Nový občanský zákoník výrazně omezí lichvu

Nový občanský zákoník, který by měl začít platit od 1. ledna 2014, můžeme vyhlížet s optimismem. Alespoň pasáž definující lichvu, která v současném občanském zákoníku zcela chybí. Tisíce zadlužených Čechů tak dostane příležitost odstoupit od úvěrové smlouvy, která bude vykazovat známky lichvy.

Velké pozitivum vidíme také v tom, že nový zákon bude platný také zpětně, tj. na úvěrové smlouvy uzavřené před rokem 2014, avšak pouze na smlouvy stále platné – nevypořádané, nesplacené. Což u nových zákonů nebývá zvykem, lichva je však pochopitelná výjimka.

Lichvářskou smlouvu soud zruší

Pokud soud uzná, že úvěrová smlouva nese znaky lichvy, může ji zrušit. Dlužník v tomto případě jen doplatí dlužnou částku. U rychlé lichvářské půjčky již nebude nutné platit přemrštěně vysoký úrok a žádné sankční poplatky.

Pokud nebude mít dlužník k dispozici dostatek peněz, aby doplatil celou půjčku najednou, může soud požádat pouze o snížení úroku. Úvěrová smlouva tak bude platná i nadále, změní se pouze úroková sazba.

Úvěr s průměrným úrokem

Nový občanský zákoník ještě nemá svou finální a definitivní podobu, mohou se v něm ještě měnit znaky definující lichvu. Primárními znaky jistě zůstane úroková sazba a výše RPSN.

Předpokládá se, že lichvářský úrok může být definován procentuální odchylkou od průměrného úroku pro spotřebitelské úvěry. A v případě snížení úroku u lichvářské smlouvy soudem, bude platná právě průměrná úroková sazba, která se dnes pohybuje kolem 16 procent.

Celá řada právníků se také shoduje, že by pro silnější ochranu dlužníků pomohlo také stanovení maximální hranice RPSN. Nejrůznější pokuty a sankce jsou totiž dalším nástrojem, kterým řada nebankovních společností výrazně zvyšuje pro dlužníka celkové náklady na půjčku.

Již by se neměly objevovat případy, kdy roční úrok přesahuje 50 procent.

Vše výše uvedené se ovšem týká pouze fyzických osob. Na podnikatele je nový občanský zákoník mnohem přísnější, když na ně nahlíží jako na zkušenější subjekty, které ochranu nepotřebují. Předpokládá, že mají dostatek zkušeností, aby lichvářům nenaletěli.