Nebankovní půjčka – vyplacení doma na ruku, v hotovosti

Půjčky nejsou žádným výdobytkem moderní doby. Jsou přítomné odnepaměti a je na nich postavená veškerá ekonomika. Čím více lidé utrácejí, tím lépe se ekonomice daří. Často však lidé utrácejí více, než si mohou dovolit, a získat půjčku od banky je složitější. Proto jsou populární nebankovní půjčky na ruku. Jak půjčka v hotovosti vypadá? Jaká jsou specifika půjčky doma na ruku?

Pro pochopení celého systému úvěrů je potřeba nejprve stručně vysvětlit základní pojmy:

Velké procento populace mívá problém vyznat se ve finančním světě a struktura půjček je pro ně příliš složitá. Ve skutečnosti se stačí seznámit jen s bankovními základy, aby občan získal rámcovou představu o tom, jak úvěrový systém funguje v praxi.

Bankovní půjčka

Bankovní půjčka je volně řečeno stěžejním produktem portfolia bankovních služeb. Pokud občan nedisponuje dostatečnými osobními prostředky na nákup a zaplacení toho, co potřebuje, může se obrátit na banku. Banka je primárním zdrojem financí a půjček.

Banka si své klienty pečlivě vybírá a před schválením žádosti o půjčku potřebuje o každém zájemci množství relevantních informací. Mezi ně patří:

 • doklad totožnosti
 • rodinný stav
 • nejvyšší dosažené vzdělání
 • bydlení (vlastní byt či dům / nájem / u rodičů)
 • počet dětí či členů domácnosti, kteří nemají vlastní příjem
 • druh hlavního příjmu / případný vedlejší příjem
 • průměrný čistý příjem ze zaměstnání
 • název a sídlo zaměstnavatele
 • jak dlouho v daném zaměstnání žadatel pracuje
 • na jak dlouho má uzavřenou pracovní smlouvu
 • splátky za jiné závazky / alimenty
 • společné výdaje domácnosti

Na základě obdržených informací pak banka žádost o půjčku vyhodnotí a nabídne potenciálnímu klientovi maximální možnou výši půjčky, včetně výše splátek a úroků, případě žádost zamítne. Žádost může být zamítnuta z důvodu nedostatku příjmů, které by pokryly výši splátek, případně je žadatel nevyhovující z důvodu negativního záznamu v registru dlužníků.

Nebankovní půjčka

Nebankovní půjčka je úvěr poskytovaný finančními společnostmi, které jsou (stejně jako banky) držiteli licence ČNB k poskytování spotřebitelských úvěrů. Oba typy subjektů – banky i nebankovní společnosti – jsou na základě zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru povinny posoudit úvěruschopnost spotřebitele.

Nebankovní instituce však nevyznává stejně rigidní postupy jako banka a tam, kde je příležitost k diskuzi ohledně finančních klopýtnutí v úvěrové minulosti žadatele, dává zájemci o půjčku možnost svou platební historii osvětlit.

Došlo-li například u minulé půjčky k jedné zpožděné splátce, případně dlužník vynechal jednu dvě splátky z důvodu nečekané ztráty zaměstnání, může nebankovní společnost přimhouřit oko a novou půjčku schválit. Může to být půjčka na účet i půjčka na ruku.

Na základě těchto informací nebankovní společnost vyhodnotí situaci a dle míry rizika nabídne žadateli možnosti půjčky s odpovídající výší úroku. Čím vyšší risk pro věřitele, tím vyšší úroky a RPSN (roční procentní sazba nákladů) pro klienta.

Obecně platí, že bankovní půjčky jsou levnější, ovšem je obtížnější je získat. Zatímco nebankovní půjčky jsou dražší, zato dostupnější.

Registr dlužníků

Zákon o spotřebitelském úvěru ukládá věřitelům povinnost kontrolovat bonitu a úvěruschopnost svých klientů a zároveň se řídit informacemi uvedenými v odpovídajících databázích. Těmito archivy jsou takzvané registry dlužníků, které shromažďují pozitivní i negativní historii všech občanů, kteří v minulosti požádali o půjčku.

V České republice operuje více než jeden registr, mezi nimiž je nejznámější SOLUS (Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelů), BRKI (Bankovní registr klientských informací) a NRKI (Nebankovní registr klientských informací).

Z těchto databází lze zjistit, jaké úvěry jsou / byly konkrétnímu občanovi poskytnuty a je viditelná také informace o výši splátek. Registr archivuje také historii splácení daných závazků a jejich zajištění. Celkově jde o neveřejný zdroj informací o platební morálce dlužníků.

Exekuce

Pokud klient není schopen dostát svým závazkům a splácet či splatit svoji půjčku, může jej věřitel zažalovat. Soud v takovém případě nařídí exekuci, jinými slovy soudně vynutí splácení dluhu. To v praxi znamená zabavení movitého i nemovitého majetku a srážky z platu.

Insolvence

Insolvence je oproti exekuci rozdílná v tom, že o ni žádá sám dlužník, nikoliv věřitel. Dlužník nevidí jiné východisko z tíživé finanční situace, než požádání o odpuštění dluhu. Cílem oddlužení však není odpuštění dluhu jako takového. Aby byla insolvence úspěšná, musí dlužník splatit alespoň 60 % dluhů během tří let, případně minimálně 30 % závazků v průběhu pěti let.

Půjčka s vyplacením doma – na ruku

Půjčka na ruku je nejvíce žádaná těmi, kteří nevlastní bankovní účet buď z přesvědčení, jsou to konzervativní penzisté a účet se jim zdá již zbytečný, anebo lidmi, kteří mají účet exekučně obstavený. Přičemž poslední skupina je nejpočetnější.

Hotovostní půjčka na ruku není poskytována všemi institucemi. U banky je půjčka v hotovosti na ruku vyloučená a jen některé nebankovní společnosti ji umožňují. Často se totiž pojí vysokými úroky a jen omezenou maximální částkou, než by byl úvěr na účet.

Obecně platí, že je půjčka v hotovosti na ruku jedním z nejdražších finančních produktů na trhu. Riziko, jaké zde věřitel podstupuje, je nepřiměřeně vysoké, a proto se nebankovní instituce snaží vyvarovat případnému nesplácení vysoce nastavenými úroky u půjčky domů na ruku, které vyváží potenciální ztráty.

Jak funguje hotovostní půjčka? Vyplacení doma je nejčastějším scénářem probíhajícím u půjčky domů na ruku. Zájemce o finanční injekci vyplní žádost online, nahraje potřebné dokumenty (občanský průkaz, potvrzení o příjmu, je-li k dispozici) a vyčká na kontaktování obchodním zástupcem.

Obchodní zástupce si s klientem domluví datum a čas schůzky a ve smluvenou dobu se dostaví k žadateli domů. S sebou přináší smlouvu o půjčce, obchodní podmínky a požadovanou částku. Pokud se obě strany dohodnou, smlouva je podepsána a peníze vyplaceny.

Půjčka na ruku bez účtu je poté splácena v pravidelných intervalech, týdenních či měsíčních, přičemž probíhá stejným způsobem, tedy návštěvou obchodního zástupce v místě dlužníkova bydliště. Půjčky domů na ruku využívají i imobilní občané nebo důchodci a jsou poskytovány například společností Provident.

Půjčka na ruku ještě dnes

Další z možností, jak získat půjčky bez vlastního účtu, je výplata na čerpacích stanicích. Tento způsob umožňuje společnost CreditPortal v síti smluvních benzínek EuroOil. Půjčky v hotovosti jsou však nízké a jejich splatnost je velmi krátká.

Půjčky na ruku ještě dnes by měly tudíž primárně sloužit pouze jako jednorázové východisko z mimořádně nepříznivých okolností, jako rychlá půjčka ještě dnes. Půjčky bez vlastního účtu jsou nadmíru nevýhodné a bývají předzvěstí ještě hlubšího úpadku do dluhových nesnází.

Půjčka ihned v hotovosti – od soukromníka

Zvláštní kapitolou je nebankovní půjčka na ruku od soukromé osoby. Pokud z jakéhokoliv důvodu selžou pokusy o půjčku u oficiálních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, je jednou z alternativ možnost obrátit se na privátní investory.

Najít soukromníka, který poskytuje půjčky v hotovosti, není složité. Inzertní weby se nabídkami jen hemží. Hotovostní půjčka na ruku, Půjčky v hotovosti, Půjčka ihned v hotovosti… to jsou lákavé slogany, kterými se soukromníci snaží přilákat své klienty a znásobit tak svůj kapitál.

Hotovostní půjčka na ruku od soukromníka však v mnoha případech spadá do kategorie nezákonné lichvy. Lichváři, přestože jim to zakazuje trestní zákoník, využívají tíživé situace svých zákazníků a nabízejí jim extrémně nevýhodné půjčky se šibeničními úroky a splatností.

Často si soukromníci takové půjčky nechávají zajistit nemovitostí nebo automobilem, případně jinými cennými statky. Pokud na tom není dlužník s platební morálkou a finanční gramotností nejlépe, může lehce přijít o všechno, včetně střechy nad hlavou.

Bezpečná hotovostní půjčka na ruku

Prakticky jedinou půjčkou, která může být bezpečná a spolehlivá, je půjčka v okruhu přátel a rodiny. Nebankovní půjčka ihned na účet či na ruku od příbuzných je založena na dlouholeté důvěře a přátelství, kde většinou nehraje roli fixní splatnost a úroky.

Rodinné půjčky se vymykají běžnému systému poskytování spotřebitelských úvěrů, ovšem i zde se vyskytuje právní zabezpečení. I přes příbuzenské vztahy je důrazně doporučováno, aby obě strany sepsaly smlouvu o půjčce a vyhnuly se tak případným rozčarováním při nesplácení dluhu.

Zástupy rozkmotřených rodin a zničených přátelství jsou důkazem toho, že pořádek dělá přátele a v otázkách financí není žádoucí brát situaci na lehkou váhu.