Půjčka pro nezaměstnané: Řešení pro finanční stabilitu

Těm, kteří se ocitli bez práce a potřebují finanční pomoc, se může zdát získání půjčky nemožné nebo nedosažitelné. Pro nezaměstnané však existují možnosti, které jim mohou nabídnout dočasnou úlevu a finanční stabilitu. Je však dobré se v nezaměstnanosti zadlužit a jaké jsou výhody a nevýhody půjček pro nezaměstnané? 

Lidé bez práce mohou využít půjčky pro nezaměstnané na pokrytí nezbytných potřeb, jako je nájemné, účty, potraviny nebo náklady na dopravu v době, kdy nemají práci. 

Někteří si navíc mohou sjednat půjčku bez příjmu na pokrytí nákladů spojených s hledáním zaměstnání, jako jsou výdaje na stěhování, poplatky za hledání zaměstnání a další náklady spojené s přechodem do nového zaměstnání. 

Pro ty, kteří jsou nezaměstnaní a čelí finančním potížím, může být půjčka bez příjmu způsobem, jak zvládnout jinak obtížnou finanční situaci. 

Pro někoho je vzetí půjčky nutností, aby v době nezaměstnanosti dokázal vyjít s penězi. I když si člověk nemůže najít práci již delší dobu a řeší, jak si vydělat ihned peníze, půjčka v nezaměstnanosti mu může umožnit udržet stávající účty a zabránit hlubšímu zadlužení. 

Mnoho lidí, kteří si berou půjčky, neví o dostupných vládních programech nebo finanční pomoci, která jim pomůže pokrýt náklady na jejich výdaje, a ocitnou se v situaci, kdy si potřebují půjčit peníze

Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí osobám, které přišly o práci a aktivně si hledají nové zaměstnání. výše dávek se obvykle odvíjí od platu, který měl jednotlivec před vznikem nezaměstnanosti. 

V České republice mají na podporu v nezaměstnanosti nárok lidé, kteří získali zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce minimálně 12 měsíců

Podpora se do 50 let věku vyplácí 5 měsíců a první dva měsíce tvoří 65 % z průměrného čistého výdělku v posledním zaměstnání, další dva měsíce 50 % a poslední měsíc 45 %. 

Nezaměstnaný člověk se musí pravidelně hlásit na Úřadu práce a vykazovat, jak si aktivně hledá zaměstnání. Úřad práce jedinci napomáhá v tom, že se mu snaží najít vhodné zaměstnání a poradit, jak ihned vydělat peníze

Při podpoře v nezaměstnanosti je důležité aktivně hledat zaměstnání.

Osobní půjčky pro nezaměstnané

Najít půjčku, pokud je člověk nezaměstnaný, může být náročné. Tradiční finanční instituce často odmítají půjčovat peníze lidem bez stálého příjmu, protože je považují za rizikovější. To však neznamená, že se člověk musí myšlenky na získání půjčky úplně vzdát. Stále existují možnosti, které jsou k dispozici, i když nemá jedinec práci nebo pravidelný příjem. 

Jednou z možností je požádat o zajištěnou půjčku. Tento druh půjčky vyžaduje zajištění – zpravidla vlastním domem nebo vozidlem -, aby bylo zaručeno splacení půjčky. Tím je půjčka pro věřitele méně riziková, protože v případě nesplácení může zástavu převzít. 

Další možností je osobní půjčka od přítele nebo člena rodiny. Půjčit si peníze od někoho, komu důvěřujete, je často lákavější než potíže a potenciálně vysoké úroky zajištěné půjčky. Je však důležité půjčku formalizovat písemně a pravidelně splácet.

Pokud člověk nemá přístup ani k jedné z těchto možností, může zvážit podání žádosti o nezajištěnou půjčku online. Ty poskytují většinou nebankovní společnosti a mohou mít vyšší úrokové sazby než zajištěné půjčky, ale žádost o ně může být často rychlejší a jednodušší. Internet je také skvělým místem pro porovnání nabídek půjček. 

Nakonec je dobré prozkoumat další možnosti získání peněz od státu, jako např. podpora na bydlení, příspěvek na dítě aj.  

Mikropůjčky a peer-to-peer půjčky

Mikropůjčky a peer-to-peer půjčky jsou dva inovativní, alternativní modely financování, které mění způsob, jakým jednotlivci, podnikatelé a malé podniky získávají přístup k financování. 

Mikropůjčky jsou malé půjčky, obvykle v rozmezí do 30 000 Kč, které jsou obvykle nabízeny jednotlivcům nebo malým podnikům na financování čehokoliv. 

Mikropůjčky jsou tedy nezajištěné a jsou nejčastěji poskytovány nebankovními společnostmi. 

Nejčastěji se mikropůjčky využívají např. na zaplacení nečekaných výdajů, nutných oprav nebo při existenciálních problémech. Samozřejmě lze mikropůjčku využít i v případě ztráty zaměstnání

Peer-to-peer půjčky jsou oproti tomu typem crowdfundingu, při němž jednotlivci půjčují peníze přímo dlužníkům. Obchází nutnost jít přes tradičního věřitele a místo toho spojuje dlužníky a věřitele přímo přes internet. 

Tyto platformy obvykle fungují jako zprostředkovatelé a párují dlužníky a věřitele podle jejich potřeb a požadovaných podmínek. Tento model – půjčky přes internet – pomáhá pěstovat osobní vztah mezi zúčastněnými stranami a dává příležitost k vytvoření nových možností investic a spoření.

Zajištění

Existuje mnoho forem zajištění, které lze použít v úvěrové transakci nebo jiných souvisejících dohodách. 

Zajištění je druh zástavy, kterou jedna strana poskytuje druhé straně výměnou za půjčku nebo jiný druh úvěru. Často se používá k tomu, aby věřitel získal jistotu, že pokud dlužník nesplácí svůj úvěr, bude moci získat poskytnutou zástavu výměnou za splacení úvěru. 

Mezi běžné typy zajištění patří:

  • nemovitosti
  • vozidla
  • obchodní majetek
  • investice
  • osobní majetek

I když se jedná o nejběžnější typy zajištění, existují další formy, které lze použít k zajištění úvěru.

Jedna z forem zajištění se často označuje jako „zástavní právo“, což je zákonné právo, které věřitel získá, když dlužník nesplácí svůj úvěr. Zástavní právo je forma zajištění, kterou může věřitel vázat na majetek ve vlastnictví dlužníka, takže pokud dlužník nesplácí půjčku, může si věřitel nárokovat majetek za účelem vyrovnání dluhu.

Jako zajištění lze použít osobní majetek, nebo dokonce celou nemovitost.

Závěrem

Získání půjčky v době nezaměstnanosti se může zdát náročné, ale existují možnosti, jak získat finanční stabilitu. Osobní půjčky přizpůsobené nezaměstnaným, vládní programy pomoci, mikropůjčky a platformy vzájemných půjček mohou nabídnout dočasnou úlevu a překlenout finanční mezeru do doby, než bude zajištěno zaměstnání. 

Pro žadatele je zásadní, aby porozuměli podmínkám a požadavkům spojeným s těmito půjčkami a také možným rizikům. Prozkoumáním a využitím těchto možností půjček mohou nezaměstnaní získat určitou finanční stabilitu a zmírnit akutní problém s penězi.