do 14 dnů), Expres výpis z CNCB a CBCB ten vás přijde cca 2×250 Kč (ten dorazil do 5 dnů, obyčejný zasílal kolega a dorazil ze 21 dnů).

Potom, co jsem zjistil, od jakých společností jsem v registrech, jsem těmto společnostem zaslal odvolání souhlasu, které je uvede zde. Pouze jsem zde na radu hodně dobrého právníka uvedl, z jakých registrů chci od nich záznam vymazat, dále a to je hodně důležité, jsem podpis na tomto odvolání nechal ověřit, dopsal jsem telefonní kontakt a pod dopis jsem ještě napsal: „Dále se dává na vědomí v kopii dopisu:“ 1) kontaktní adresa registru kde je zápis uveden (uveďte celý název a adresu)

 • Žádost o vymazání z registru dlužníků vzor:

Za druhé zašlete „sdělení o odvolání souhlasu a žádost o výpis po výmazu negativního zápisu a historie“.
Tímto dopisem Vám oznamuji, že dne … byl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost … je povinná z Vaší databáze odstranit veškeré mé údaje, které Vám v minulosti poskytla, tímto Vás žádám o kontrolu zda výše uvedená společnost Vás informovala o této skutečnosti, že veškeré údaje které Vám o mé osobě poskytla mají být z Vaší databáze odstraněny, včetně veškeré historie platební morálky.

Dále Vás žádám, aby jste neprodleně provedly výmaz veškerých informací a zápisů, provedených společností T-Mobile Czech Republic a.s. a zaslaly nový výpis, který tyto informace již neobsahuje. Pro tento účel přikládám ověřenou žádost o výpis a kopii dopisu zaslaného na společnost … . V případě potřeby mne kdykoliv kontaktujte na mobilním čísle ….

Dále se dává na vědomí v kopii dopisu:
ÚOOÚ, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7

K tomuto dopisu přiložte kopii odvolání souhlasu (nemusí být ověřená) a vyplněnou ověřenou žádost o výpis z registrů. V případě Solusu Vám pravděpodobně přijde do několika dnů, že negativní zápis odstranili, ale historii ne, ta by zde již neměla figurovat až po 1. následujícího měsíce a opět by Vám měl Solus napsat, že vedení historie pozbývá platnosti a veškeré záznamy byly odstraněny.

Pokud použijete tento návod a dopisy zašlete do 14. dne v měsíci tak je hodně velká pravděpodobnost, že již další měsíc kolem 10. dni v měsíci budete mít veškeré registry čisté. Já jsem to tak měl.

II. příklad z praxe: Úspěšné podaní formuláře na žádost o vymazání z registru dlužníků SOLUS

V rámci další aktualizace přinášíme další příklad z praxe jednoho z našich čtenářů, který se o svou zkušenost podělil v komentářích pod článkem.

Celý můj proces byl bohužel na poslední chvíli, před novelizací zákona o ochraně spotřebitele. Postupoval jsem dle návodu v úvodu článku a byl jsem úspěšný. Kontaktoval jsem SOLUS – vymazáno, CNCB – rovněž vymazáno. CBCB nejde vymazat (ale tam nemám špatné záznamy – pro ty kteří mají, 4 roky to tam banky drží, bez možnosti odvolání).

Z běhání po SOLUSU a CNCB jsem zjistil, že i přesto, že je od 1.2.2016 novela zákona, která přesně upravuje registry, tak stejně zatím zaujímají stanovisko, jak budou postupovat – na CNCB mi přímo řekli, že prozatím budou údaje vymazávat (dle postupu v úvodu článku) a to především z důvodu, že novela zákona o ochraně spotřebitele je v rozporu s dalšími zákony, takže když by odmítli údaje vymazat, pak by postupovali v souladu se spotřebitelským zákonem, ale v rozporu s jiným (ten si nepamatuji). Takže jistá naděje tu je i po novelizaci.

Novela zákona o ochraně spotřebitele je např. zde:

Prodávající, který poskytuje údaje spotřebitele do registru, je povinen spotřebitele předem upozornit na skutečnost, že jeho údaje budou nebo mohou být vedeny v registru a v případě, že údaje obsahují informace o dluhu spotřebitele po splatnosti, je dále povinen informovat spotřebitele o existenci dluhu a vyzvat jej k úhradě takového dluhu.

Kdy nastane výmaz z registru dlužníků po insolvenci?

K výmazu z registru dlužníků po insolvenci dojde po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, že bylo skončeno insolvenční řízení. Jak zjistit stav insolvence? Stačí nahlédnout do insolvenčního rejstříku, který je veřejně dostupný registr.

Po uplynutí 5 let vymaže insolvenční soud osobu ze seznamu dlužníků. Údaje v insolvenčním rejstříku budou znepřístupněny.

Jak dlouho trvá výmaz z registru dlužníků a CBCB výmaz? Kontakty na registry dlužníků

 • Centrální registr úvěrů – www.cnb.cz

Žádost o výmaz z registru dlužníků formulář v listinné formě zašlete na adresu: Česká národní banka – Centrální registr úvěrů, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, nebo podejte výmaz osobně v podatelně ČNB či elektronicky přes datovou schránku.

CRÚ uchovává veškeré záznamy, včetně kdy byl úvěr splacen a eviduje to po dobu až 10 let. Výmaz banka provádí pouze v případě chybně zaslaných údajů.

 • Centrální registr exekucí – www.ceecr.cz

U CRE  žádost o výmaz z registru dlužníků formulář se neposílá. Jakmile dojde k uhrazení dluhu, exekutor odpovídá za změny a do 15 dnů je člověk odstraněn. Pokud tomu tak nebude, je nutné požádat exekutora o nápravu. Je možné si vyžádat kontrolní zápis, který potvrzuje výmaz z registru.

 • BRKI, NRKI – www.cbcb.cz

CBCB výmaz, jak BRKI a NRKI není možné provést dřív než po 4 letech od splacení dluhu.

 • SOLUS registr – www.solus.cz

Na stránkách vyplníte formulář na žádost o vymazání z registru dlužníků. Solus výmaz může trvat až 3 roky od zaplacení dlužné částky. Dluh u telefonního operátora trvá 1 rok.

Existuje půjčka bez registru SOLUS?

Někdy se člověk dostane do finančních potíží a z důvodu, že je zapsán v registru dlužníků, otočí se k němu banky zády. Je možné si půjčit peníze, když řešíte: „Jsem v registru dlužníků?“.

Dá se ta situace vyřešit, když nemůžete uhradit dlužnou částku a podat žádost o výmaz z registru dlužníků? Ano, je možné využít nebankovních půjček bez registru SOLUS. Ať se jedná o půjčku pro zadlužené, nebo půjčku v insolvenci, bývají krátkodobé a bez registru dlužníků.

Velmi důležité je, že tyto půjčky jsou nevýhodné. Pojí se s nimi riziko, že je nebudete schopni splácet včas. A právě proto mají tyto společnosti vysoké úrokové sazby a poplatky. Je dobré v těchto případech navštívit specializované poradny a neziskové organizace, které pomáhají zadluženým lidem.

Formulář na žádost o výmaz z registru dlužníků někdy nestačí

Nejsou to ojedinělé případy, kdy se stane, že člověk i po úhradě svých dluhů zůstane v registru dlužníků. Pokud se chcete zbavit označení: „jsem v registru dlužníků“. První kroky musí směřovat k úhradě pohledávek. Pokud jste všechno splnili a stále je neúspěšný výmaz z evidence dlužníků, jak se říká: „Člověk si někdy musí dupnout.“

Takže po zamítnutí žádosti o výmaz z registru dlužníků se obraťte na Úřad pro ochranu osobních údajů. Možná si totiž ani už nepamatujete, že jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas bývá součástí všeobecných obchodních podmínek například ke smlouvě o úvěr či paušálu.

Je ale štěstí, že tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zpět. Jinak musí člověk počítat, že výmaz ze SOLUSu bohužel taky neproběhne hned a může to trvat až 3 roky.