Jak řešit předlužení?

Máte větší počet půjček nebo příliš vysokou půjčku a nezvládáte splácet? I pro vás je možno najít řešení. Ideální je, začnete-li svou situaci řešit včas, dokud jste se ještě nedostali se splátkami do zpoždění a nejste ještě zapsáni v registru dlužníků. Co v takové situaci podniknout?

Nabízí se vám několik možností – dohodnout se s věřiteli na úpravě splátkového režimu, konsolidovat své půjčky, zajistit svůj úvěr ručitelem nebo nemovitostí. Pokud není ani jedno možné a předlužení již dosáhlo neúnosné výše, je načase uvažovat o osobním bankrotu.

Důležitá je spolupráce s věřiteli

Máte-li velké problémy splácet, informujte o své situaci co nejdříve poskytovatele půjček a zahajte s nimi jednání. Každý věřitel má zájem na tom, aby své peníze dostal zpět, a solidní věřitel vám vyjde vstříc buď odkladem splátek do doby, než se vaše situace zlepší, nebo snížením splátek a prodloužením doby splácení.

Pokud jste si však vzali půjčku u společnosti, která s platební neschopností klientů a předlužením kalkuluje a chce vydělat například na exekucích, budete muset hledat jiná řešení, takové společnosti totiž dlužníkům vstříc nevycházejí.

Pokud máte pocit, že vám půjčky přerůstají přes hlavu, je důležité jednat co nejrychleji.

Půjčky je možno konsolidovat

Pokud ještě nejste v registru dlužníků, mohla by pro vás být řešením konsolidace půjček. Tu nabízejí jak banky, tak nebankovní společnosti. Všechny úvěry a půjčky se při konsolidaci spojí do jedné velké půjčky a bude stanovena jedna splátka a pouze jedny poplatky.

Prodlužuje se i doba splácení, dlužník tedy nakonec zaplatí více, ale splátky se pro něj stanou únosnými a dostane se z předlužení. Pokud by konsolidace vyřešila vaše problémy, začněte o ní jednat co nejdříve.

Osobní bankrot nechte až na konec

Pokud neřešíte vaše předlužení včas, můžete se dostat nejen do registru dlužníků, ale může na vás být uvalena exekuce. Dluh se tak zvýší ještě o exekuční náklady. Nelze spoléhat na to, že až bude situace neúnosná, požádáte o osobní bankrot a předlužení bude vyřešeno. Tak osobní bankrot nefunguje.

Tato forma oddlužení má své podmínky. Povoluje ho soud a dlužník musí uhradit alespoň 30 % dluhu. Tuto částku získá prodejem majetku nebo žije po 5 let z životního minima a pod dohledem insolvenčního správce. Po pěti letech je pak osvobozen od všech pohledávek.

Nesplácejte úvěr další půjčkou

Na závěr jedna rada, co nedělat. Mnoho dlužníků řeší svou obtížnou situaci tak, že si na splátky úvěru vezme další půjčku. Ze začátku mají krásný pocit, jak to krásně funguje. Ale o skutečné řešení se nejedná, v praxi jde o to nejhorší, co mohou udělat. Původní půjčku si tak prodražují o další úroky a jasně směřují k ještě většímu zadlužení.