Nyní možnost požádat o vymazání z registru dlužníků

V uplynulém týdnu vydal Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) průlomové rozhodnutí, ve kterém uvádí, že registry dlužníků v České republice mohou obsahovat údaje dlužníků pouze s jejich souhlasem. Co říká nový zákon?

Bez vašeho souhlasu se tak vaše údaje nesmí v žádném registru dlužníků objevit. Pokud takový souhlas některému z registrů působícímu na našem území poskytnete, můžete jej samozřejmě také kdykoliv odvolat a požádat o vymazání vašich údajů.

Často se může stát, že se dlužník do registru dostane neprávem. Záznam v registru mu poté komplikuje případnou žádost o úvěr. Získat půjčku dlouhodobou půjčku bez registru není snadné. Naštěstí se však v tomto případě dá zažádat o výmaz z registru.

ÚOOÚ rozhodl v případě registru dlužníků SOLUS

Úřad pro ochranu osobních údajů posuzoval aktuální situaci kolem zájmového sdružení právnických osob SOLUS, které provozuje a spravuje jeden z největších registrů. ÚOOÚ došel k závěru, že údaje dlužníků nejsou zpracovávány podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Rozpor se zákonem vzniká právě s chybějícím písemným souhlasem o zpracování dat. Sdružení SOLUS s rozhodnutím úřadu samozřejmě nesouhlasí a chce proti němu podat správní žalobu. Na konečně rozhodnutí soudu tak můžeme čekat i dlouhé měsíce.

Sdružení SOLUS je povinno osobní údaje z dlužnického registru odstranit, neboť pro jejich zpracování nemá zákonný podklad.

Jak požádat o vymazání údajů z registru dlužníků

Sdružení SOLUS ale i dalším registrům však již nyní vznikají velké komplikace. Prakticky jakýkoliv dlužník má nyní možnost požádat o vymazání svých údajů z registru dlužníků.

Stačí formou e-mailové komunikace kontaktovat konkrétní registr a požádat je o odstranění vašich údajů. Pokud si nejste jisti, zda jste sdružení poskytli souhlas ke zpracování osobních údajů, přiložte také pro jistotu odvolání tohoto souhlasu.

Registr dlužníků je potřeba

Odborná veřejnost se vesměs shoduje, že v určité podobě je registr dlužníků užitečný a v některých případech i nutný. Zmíněné rozhodnutí ÚOOÚ registrům dlužníků prakticky znemožňuje jejich hlavní činnost – centrální evidenci. S absencí registrů vzniká problém nejen bankám, ale také klientům bank.

Pokud banky nebudou mít možnost před poskytnutím úvěru ověřit solventnost klienta, povede tato skutečnost ke zdražování úvěrů. Banka totiž bude primárně na každého klienta pohlížet jako na rizikového, zatímco dodnes byly drahé pouze půjčky pro dlužníky.

Narazit můžeme také u Evropské unie, neboť evropská směrnice o spotřebitelských úvěrech po ČR požaduje, aby zajistila, že věřitelé budou prověřovat dlužníky v podobných registrech. Pokud by se však dlužník mohl kdykoli nechat z registru vymazat, popíralo by to zmíněný požadavek evropské směrnice.

Potřebu registrů dlužníků potvrdila také Česká národní banka. Otvírá se tak cesta k diskusi, proč databázi dlužníků nespravuje a neprovozuje přímo ČNB.
Podrobnější informace jak požádat o vymazání z registru dlužníků naleznete v článku: Žádost o vymazání z registru dlužníků.