Kamali půjčka – recenze

Ve světě osobních financí se půjčky staly nezbytným nástrojem pro mnoho lidí, kteří si chtějí splnit své sny nebo řešit neočekávané výdaje. Bez ohledu na to, zda je v plánu koupit nové auto, zrekonstruovat svůj domov nebo se vydat na dovolenou, půjčky mohou být užitečným způsobem, jak získat potřebné finanční prostředky.

Na trhu existuje mnoho různých druhů půjček, aby se vyhovělo různým finančním potřebám a situacím jednotlivých žadatelů.

Některé z dnešních populárních možností jsou:

 1. online půjčky – v dnešní digitální době je stále populárnější získávat půjčky online. Mnoho finančních institucí a nebankovních společností nabízí možnost podání žádosti o půjčku přes internet. Tento proces je obvykle rychlý a pohodlný a často je možné získat peníze do několika hodin.
 2. P2P půjčky – P2P (peer-to-peer) půjčky jsou založeny na principu propojování osob, kteří chtějí půjčit peníze, s těmi, kteří potřebují půjčku. Existují platformy, které umožňují lidem propojit se navzájem a uzavřít dohodu o půjčce bez tradiční bankovní instituce.
 3. mikropůjčky – mikropůjčky jsou malé půjčky, které jsou často poskytovány pro krátkodobé účely. Tyto půjčky jsou snadno dostupné a mohou být vhodné pro lidi s nižšími příjmy nebo s omezenou kreditní historií.
 4. bankovní půjčky – banky stále nabízejí širokou škálu půjček, včetně osobních půjček, hypotečních půjček, autoúvěrů a podnikatelských půjček. Bankovní půjčky mohou mít stabilní podmínky a nižší úrokové sazby, zejména pro klienty s dobrou kreditní historií.
 5. půjčky na zástavu – půjčky na zástavu mají zajištění majetkem, jako je nemovitost, automobil nebo cenné papíry. Tyto půjčky obvykle nabízejí vyšší částky a nižší úrokové sazby, avšak přinášejí riziko ztráty majetku v případě nesplacení půjčky.

Osobní půjčky (spotřebitelské úvěry) jsou obecně určeny pro individuální účely a nemají konkrétní zajištění. Mohou být použity na cokoli od splacení dluhů po financování vzdělání nebo cestování. Podmínky osobních půjček se mohou lišit podle poskytovatelů. Spotřebitelské úvěry musí splňovat určité požadavky, které požadují žadatelé.

Výhody a rizika půjček

Půjčky mohou nabídnout několik výhod, které umožňují lidem realizovat jejich cíle a plány.

Patří sem:

 • okamžitý přístup k finančním prostředkům – půjčky mohou poskytnout rychlý přístup k potřebným finančním prostředkům, což je užitečné, pokud je potřeba rychlé řešení finanční nouze
 • flexibilní splátkové kalendáře – většina poskytovatelů půjček nabízí různé splátkové kalendáře, které lze přizpůsobit individuálním finančním schopnostem žadatele (rozložení splátek na pohodlné období)
 • stavební kredit – přiměřené využití půjček může také pomoci budovat pozitivní úvěrovou historii, pravidelné a včasné splácení půjček může zlepšit kreditní skóre dlužníka, což může mít pozitivní dopad na budoucí žádosti o půjčky nebo hypotéky

Nicméně je důležité mít na paměti i některá rizika spojená s půjčkami:

 • finanční závazek – půjčky představují závazek na dlouhodobé splácení, a tudíž je nutné zvážit svou schopnost splácet včas a v plné výši, protože nedodržování splácení může mít negativní dopad na úvěrovou historii a finanční stabilitu dlužníka
 • vysoké úrokové sazby – některé půjčky mohou mít vysoké úrokové sazby, což může zvýšit celkové náklady na půjčku, proto je důležité porovnat nabídky různých poskytovatelů a pečlivě zvážit úrokové sazby před podpisem smlouvy
 • možné podvodné aktivity – při hledání půjčky je třeba být obezřetný, aby nedošlo k podvodným činnostem (proto je nutné vyhnout se neznámým nebo nedůvěryhodným poskytovatelům a vždy pečlivě prostudovat smlouvu před jejím podepsáním)

Půjčky mohou být užitečným nástrojem pro financování různých potřeb a cílů. Je však důležité provést pečlivou analýzu a zvážit svou finanční situaci před podpisem jakékoliv smlouvy. Je dobré vyhledat odborné poradenství a porovnat nabídky různých poskytovatelů, aby se vybrala ta nejvhodnější možnost.

S rozumným přístupem a pečlivým plánováním může půjčka pomoci uskutečnit vytyčené sny a cíle.

Půjčit si, nebo raději ne?

Existuje mnoho důvodů, proč si lidé půjčují peníze. Zde je několik hlavních faktorů:

 1. financování větších nákupů – jedním z nejčastějších důvodů pro půjčky je financování větších nákupů, jako je nákup domu, auta apod. Lidé si často půjčují, aby mohli splnit své potřeby a přání, které by jinak nebyly dostupné z vlastních finančních prostředků.
 2. zvládání neočekávaných výdajů – neočekávané události, jako je zdravotní problém, havárie automobilu nebo nutnost opravy domu, mohou vyžadovat okamžité finanční zdroje. V takových situacích si lidé mohou půjčit peníze, aby mohli rychle vyřešit tuto situaci.
 3. konsolidace dluhů – pokud má člověk více dluhů s různými úrokovými sazbami a dobami splatnosti, může být výhodné si půjčit peníze na konsolidaci dluhů. Tímto způsobem může zaplatit všechny své stávající dluhy a mít jednu jedinou půjčku se sníženou úrokovou sazbou a jednodušší správou.
 4. podnikání a investice – podnikatelé často potřebují finanční prostředky na rozšíření svého podnikání, nákup materiálu nebo investice do nových projektů. Půjčka může pomoci financovat tyto podnikatelské aktivity a umožnit růst a rozvoj podniku.
 5. zlepšení životních podmínek – někteří lidé si půjčují peníze s cílem zlepšit své životní podmínky. To může zahrnovat renovaci domu, financování vzdělání, cestování nebo investice do svého osobního rozvoje.

Je důležité si uvědomit, že půjčky jsou finanční závazky a je důležité je pečlivě zvážit a plánovat podle svých finančních možností. Před sjednáním půjčky je vždy vhodné provést analýzu svého rozpočtu a zvážit náklady, úrokové sazby a podmínky půjčky.

Co jiného se nabízí, když ne půjčka

Pokud člověk nechce nebo nemůže využít půjčku, existují některé alternativní možnosti, které mohou pomoci financovat lidské potřeby.

Zde je několik takových alternativ:

 1. etablování nouzového fondu – jedním z nejlepších způsobů, jak se vyhnout půjčkám, je mít dostatečný nouzový fond. Tím, že člověk pravidelně spoří peníze, si může vytvořit finanční rezervu, která mu pomůže pokrýt neočekávané výdaje a vyhnout se půjčkám.
 2. kreditní karty s nízkým úrokem – místo tradiční půjčky se může využít kreditní karta s nízkým úrokem. Pokud je dotyčný schopen splatit své nákupy během úrokového bezplatného období, může být toto řešení finančně výhodnější.
 3. sjednání splátkového kalendáře – pokud člověk plánuje nákup u obchodníka, někteří z nich nabízejí vlastní splátkové kalendáře bez úroku. Tímto způsobem se můžou rozložit platby na určité období bez nutnosti půjčky.
 4. půjčení od rodiny nebo přátel – člověk může zvážit možnost půjčení od rodiny nebo přátel, pokud je to společensky možné. Tato alternativa by měla být provázena jasnými dohodami a plány na splácení, aby se minimalizovalo možné napětí ve vztazích.
 5. přezkoumání a optimalizace rozpočtu – prozkoumání svého rozpočtu a hledání způsobů, jak snížit výdaje nebo zvýšit příjmy. Můžou se najít úspory, které umožní financovat další potřeby bez nutnosti půjčky.

Každá alternativa má své výhody a nevýhody. Před rozhodnutím je významné se poradit s finančním poradcem.

Druhy půjček

Půjčky se také dají dělit podle různých kritérií, např. podle účelu, podmínek a zajištění. Zde je přehled některých hlavních druhů půjček:

 1. Osobní půjčky
  • nezajištěné půjčky, které se poskytují na různé osobní účely
  • účelem může být splacení dluhů, financování vzdělání, nákup spotřebního zboží nebo cestování
  • nemají specifické zajištění
  • podmínky se liší podle poskytovatele
 2. Hypoteční půjčky
  • pro financování nákupu nemovitostí, jako jsou domy, byty nebo pozemky
  • zajištěné samotnou nemovitostí, která slouží jako záruka pro splácení
  • úrokové sazby a podmínky se liší v závislosti na mnoha faktorech, včetně výše půjčky, délky splácení a finanční historie žadatele
 3. Půjčky na auto
  • půjčky používané k financování nákupu automobilů
  • vyžadují zajištění samotným vozidlem, které slouží jako záruka pro splácení
  • úrokové sazby a podmínky se mohou lišit podle poskytovatele a finanční historie žadatele
 4. Studentské půjčky
  • poskytovány studentům za účelem financování vysokoškolského vzdělání
  • mohou mít různé podmínky, včetně splátek a úrokových sazeb
  • mohou nabízet také odklad splátek po dobu studia
 5. Podnikatelské půjčky
  • podnikatelské půjčky jsou určeny pro financování podnikání a rozvoj podnikatelských aktivit
  • mohou být použity na nákup vybavení, rozšíření podniku nebo investice do nových projektů
  • podmínky se liší podle poskytovatele a povahy podnikání

Je důležité provést pečlivý průzkum a porovnání různých nabídek půjček, aby se vybrala ta nejvhodnější možnost. Před podpisem smlouvy je základem přečíst si její podmínky a poradit se s odborníkem v případě jakýchkoli otázek nebo nejasností.

Půjčky v České republice

V České republice existuje široká nabídka půjček od různých finančních institucí. Zde je přehled některých hlavních typů půjček, které jsou běžné v naší zeměpisné šířce.

 1. Bankovní půjčky: Banky nabízejí různé druhy půjček, včetně osobních půjček, hypotečních půjček, úvěrů na auto a podnikatelských půjček. Bankovní půjčky často vyžadují doložení příjmu, úvěrovou historii a splátkový plán.
 2. Nebankovní půjčky: Mimo tradiční banky existuje také mnoho nebankovních společností, které poskytují půjčky. Tyto společnosti mohou mít flexibilnější podmínky a mohou poskytnout půjčky i lidem s nižším kreditním skóre. Nicméně nebankovní půjčky často mají vyšší úrokové sazby a je důležité pečlivě prostudovat podmínky před podpisem smlouvy. Mezi takové patří například online půjčka v insolvenci.
 3. Krátkodobé půjčky: Krátkodobé půjčky jsou malé půjčky s kratším obdobím splatnosti, které se často využívají k pokrytí nečekaných výdajů nebo ve finanční nouzi. Tyto půjčky jsou často poskytovány nebankovními společnostmi a mají vyšší úrokové sazby.
 4. Studentské půjčky: Studentské půjčky jsou určeny pro studenty, kteří potřebují finanční prostředky na své vzdělání. Tyto půjčky mají často výhodné podmínky, jako je odklad splátek během studia a nižší úrokové sazby.

Je důležité provést pečlivé srovnání nabídek různých poskytovatelů půjček a porozumět podmínkám, poplatkům a úrokovým sazbám před podpisem smlouvy. Při výběru půjčky je také důležité zvážit svou finanční situaci, schopnost splácet a celkové náklady na půjčku.

Kamali půjčka

Společnost Kamali je česká společnost a její činnost je regulována institucemi, jako jsou ČOI, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad Česká národní banka (ČNB).

Na svých webových stránkách Kamali půjčka uvádí, že jde o nejbezpečnější a nejvýhodnější krátkodobou půjčku v zemi.

V čem spočívá bezpečnost a výhodnost online půjčky Kamali:

 • žádost je vyplněna do 5 minut
 • 95 % žádostí je posouzeno do 1 minuty
 • peníze jsou vyplaceny ihned na účet
 • půjčka má nejnižší poplatky na trhu mikropůjček
 • první půjčka Kamali je na 14 dní zdarma
 • rozložení splátek jde až na 24 splátek
 • sankce mají strop
 • rozhodčí doložky nejsou

Online půjčka Kamali má nejnižší ceny na trhu půjček. Mezi ostatními rychlými půjčkami drží dlouhodobě 1. místo nejnižších cen. Za půjčení 1 000 Kč na 30 dní se přeplácí pouze 33 Kč.

Půjčit si lze od 1 000 do 20 000 Kč. Při první půjčce je úrok nulový (nic se neplatí navíc).

Kamali

Kamali je moderní půjčka, která nabízí kompletní vyřízení online. Žadatel nemusí docházet do žádné pobočky a podpis probíhá také prostřednictvím počítače a internetu.

Kromě toho disponuje dalšími skvělými výhodami:

 • první půjčka do 15 000 Kč + splacení do 14 dnů – zdarma
 • přehledné podmínky
 • získání půjčky je rychlé
 • bez ručitele
 • řada ocenění
 • zcela online

Půjčku nedostanou lidé mající exekuci, insolvenci a lidé, kteří mají hodně dluhů a jsou předlužení.

Nevýhod je oproti výhodám minimum. Za zmínku stojí tyto: platba za expresní doručení peněz a prověřování klienta v registrech.

Kamali se může pochlubit i několika významnými oceněními (několikanásobný vítěz Indexu odpovědného úvěrování organizace Člověk v tísni). Tato organizace každý rok srovnává služby poskytovatelů malých půjček, kreditních karet a kontokorentních úvěrů.

Index odpovědného úvěrování srovnával 41 poskytovatelů půjček s povolením od ČNB. Nejsou zde zahrnuty půjčky, kde se vyžaduje ručení nemovitostí, a podnikatelské půjčky. Hodnotilo se 16 kritérií, která byla rozdělena do 3 oblastí:

 • náklady – kolik člověk za půjčku zaplatí, poplatky za prodlení
 • transparentnost a komunikace – poskytování informací
 • klientská vstřícnost – praxe věřitelů před a po poskytnutí půjčky

Výsledkem je žebříček institucí, který může lidem pomoci při výběru té nejbezpečnější půjčky na trhu.

Nejsnadnější způsob, jak si půjčit u Kamali, je vyplnit online žádost na webových stránkách Kamali. Zájemce o Kamali půjčky vyplní základní údaje a odešle žádost o tuto mikropůjčku během několika minut.

Půjčit si může ten, kdo splňuje následující podmínky:

 • osoba starší 18 let
 • trvalý pobyt v ČR
 • platný občanský průkaz
 • cizinci mají potvrzení o trvalém pobytu na území ČR
 • vlastní bankovní účet a telefonní číslo

Peníze jsou vyplaceny během 10 minut, nejdéle do 24 hodin. U online půjčky Kamali si lze odložit splátku až o 30 dní za poplatek 1 Kč.

Pokud dlužník nebude svůj dluh splácet, společnost řeší spory podáním stížnosti na místně příslušný nezávislý soud, který spory řeší za ni.

Klient se může takovému problému vyhnout, když si sjedná pojištění schopnosti splácet, které je zde samozřejmě nabízeno spolu s půjčkou. Půjčku od Kamali lze dvakrát odložit o 30 dní bez sankcí za poplatek 99 Kč měsíčně.

Kamali půjčky

Noví klienti žádající o půjčku se mohou zaregistrovat na webu kamali.cz. Pokud klient žádá o opakovanou půjčku, bude mít pravděpodobně již vytvořené přihlašovací údaje a na kamali.cz – Klientská sekce se přihlásí prostřednictvím svého telefonního čísla a jím zvoleného hesla.

Zažádat o půjčku jde i pomocí mobilní aplikace, kterou si žadatel zdarma stáhne do mobilu. Vše je velmi jednoduché, snadno pochopitelné a za pár minut hotové. Žádost je posuzována do 1 minuty. Všechny důležité informace jsou dostupné v aplikaci a samotná půjčka se přes ni může spravovat.

Poskytovatelem půjčky Kamali je společnost Home Credit, a.s., se sídlem v Brně. Pokud chce zájemce o půjčku Kamali kontaktovat danou instituci, může zavolat na uvedené telefonní číslo 542 100 700 (infolinka Kamali) nebo napsat email na info@kamali.cz.

Další informace jsou k dispozici na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram. Kamali má i svůj vlastní blog a YouTube kanál.

Kamali.cz – klientská sekce – přihlášení

Pro stávající zaregistrované klienty je možnost správy svého účtu a půjčky po Kamali – přihlášení v klientské sekci na webových stránkách kamali.cz

K přihlášení do Klientské sekce stačí znát své telefonní číslo a heslo, které si klient vytvořil při registraci.

Aplikace Kamali

Aplikace Kamali je spolehlivým pomocníkem, když si člověk zrovna potřebuje půjčit peníze na pár dní. Společnost Kamali tuto aplikaci přináší svým klientům jako dárek a poděkování za využívání jejich služeb.

S aplikací Kamali je vše jednodušší a pohodlnější:

 • peníze lze půjčit kdykoliv a kdekoliv
 • všechny informace o půjčce jsou stále po ruce
 • možnost splatit nebo odložit termín splatnosti přímo z mobilu
 • stálý přehled o všech svých Kamali půjčkách
 • všechny kontakty na Kamali stále po ruce

V dnešní době internetu a sociálních sítí je aplikace této půjčky naprostou nezbytností.

Aplikace Kamali lze zdarma stáhnout v App Store nebo v Google Play.

Kamali – kontakt

Kromě webové stránky kamali.cz má společnost i svoje účty na sociálních sítích:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube

Pokud má klient zájem přečíst si o různých novinkách týkajících se této půjčky, může se podívat na blog společnosti.

Reklama Kamali

Každý, kdo se alespoň občas dívá na televizi a zejména na reklamy, alespoň jednou viděl reklamu na Kamali půjčku. Celkem byly natočeny 3 reklamní spoty a první spot začal být vysílán již v srpnu roku 2017. Společnost Home Credit vsadila na zpívanou reklamu s chytlavým textem a lehce zapamatovatelným refrénem, po jehož poslechnutí má člověk tendenci si jej opakovat stále dokola.

První spot se odehrává v autě, kde parta kamarádů zpívá o férové půjčce na několik dníDruhý spot byl o rok později (2018) přesunut do tramvaje s podtextem „tajnej mejdan v tramvaji“, kde se zpívá o nejlepší půjčce na několik dní.

V ten samý rok se na televizních obrazovkách objevil i třetí spot, opět natočený v tramvaji, tentokrát se zpívajícími kominíky. Tento spot navazuje na předchozí dva spoty a poukazuje na první půjčku zdarma. Ve spotech si zahráli samotní zaměstnanci společnosti Home Credit.

Půjčka Kamali – recenze

Kamali recenze jsou víceméně pozitivní. Dle recenzí Kamali nepředstavuje žádnou pofidérní půjčku už z toho důvodu, že má dohled od několika specializovaných úřadů a mezi prověřenými nebankovními úvěry si vede na jedničku. Firma Home Credit, která tuto službu provozuje, je na trhu etablovaná a nabízí další férové úvěrové produkty.

Kamali půjčky jsou transparentní, vstřícné a férové. Mají nízké poplatky a jasné podmínky. Peníze klient dostane opravdu rychle, žádost je posuzována automaticky, obvykle do 1 minuty.

Kamali půjčka má bezesporu řadu výhod. Nabízí mnoho vhodných řešení a výhodnější podmínky než většina jiných malých půjček, proto stojí za to o ní uvažovat.

Online půjčka Kamali

Online půjčku Kamali si lze sjednat již ve dvou základních krocích – vyplnění osobních údajů a odeslání žádosti.

Online vyřízení a schválení značně urychluje celý proces žádosti o půjčku. Pro ty, kteří snadno zachází s počítačem a mobilním telefonem je tato procedura, nesmírně jednoduchá.