7 tipů od ČNB pro bezpečnější půjčky

Bezpečnost by ve světě úvěrů a půjček vždy měla být na prvním místě. Ne všichni poskytovatelé jsou solidní a důvěryhodní. Proto ČNB sepsala 7 tipů, které mají žadatelům o půjčku pomoci k bezpečnější půjčce. Jak těchto sedm bodů zní?

1) Ze zákona máte právo na předsmluvní informace o poskytovateli i podmínkách úvěru a poskytovatel by vás měl poučit o vašich právech (například možnosti odstoupení od smlouvy nebo předčasném splacení). Také vás musí poučit o důsledcích prodlení splátek. Bez toho rozhodně na půjčku nepřistupujte.

2) Každá smlouva musí být písemná, dnes už stačí i digitální s autorizovaným elektronickým podpisem. Poskytovatel nesmí bránit tomu, abyste splatili část nebo celý úvěr kdykoli po dobu jeho trvání. Tento bod se se netýká hypoték.

3) Věřitel po vás může v některých případech požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Výši této částky sice omezuje zákon, ale dejte si raději na existenci takového nároku ve smlouvě pozor.

4) Na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru máte ze zákona 14 dní od jejího uzavření. Pokud jde o úvěr na bydlení, máte stejné práno jen v případě, že byla smlouva uzavřena na dálku (například přes internet).

5) V případě prodlení splátek po vás věřitel může požadovat zaplacení úroků z prodlení a smluvní pokuty. Může s vámi také uzavřít dohodu o změně splátek a prodloužení splatnosti úvěru.

6) Může dojít i k takzvanému zesplatnění dosud nesplacené jistiny úvěru. Jinými slovy: dlužník je vyzván, aby jednorázově splatil celou zbývající částku včetně úroků a poplatků. V tomto případě tedy ztrácíte šanci hradit dluh ve splátkách. Pokud ručíte nemovitostí, může dojít k jejímu zpeněžení na úhradu dluhu. Hrozí vám i exekuce na plat, majetek a nemovitosti.

7) Obecně platí, že když nemůžete splácet, nejhorší je nedělat nic nebo kontaktovat „oddlužovací“ společnost. Místo toho začněte komunikovat s věřitelem a vysvětlete mu svou situaci. Většina poctivých poskytovatelů úvěrů je ochotna přispět k obnovení vaší schopnosti splácet.