Everyday Plus – půjčka, recenze

Společnost OPR-Finance s.r.o., která má dceřinou firmu společnosti OPR-Finance a jedná se o velmi dobře zavedené stabilní finské společnosti se sídlem v Helsinkách, nabízejí zajímavý revolvingový úvěr pro každého. Jaké podmínky má revolvingový úvěr?

Společnost ukončila další poskytování spotřebitelských úvěrů. Nadále tedy není možné žádat o nové úvěry či provádět jakékoli výběry na základě již uzavřených smluv. Výše uvedené nemá žádný vliv na úhradu splátek úvěrů z již uzavřených smluv. Splátky je nadále možné hradit na stávající bankovní účet společnosti.

Společnost byla založená v roce 2005 a poskytla více než 300 000 klientům více než milion různých řešení jejich problémů s financováním. OPR-Finance s.r.o. nabízí zajímavé spotřebitelské úvěry, online platební řešení pro internetové obchody a také inovativní a investiční produkty pro soukromé osoby.

Revolvingový úvěr

Jedná se o krátkodobý spotřebitelský úvěr, kterému se také velmi často zjednodušeně říká revolving. Zajímavý je tím, že jakmile je jednou sjednaný, automaticky se obnovuje bez předchozího opětovného sjednání. Což pro některé lidi může být samozřejmě velkou nevýhodou a je nutné včas myslet na jeho řádné ukončení.

V případě revolvingového úvěru člověk získá stálou finanční rezervu, kterou může čerpat až do výše předem určené a sjednané částky. Pokud člověk nečerpá žádné peníze, neplatí samozřejmě ani žádné splátky.

Revolvingový úvěr je úvěrem bezúčelovým. To znamená, že není potřeba prokazovat a dokazovat, na co byly použité finanční prostředky.

Typy revolvingového úvěru

Jedním z nejznámějších typů revolvingového úvěru je tzv. kontokorent. Jedná se o typ úvěru, který v případě, kdy je člověk v mínusu, může začít čerpat peníze banky, čímž si od ní půjčuje peníze.

I u kontokorentu je samozřejmě nejdřív nutné schválení od banky, která posuzuje výši kontokorentu dle bonity klienta. Bonita je důležitá pro posouzení schopnosti klienta splácet své závazky u banky. Čím vyšší bonitu klient má, tím vyšší kontokorent může čerpat.

V případě, kdy člověk čerpá kontokorent, k jeho splacení dojde automaticky ihned, jakmile na účet přijde dostatečný příjem. Jedná se například o situaci, kdy člověk nemá dostatek finančních prostředků na běžné výdaje před výplatou, začne čerpat kontokorent a jakmile mu přijde výplata, částka na kontokorentu je okamžitě dorovnána.

Dalším velmi známým typem revolvingového úvěru je kreditní karta. Někteří lidé zaměňují význam kreditní karty a karty debetní. V případě, že má člověk zřízený běžný účet v bance a má na něm dostatek svých finančních prostředků, které používá při placení formou karty, se jedná o debetní kartu – to znamená, že na debetní kartě člověk utrácí své peníze.

V případě platby kreditní kartou jde o peníze, které člověku nepatří, jsou to peníze banky. V takovém případě si klient od banky krátkodobě půjčuje. Velkou výhodou kreditní karty je, že má člověk peníze okamžitě k dispozici. V případě kreditní karty existuje tzv. bezúročné období.

Banky počítají bezúročné období fixně. Tedy ode dne, kdy sestavují výpis z účtu. V případě kreditní karty je toto období většinou 45 dnů. To znamená, že pokud člověk používá peníze z kreditky a do 45 dnů je tam zase vrátí (například mu přijde výplata) neplatí za používání kreditní karty žádné úroky a poplatky.

Možná to vypadá, že mezi kontokorentem a kreditní kartou není žádný rozdíl. Většinou kontokorent poskytuje nižší úvěrový rámec a úroky jsou zde nižší. Kreditní karta je naopak spojena s vyššími poplatky, ovšem pokud se člověk ve svých financích dobře orientuje, může zde využít právě bezúročné období a pak se mu kreditní karta neprodraží.

Everyday plus půjčka je vhodná například pro získání finančních prostředků na dovolenou.
Everyday plus půjčka je vhodná například pro získání finančních prostředků na dovolenou.

Everyday plus půjčka

Společnost Everyday plus je zapsaná v seznamu nebankovních společností jako poskytovatel pro spotřebitelské úvěry. Everyday půjčka je vhodná pro každého spotřebitele.

Jedná se o úvěr, který je určen především pro neočekávané změny v životních situacích, nikoliv pro nepřetržité používání. Půjčka s Everyday je vhodná při neočekávaném krátkodobém výpadku příjmu, nebo naopak při nenadálém větším finančním výdaji, jako je například oprava auta či koupě nové lednice a pračky.

Everyday finance se snaží vždy vyjít vstříc všem svým klientům a najít pro ně vhodné řešení. Pro některé lidi může být tato firma zcela neznámá, a proto je dobré se podívat i na recenze Everyday plus, případně zkusit také hledat podvod Everyday+.

V dnešní době je na internetu k dispozici mnoho recenzí a názorů, každý se poté může sám rozhodnout, zda je pro něj půjčka Everyday Plus tou vhodnou volbou. Zajímavé určitě je, že společnost neúčtuje žádné mimořádné úroky z prodlení nad rámec standardní úrokové sazby 20 % měsíčně.

V případě prodlení, které je delší než 60 dnů, účtuje Everyday Plus úrok ve výši 8 % ročně místo sjednaného úroku ve výši 20 % měsíčně, dále zákonný úrok z prodlení ve výši 8 %, který odpovídá úroku určenému zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení.

Ovšem prodloužení či obnovení úvěru společnost neumožňuje. V případě pohledávek po splatnosti předává partnerské inkasní agentuře, kdy pracovníci této agentury jsou schopni se domluvit na dalším postupu splácení tak, aby vyhovoval oběma stranám.

V případě, že dlužník neplní svoje povinnosti nebo dohodnuté kroky při splácení pohledávky, je společnost Everyday+ oprávněná předat osobní údaje takového dlužníka třetím stranám, což může mít negativní dopad na kreditní hodnocení klienta.

V takovém případě může snadno vzniknout zápis v registru dlužníků a klientovi klesá bonita. V případě žádosti o půjčku u banky pak nemusí být vyhověno právě kvůli nedostatečné bonitě.

Jakmile se člověk dostane do registru dlužníků, jsou tyto záznamy uchovávány po celou dobu splatnosti závazků a následně ještě následující 4 roky.