Půjčka na směnku – která funguje, na OP a ještě dnes

youngblondewomanholdingczechkorunabanknotesdoingoksign

Okamžité půjčky na směnku často vyhledávají lidé v dluzích. Jde ovšem o nelegální úvěr s velkými riziky. Co je to půjčka na směnku a jak funguje?

Na úvěrovém trhu jsou k dostání nejrůznější typy půjček. Bankovní úvěry jsou určené jen pro ty, kteří mají dostatečně vysokou bonitu. Nebankovní půjčky může získat každý. Okamžitá půjčka na směnku je specifickým typem půjčky, která je ovšem v Česku nelegální od roku 2013.

Proto je doporučeno zvolit raději půjčku od prověřeného poskytovatele s licencí ČNB. Některé z ověřených nebankovních půjček jsou uvedené v tabulce výše.

Půjčka na směnku – co je to?

Půjčka na směnku je vlastně půjčka zajištěná cenným papírem – směnkou, kterou dlužník při sjednání půjčky podepíše. Jde o půjčku, kterou může získat úplně každý, proto je často poslední šancí pro dlužníky, kteří se nacházejí ve velkých finančních problémech.

Okamžitou půjčku na směnku vyhledávají například osoby, které jsou v exekuci a nebo jim exekuční řízení hrozí. Proto tyto produkty bývají inzerovány také jako půjčky pro dlužníky s exekucí bez zástavy.

Soukromé osoby, které půjčky na směnku ihned poskytují, se obvykle snaží vytěžit z těžké finanční situace dlužníka. Jde o velmi rizikový typ úvěru, který často poskytují lichváři a který může dlužníka po finanční stránce zruinovat.

Právě proto spotřebitelská půjčka na směnku stojí od roku 2013 mimo zákon. Legální je pouze poskytovat bianco směnku jako podnikatelský úvěr, kde je směnka vystavena jako forma záruky. Úvěr pro OSVČ má mnoho podob a možností.

Co je to směnka?

K tomu, aby bylo možné pochopit, proč jsou půjčky na směnku rizikové, je potřeba vědět, co je to směnka. Směnka je cenný papír, jednoduchý dokument, který obsahuje následující informace:

 • místo a datum vystavení směnky
 • částka – číslem i slovy, platná měna
 • údaj o splatnosti směnky
 • místo, kde má být dluh splacen
 • identifikace výstavce, tj. dlužníka
 • podpis dlužníka

Pokud by směnka tyto informace neobsahovala, je automaticky neplatná.

Typy směnky

Směnka tedy obsahuje informace o tom, kdo dluží kolik peněz a kdy a kde mají být tyto peníze splaceny. Směnka může mít podobu také tzv. bianco směnky, tedy půjčky na neurčitou částku.

Jinak v zásadě existují dva typy směnky, jde o:

 • směnku vlastní
 • směnku cizí

Směnka vlastní je jednodušší typ směnky, protože se na ní podílejí pouze dva aktéři – emitent (dlužník) a remitent (věřitel). Emitent tak vlastně vystavuje směnku, která obsahuje jasný příslib „zaplatím„.

Na druhé straně směnka cizí je tvořena třemi účastníky. Představit si to lze na jednoduchém případě třeba s prodejem zboží. Osoba A (věřitel) prodá zboží osobě B a ta vystaví směnku s příkazem „zaplaťte“ osobě C (dlužníkovi), kterému prodá zboží od osoby A.

Směnka vzor 2024 – směnka vlastní

Vzor směnky je volně ke stažení na internetu. Její podoba je například následující:

Začátek vzoru směnky

V […………..] dne […………..]

místo a datum vystavení směnky                                                                     

ZA TUTO SMĚNKU VLASTNÍ ZAPLATÍM                                                  

BEZ PROTESTU                                                                                                      

na řad                   [jméno a příjmení], nar.  [……………………..], trvale bytem [………………………………………………………….]

částka      [……………………. Kč (slovy: ………………… korun českých)]

místo placení           [……………………………………………………………..]

údaj splatnosti        [……………………………………………………………..]

výstavce                  [jméno a příjmení], nar. [……………………..], trvale bytem [………………….]

………………………………………………………………

[jméno a příjmení výstavce]

Konec vzoru směnky

Ke stažení je také vzor směnky cizí, druhého typu směnky, který by představen výše v článku.

Cizí směnka vzor 2024

Vzor směnky cizí:

V ……………… dne ……………… (místo a datum vystavení, měsíc slovy)

Za tuto směnku zaplaťte dne ………..………(údaj splatnosti, měsíc slovy) na řad ………………….………………………………  (jméno a adresa)                                

částku ………………………………………………………………………..………………………….. korun českých (částka číslem i slovy)

Směnečník    ……………………………………………

                     (jméno)

                     ……………………………………………

                     (adresa)

Splatno v ……………… (místo placení)  u ………………………… (domicil)                                 

                                                                          Výstavce         ……………………………………

                                                                                                        (jméno/název)

                                                                                                     ……………………………………

                                                                                                                        (podpis)

Půjčky od soukromé osoby na směnku

Protože je spotřebitelská půjčka ihned na směnku nelegálním úvěrem, neposkytují ji bankovní ani seriózní nebankovní společnosti. Nabídka půjček na směnku je tak na trhu značně omezena. Lidé, kteří tento typ půjček žádají, se tak musí obrátit na soukromé osoby.

Půjčky od soukromé osoby na směnku jsou poskytovány za hranou zákona. Často je v nabídce mají lichváři, kteří se prostřednictvím půjčky na směnku snaží vydělávat peníze na zoufalé situaci druhých lidí.

Je proto nutné být s půjčováním si na směnku velmi opatrní, jelikož soukromé osoby poskytující půjčky nejsou nijak hlídány zákonem či Českou národní bankou, jako nebankovní a bankovní subjekty.

Soukromá osoba může s dlužníkem podepsat smlouvu o půjčce, nicméně ne vždy se tak děje, protože jako doklad může sloužit i samotná směnka. Dlužník pak však nemá téměř žádná práva a vše záleží na domluvě s věřitelem, která nemusí být vůbec snadná.

„Půjčka na směnku – přijedeme ihned“ a podobné nabídky

Soukromé půjčky na směnku jsou poměrně žádané, alespoň mezi lidmi, kteří mají špatnou bonitu, jsou v tíživé finanční situaci a potřebují si půjčit. Predátorské společnosti a soukromé osoby, které chtějí lidi v nouzi obrat o jejich poslední peníze, moc dobře vědí, že získat bezpečnou půjčku v bance nebo prověřené nebankovní společnosti je v takové situaci nemožné, a patřičně toho využívají.

Je potřeba přijmout skutečnost, že soukromá půjčka na směnku, která mnohdy láká slogany typu „půjčky na směnku – přijedeme“, situaci rozhodně nezlepší, naopak ji mnohonásobně zhorší. Nedostatek financí, případně dluhy zkrátka nelze řešit nevýhodnými a nebezpečnými soukromými půjčkami na směnku, kvůli nimž se člověk zadluží ještě více.

Půjčky na směnku, které fungují

Nabídka půjček na směnku není příliš široká, protože se jedná o nelegální typ úvěru. Nicméně na internetu lze narazit na soukromé půjčky na směnku, které se často prezentují hesly jako:

Pod těmito hesly se však skrývá velmi rizikový úvěr. Půjčky na směnku, které fungují na momentálním úvěrovém trhu se bezpochyby řadí mezi nejnebezpečnější úvěry. Poskytují je výhradně soukromí investoři, kteří poskytnou i lidem v exekuci či insolvenci.

Půjčka na směnku ještě dnes

Půjčka na směnku ihned je mezi dlužníky často poptávána. Pomůže jim rychle zalepit díru v rozpočtu, případně splatit jiný dluh. Platí však, že si tímto řešením dlužník spíše nepomůže, protože splácení jedné půjčky druhou vede povětšinou do dluhové pasti.

Půjčka na směnku ještě dnes je dostupná většinou přes internet. Protože si věřitel neláme hlavu s bonitou dlužníka, lze si takovou půjčku sjednat velmi rychle. Pokud se jedná o půjčku na směnku ihned na účet, může vyplacení proběhnout do 10 až 15 minut. V případě hotovostních půjček záleží na dohodě na předání.

Rychlá půjčka na směnku na OP

Půjčky na občanský průkaz jsou oblíbenými úvěry, jelikož jsou vyřízeny velmi rychle a dlužník může peníze začít téměř hned využívat. Půjčky na občanku poskytují nebankovní společnosti i soukromé osoby.

Půjčka na směnku na OP je rychlá a snadno vyřízená online. Základem je však podpis směnky, která je dokladem o tom, že k půjčení peněz došlo a že má dlužník do určitého data zaplatit.

Soukromá půjčka na směnku – výhody

Ačkoliv se jedná o vysoce rizikovou půjčku s enormními úroky a poplatky, někomu může tento styl půjčení vyhovovat. Je to proto, že půjčka na směnku má určité výhody. Kdyby neměla, tolik lidí by ji nevyhledávalo a tolik neposkytovalo.

Zdánlivými výhodami tak může být:

 • rychlost půjčky – lze získat půjčku na směnku ihned
 • půjčka pro každého – získat ji mohou i zadlužení
 • není třeba dokládat příjem, nekontrolují se registry

Důvod, proč dlužníci soukromé půjčky na směnku vyhledávají, je prostý. Často jde o poslední možnost, jak mohou získat peníze, pokud jim dluhy přerostly přes hlavu. Nikde jinde jim nepůjčí, proto se tito lidé obracejí na lichváře.

Nonstop půjčka na směnku ihned – nevýhody

Nevýhody půjčky na směnku převažují výše zmíněné výhody. Odborníci radí si na směnku za žádných okolností nepůjčovat, jelikož jde o nebezpečný úvěr, který vše jenom zhorší.

Mezi nevýhody patří:

 • velmi vysoké úroky a RPSN
 • dlužník je v moci věřitele
 • nebezpečné podmínky
 • často absence transparentní smlouvy
 • půjčka od lichváře, hrozba podvodných praktik
 • půjčka porušuje zákon

Půjčka na směnku se bohužel pojí s mnohými riziky, které vycházejí z povahy směnky jako cenného papíru. Proto je potřeba si půjčku na směnku opravdu třikrát rozmyslet.

Proč je půjčka na směnku nebezpečná?

Okamžitá půjčka na směnku je pro dlužníky velmi nevýhodná. Hrozí totiž velká spousta věcí, které mohou dlužníkovu situaci zhoršit natolik, že například upadne do exekuce.

Jedním z velkých rizik je dlužník zcela v moci věřitele. Kvůli tomu, že se jedná o nelegální půjčku, nelze peníze vymáhat klasickou soudní cestou, proto je často součástí směnky o půjčku také rozhodčí doložka.

Rozhodčí doložka znamená, že v případě problémů se splácením, si věřitel zvolí jakéhokoliv rozhodce, který celý spor vyřeší místo soudů. Z toho plyne pro dlužníka skutečnost, že nebude mít téměř žádná práva při takovém rozhodčím soudu.

Soukromý investor směnku obvykle chce zajistit majetkem. Není tak neobvyklé, že dlužníci ručí majetkem i za velmi nízké částky. Pokud nezaplatí včas, majetek propadne věřiteli. Dlužník tak může přijít například o dům nebo o auto.

V neposlední řadě je třeba myslet na to, že na směnce jsou uvedeny pouze údaje o dlužníkovi. Věřitel, tak může kdykoliv směnku prodat někomu dalšímu. Může se tak stát, že dlužník už nebude mít ani tušení, komu vlastní dluží peníze a jednoho dne na jeho dveře zaklepou úplně cizí věřitelé s podepsanou směnkou a budou po dlužníkovi dluh vymáhat.

Půjčka na směnku – nabídka

Nabídka půjček na směnku není příliš pestrá. Lze ji sehnat přes internet, ale i osobně. Výhodu mají lidé z větších měst. Získat půjčku na směnku Brno nebo půjčku na směnku Praha je jednodušší než je tomu třeba ve venkovských oblastech.

Nicméně díky internetu mají přístup k nabídkám půjček i lidé, kteří nežijí ve velkých městech. Jednoduše mohou využít půjčky na bankovní účet.

Půjčka na směnku – Praha

Půjčky na směnku v Praze jsou k dispozici všem zájemcům v hotovosti. Získat tak lze půjčku ještě dnes. Je však potřeba mít stále na paměti, že jde o nelegální typ úvěru a směnková půjčka Praha tak nemusí vždy být bezpečná a důvěryhodná.

Půjčka na směnku Brno

Také půjčky na směnku Brno si mohou dlužníci sjednat osobně s lichvářem a rovnou převzít hotovost. Jde o rychlé půjčky, které se však pojí s vysokým úrokem a sankcemi v případě nesplácení.